lehçe

lehçe Ar. lehce

a. 1. dil b. Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt.

2. Konuşma tarzı: “Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı.” -Y. K. Karaosmanoğlu.

Güncel Türkçe Sözlük

"lehçe" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

lehçe bilimi

a. Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji.

lehçe bilimsel

sf. Lehçe bilimi ile ilgili, diyalektolojik.

lehçeci

a. Lehçe bilimi uzmanı.

lehçecilik, -ği

a. Lehçecinin yaptığı iş.

Lehçe
język polski
Konuşulduğu ülkeler Polonya
Konuşan kişi sayısı 50 milyon
Sıralama 25
Dil grubu sınıflandırması Hint-Avrupa Dil Ailesi
Baltık - Slav Dilleri
Batı Slav Dilleri
Lehçe
Resmî durum
Resmî dil olduğu ülkeler

Şablon:Bayrak - d


Bayrak - Batrak - Flag

Liva, bayraktır ; Rayet, sancak'tır. Cevdet Paşa
Bayraktarların piri : Ebu Mirsed veya Mirsad dır.
Alem - Flama

Yıldız - Ildız -
Hilal - Hilâl -İlal
İlkay - Dolunay - Bedr - Yarımay
Hilalin özel ve derin anlamı
Hilal/VP
Hilal/Resim

Sancak -
Al sancak- Ertuğrul Gazi sancağı [1]
Ak sancak
Yeşil sancak

Rayet -Ra'yet
Ra'yete meyle ederiz, kamet-i dil-cu yerine
liva
livâ -
Tuğ -Tüy

Türk Bayrağı - Türk
Türk bayrakları

Türk Bayrağının Doğuşu
Türk bayrağının doğuşu ve ortaya çıkışı
I. Murad - Hüdavendiğar - Hüdavendigâr - Hüdavendigâr Gazi - Mestan GaziKosova
Türk Bayrağının derin anlamı
Mevzuat
Bayrak Kanunu
Bayrak Tüzüğü
Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Polonya
{{{2}}}pxAvrupa Birliği
Dili düzenleyen kurum Polonya Dil Konseyi
Alfabe Leh alfabesi
Dil kodları
ISO 639-1 pl
ISO 639-2 pol
SIL *
Not: Bu sayfa Unicode ile kodlanmış UFA fonetik sembolleri kullanıyor olabilir.
Yardım için VP:UFA sayfasına bakınız.
Vikipedi'nin Lehçe sürümü
Ayrıca bakınız: DilDil aileleri

Lehçe (język polski), Polonyalıların konuştuğu dil. Polonya'nın resmi dilidir ve 38 milyonu Polonya'da olmak üzere dünyada toplam 50 milyon kişi tarafından konuşulduğu tahmin edilir. Hint-Avrupa dilleri ailesinin Slav dilleri öbeğine bağlı bir dildir.

Leh alfabesi[düzenle | kaynağı değiştir]

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż


Lehçe metin örneği:

Język polski należy wraz z językiem czeskim, słowackim, pomorskim (którego dialekt kaszubski przez część polskich uczonych jest jeszcze często traktowany jako dialekt języka polskiego), dolnołużyckim, górnołużyckim oraz wymarłym połabskim do grupy języków zachodniosłowiańskich, stanowiących część rodziny języków indoeuropejskich. Ocenia się, że jest on językiem ojczystym około 46 milionów ludzi na świecie, w tym głównie w Polsce oraz wśród Polaków za granicą

Harflerin okunuşu:

 • Ą - Fransızca "on" gibi (nazal O)
 • C - TS
 • Ć - Hafif bir Ç gibi (T ve Y aynı anda konuşulur gibi.)
 • Ę - Fransızca "in" gibi (nazal E)
 • J - Y
 • Ł - İngilizce "water"ın w harfi gibi, ue (sessiz L); takribî W Tatarçada
 • Ń - NY
 • Ó - U
 • Ś - Hafif bir Ş gibi (H ile Ş arasında bir harf.)
 • W - V veya kapanış F
 • Y - I'ya benzer bir harf
 • Ź - Hafif bir J gibi (H ile J arasında bir harf.)
 • Ż - J
 • NI - NY(İ)
 • ÓW - UF
 • SI - Hafif Ş(İ)
 • SZ - Ş
 • CI - Hafif Ç(İ)
 • CZ - Ç
 • CH - H (Boğazda sürten H); X Azericede
 • DŹ - Hafif bir C (D ve Y aynı anda konuşulur gibi.)
 • DŻ - C
 • DZI - Hafif C(İ)
 • ZI - Hafif J(İ)

Sözcük dağarcığı[düzenle | kaynağı değiştir]

Kişi zamirleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Tekil Çoğul
ja [ya] - Ben my [mı] - Biz
ty [tı] - Sen wy [vı] - Siz
on [~] - O (eril)
ona [~] - O (dişil)
ono [~] - O (nötr)
oni [onyi] - Onlar (en az bir erkek içeren topluluk)
one - Onlar (group of female persons or group not involving persons)

Olmak Fiili[düzenle | kaynağı değiştir]

ja jestem [ya yestem] - Ben ...im my jesteśmy [mı yesteşmı] - Biz ...iz
ty jesteś [tı yesteş] - Sen ...in wy jesteście [vı yesteşçe] - Siz ...iniz
on jest [on yest] - O ...dir (eril)
ona jest [ona yest] - O ...dir (dişil)
ono jest [ono yest] - O ...dir (nötr)
oni są [onyi soŋ] - Onlar ..dirler (en az bir erkek içeren topluluk)
one są [one soŋ] - Onlar ...dirler (group of female persons or group not involving persons)

Sayılar[düzenle | kaynağı değiştir]

jeden [yeden] - bir dwa [dva] - iki
trzy [tşı] - üç cztery [çterı] - dört
pięć [pyenç] - beş sześć [şeşç] - altı
siedem [şedem] - yedi osiem [oşem] - sekiz
dziewięć [cevyenç] - dokuz dziesięć [ceşenç] - on
jedenaście [yedenaşçe] - on bir dwanaście [dvanaşçe] - on iki
trzynaście [tşınaşçe] - on üç czternaście [çternaşçe] - on dört
piętnaście [pyetnaşçe] - on beş szesnaście [şesnaşçe] - on altı
siedemnaście [şedemnaşçe] - on yedi osiemnaście [oşemnaşçe] - on sekiz
dziewiętnaście [cevyetnaşçe] - on dokuz dwadzieścia [dvaceşça] - yirmi
trzydzieści [tşıceşçi] - otuz czterdzieści [çterceşçi] - kırk
pięćdziesiąt [pyeŋçceşont] - elli sześćdziesiąt [şeşçceşont] - altmış
siedemdziesiąt [şedemceşont] - yetmiş osiemdziesiąt [oşemceşont] - seksen
dziewięćdziesiąt [cevyenceşont] - doksan sto [~] - yüz
pięćset [pyentset] - beş yüz tysiąc [tışonts] - bin
milion [milyon] - bir milyon miliard [milyart] - bir milyar

Aylar[düzenle | kaynağı değiştir]

styczeń [stıçeny] ocak
luty [lutı] şubat
marzec [majets] mart
kwiecień [kvyeçeny] nisan
maj [may] mayıs
czerwiec [çervyets] haziran
lipiec [lipyets] temmuz
sierpień [şerpyeny] ağustos
wrzesień [vjeşeny] eylül
październik [pajcernyik] ekim
listopad [listopat] kasım
grudzień [gruceny] aralık

Hayvanlar[düzenle | kaynağı değiştir]

słoń [swony] fil
koń [kony] at
kot [~] kedi
pies [pyes] köpek
krowa [krova] inek
wilk [vilk] kurt
świnia [şvinya] domuz
mucha [muxa] sinek
osa [~] eşekarısı
pszczoła [pşçowa] arı
niedźwiedź [nyecvyec] ayı
ślimak [şlimak] salyangoz
jeż [yeş] kirpi

Sık Kullanılan Fiilerin Çekimi[düzenle | kaynağı değiştir]

ja mam [ya mam] - benim ... var. my mamy [mı mamı] - bizim ... var.
ty masz [tı maş] - senin ... var. wy macie [vı maçe] - sizin ... var.
on ma [~] - onun ... var. (eril)
ona ma [~] - onun ... var. (dişil)
ono ma [~] - onun ... var. (nötr)
oni mają [onyi mayaŋ] - onların ... var. (en az bir erkek içeren topluluk)
one mają [one mayaŋ] - onların ... var. (Sadece kadınları içeren veya insanları içermeyen topluluk)

Diğer[düzenle | kaynağı değiştir]

drzewo [djevo] ağaç
kwiat [kvyat] çiçek
dzień [ceny] gün
miesiąc [myeşonts] ay
rok [~] yıl
Anglia [anglya] İngiltere
Szkocja [şkotsya] İskoçya
Walia [valya] Galler
Irlandia [irlandya] İrlanda
Wielka Brytania [vyelka brıtanya] Büyük Britanya
Zjednoczone Królestwo [zyednoçone krulestvo] Birleşik Krallık
Niemcy [nyemtsı] Almanya
Słowacja [swovatsya] Slovakya
Norwegia [norvegya] Norveç
Rosja [rosya] Rusya
Dania [danya] Danimarka
Wyspy Owcze [vıspı ofçe] Faroe Adaları
Belgia [belgya] Belçika
Japonia [yaponya] Japonya
Stany Zjednoczone Ameryki [stanı zyednoçone amerıki] Amerika Birleşik Devletleri
Francja [frantsya] Fransa
Hiszpania [hişpanya] İspanya
Portugalia [portugalya] Portekiz
Monako [~] Monako
Włochy [vwoxı] Italya
Słowenia [swovenya] Slovenya
Europa [ewropa] Avrupa
Wenezuela [venezwela] Venezuela
Turcja [turtsya] Türkiye
Polska [~] Polonya
Polak (m) [~] / Polka (f) [~] Polonyalı
polski [~] Lehçe
Cześć [çeşç] Selam
Hejka [heyka] Merhaba
Dzień dobry [ceny dobrı] İyi günler
Hiç bedel
Dzień dobry [ceny dobrı] yerinde
Günaydın
Hiç bedel
Dzień dobry [ceny dobrı] yerinde
Tünaydın
Do widzenia [do vidzenya] Güle güle
Do zobaczenia [do zobaçenya] Görüşürüz
Do usłyszenia [do uswışenya] Yakında görüşmek üzere
Dobry wieczór [dobrı vyeçur] İyi akşamlar
Dobranoc [dobranots] İyi geceler
Na razie [na raje] Görüşürüz

Yönler[düzenle | kaynağı değiştir]

Lewo [levo] Sol
Prawo [pravo] Sağ
Prosto [~] Düz
Na dół [na duw] Aşağı
Do góry [do gurı] Yukarı
Daleko [~] Uzak
Długo [dwugo] Uzun
Blisko [~] Yakın
Krótko [krutko] Kısa
Mapa [~] Harita
Informacja Turystyczna [informatsya turıstıçna] Turizm Danışma Bürosu

Temel söz dağarcığı[düzenle | kaynağı değiştir]

Tak [~] Evet
Nie [nye] Hayır
Dziękuję [ceŋkuye] Teşekkürler
Nie ma za co, Proszę [nye ma za tso, proşe] Önemli değil
Proszę [proşe] Lütfen
Przepraszam [pşepraşam] Pardon, özür dilerim
Matka [~] Anne
Ojciec [oyçets] Baba
Żona [jona] Eş, karı
Mąż [moŋş] Eş, koca
Syn [sın] Oğlan
Córka [tsurka] Kız
Przyjaciel [pşıyaçel] (e), Przyjaciółka [pşıyaçuwka] (k) Arkadaş
Język niemiecki [yeŋzık nyemyetski] Almanca
Język turecki [yeŋzık turetski] Türkçe
po hiszpańsku [po hişpanysku] İspanyolca
po francusku [po frantsusku] Fransızca
po chińsku [po xinysku] Çince
Dobrze [dobje] İyi
Źle [jle] Kötü
Jako tako [yako tako] Şöyle böyle
Serdecznie dziękuję [serdeçnye ceŋkuye] Çok teşekkürler
Jak masz na imię? [yak maş na imye] Adınız nedir?
Miło mi [miwo mi] Tanıştığımıza memnun oldum
Jak się masz? [yak şe maş] Nasılsınız?
Nie rozumiem [nye rozumyem] Anlamıyorum
Gdzie jest toaleta? [gce yest toğaleta] Tuvalet nerede?
Jak to się mówi po polsku? [yak to şe muvi po polsku] Bu Lehçe nasıl söylenir?

Bazı sözcük ve cümleler[düzenle | kaynağı değiştir]

• Kapalı - Zamknięte [zamknyente]

• Açık - Otwarte [otvarte]

• Posta Kartı - Kartka pocztowa [kartka poçtova]

• Pul - Znaczki pocztowe [znaçki poçtove]

• Biraz - Trochę [troxe]

• Kahvaltı - Śniadanie [şnyadanye]

• Öğle yemeği - Drugie śniadanie, Obiad [drugye şnyadanye, obyat]

• Akşam yemeği - Kolacja [kolatsya]

• Vejeteryen - Wegetarianin [vegeteryanyin]

• Ekmek - Chleb [xlep]

• İçecek - Napój [napuy]

• Kahve - Kawa [kava]

• Çay - Herbata [~]

• Meyve suyu - Sok [~]

• Bira - Piwo [pivo]

• Su - Woda [voda]

• Şarap - Wino [vino]

• Tuz - Sól [sul]

• Biber - Pieprz [pyepş]

• Et - Mięso [myeŋso]

• Dana eti - Wołowina [vowovina]

• Domuz eti - Wieprzowina [vyepşovina]

• Balık - Ryby [rıbı]

• Kümes hayvanı - Drób [drup]

• Sebze - Warzywa [vajıva]

• Meyve - Owoc [ovots]

• Patates - Ziemniak [jemnyak]

• Salata - Surówka [surufka]

• Tatlı - Deser [~]

• Dondurma - Lody [lodı]

• Bu ne kadar? - Ile to kosztuje? [ile to koştuye]

• Bu ne? - Co to jest? [tso to yest]

• Alıyorum. - Kupię to. [kupye to]

• Almak istiyorum ... - Ja bym poprosił [e]/poprosiła [k]... [ya bım poproşiw/poproşiwa]

• ... var mı? - Czy jest... ? [çı yest]

• Şerefe! - Na zdrowie! [na zdrovye]

• Kredi kartı kabul ediyormusunuz? - Czy uznaje pan karty kredytowe? [e] [çı uznaye pan kartı kredıtove]; Czy uznaje pani karty kredytowe? [k] [çı uznaye panyi kartı kredıtove]

• Lütfen hesabı getirin. - Rachunek poproszę. [raxunek poproşe]

• Tren - Pociąg [poçoŋk]

• Otobüs - Autobus [awtobus]

• Metro - Metro [~]

• Hava limanı - Lotnisko [lotnyisko]

• Tren istasyonu - Dworzec [dvojets]

• Otogar - Dworzec autobusowy [dvojets awtobusovı]

• Metro istasyonu - Stacja metra [statsya metra]

• Kalkış - Odjazd [odyast]

• Varış - Przyjazd [pşıyast]

• Kiralık araba şirketi - Wypożyczalnia samochodów [vıpojıçalnya samoxoduf]

• Otopark - Parking [parkiŋ]

• Hotel - Hotel [~]

• Oda - Pokój [pokuy]

• Rezervasyon - Rezerwacja [rezervatsya]

• Pasaport - Paszport [paşport]

• Kule - Wieża [vyeja]

• Köprü - Most [~]

• Tuvalet - Toalety [toğaletı]

• Banka - Bank [~]

• Postane - Poczta [poçta]

• Müze - Muzeum [muzeğum]

• Polis karakolu - Posterunek policji [posterunek politsyi]

• Hastane - Szpital [şpital]

• Eczane - Apteka [~]

• Dükkan - Sklep ~[]

• Lokanta - Restauracja [restawratsya]

• Okul - Szkoła [şkowa]

• Kilise - Kościół [koşçuw]

• Cadde - Ulica [ulitsa]

• Meydan - Plac [plats]

• Dağ - Góra [gura]

• Tepe - Wzgórze [vzguje]

• Göl - Jezioro [yejoro]

• Okyanus - Ocean [otseğan]

• Nehir - Rzeka [jeka]

• Yüzme Havuzu - Basen [~]

• ... nerede? - Gdzie jest...? [gce yest]

• Bilet ne kadar? - Ile kosztuje przejazd? [ile koştuye pşeyast]

• ... e bir bilet, lütfen. - Jeden bilet do..., poproszę. [yeden bilet do…, poproşe]

• Nereye gidiyorsun(uz)? - Dokąd pan (e)/pani (k) jedzie? [dokont pan/panyi yece] Gdzie pan/pani idzie? [gce pan/panyi ice]

• Nerede oturuyorsun(uz)? - Gdzie pan (e)/pani (k) mieszka? [gce pan/panyi myeşka]

• Bu akşam için boş odanız var mı? - Czy są wolne pokoje na dzisiejszą noc? [çı saŋ volne pokoye na cişeyşaŋ nots]

• Boş yer yok. - Nie ma wolnych pokoi. [nye ma volnıx pokoy]


• Gün - Dzień [ceny]

• Hafta - Tydzień [tıceny]

• Ay - Miesiąc [myeşaŋts]

• Yıl - Rok [~]

• Pazartesi - Poniedziałek [ponyecawek]

• Salı - Wtorek [ftorek]

• Çarşamba - Środa [şroda]

• Perşembe - Czwartek [çvartek]

• Cuma - Piątek [pyontek]

• Cumartesi - Sobota [~]

• Pazar - Niedziela [nyecela]

• İlkbahar - Wiosna [vyosna]

• Yaz - Lato [~]

• Sonbahar - Jesień [yeşeny]

• Kış - Zima [jima]

• Ocak - styczeń [stıçeny]

• Şubat - luty [lutı]

• Mart - marzec [majets]

• Nisan - kwiecień [kvyeçeny]

• Mayıs - maj [may]

• Haziran - czerwiec [çervyets]

• Temmuz - lipiec [lipyets]

• Ağustos - sierpień [şerpyeny]

• Eylül - wrzesień [vjeşeny]

• Ekim - październik [pajcernyik]

• Kasım - listopad [listopat]

• Aralık - grudzień [gruceny]

• Bugün - Dziś; Dzisiaj [ciş; cişay]

• Dün - Wczoraj [fçoray]

• Yarın - Jutro [yutro]


• Saat kaç? - Która godzina? [ktura gocina]

• 7:13, Yedi on üç - 7:13, Siódma trzynaście [şudma çınaşçe]

• 3:15, Üç on beş - 3:15, Trzecia piętnaście [çeça pyetnaşçe]

• 3:15, Üçü çeyrek geçiyor - 3:15, Kwadrans po trzeciej [kvadrans po tşeçey]

• 11:30, On bir otuz - 11:30, Jedenasta trzydzieści [yedenasta tşıceşçi]

• 11:30, On bir buçuk - 11:30, Wpół do dwunastej (12) [fpuw do dvunastey]

• 1:45, Bir kırk beş - 1:45, Pierwsza czterdzieści pięć [pyerfşa çterceşçi]

• 1:45, İkiye çeyrek var - 1:45, Za kwadrans druga [za kvadrans druga]

Şablon:Slav dilleri Şablon:Avrupa Birliği'nin resmî dilleri Şablon:Hint-Avrupa-dil-taslak

af:Pools als:Polnische Sprache an:Idioma polaco ang:Polisc sprǣc ar:لغة بولندية arc:ܠܫܢܐ ܦܘܠܢܕܝܐ arz:لغه بولاندى ast:Polacu az:Polyak dili ba:Поляк теле bat-smg:Lėnku kalba be:Польская мова be-x-old:Польская мова bg:Полски език bn:পোলীয় ভাষা bo:ཕོ་ལན་སྐད། br:Poloneg bs:Poljski jezik ca:Polonès ce:Polákhoyn mott co:Lingua pulacca crh:Leh tili cs:Polština csb:Pòlsczi jãzëk cu:Пол҄ьскъ ѩꙁꙑкъ cv:Поляк чĕлхи cy:Pwyleg da:Polsk (sprog) de:Polnische Sprache dsb:Pólšćina dv:ލަހިސްތާނީ ee:Pɔlisigbe el:Πολωνική γλώσσα en:Polish language eo:Pola lingvo es:Idioma polaco et:Poola keel eu:Poloniera fa:زبان لهستانی fi:Puolan kieli fr:Polonais frp:Polonès fy:Poalsk ga:An Pholainnis gd:Pòlais gl:Lingua polaca gv:Polynnish hak:Pô-làn-ngî he:פולנית hif:Polish bhasa hr:Poljski jezik hsb:Pólšćina hu:Lengyel nyelv hy:Լեհերեն ia:Lingua polonese id:Bahasa Polski io:Poloniana linguo is:Pólska it:Lingua polacca ja:ポーランド語 jv:Basa Polski ka:პოლონური ენა kk:Поляк тілі kl:Polenimiutut ko:폴란드어 krc:Поляк тил ku:Zimanê polonî kw:Polonek la:Lingua Polonica lb:Polnesch li:Pools lij:Lengua polacca lt:Lenkų kalba lv:Poļu valoda mdf:Полень кяль mg:Fiteny poloney mhr:Поляк йылме mi:Reo Pōrana mk:Полски јазик ml:പോളിഷ് ഭാഷ mn:Польш хэл mr:पोलिश भाषा ms:Bahasa Poland mt:Lingwa Pollakka na:Dorerin Poran nah:Poloniatlahtōlli nap:Lengua pulacca nds:Poolsch nds-nl:Pools nl:Pools nn:Polsk no:Polsk oc:Polonés os:Полякаг æвзаг pcd:Polonè pl:Język polski pms:Lenga polonèisa pnb:پولی pt:Língua polaca qu:Pulaku simi ro:Limba poloneză ru:Польский язык rue:Польскый язык scn:Lingua pulacca sco:Pols se:Polskkagiella sh:Poljski jezik simple:Polish language sk:Poľština sl:Poljščina sq:Gjuha polake sr:Пољски језик stq:Poolsk sv:Polska sw:Kipoland szl:Polsko godka ta:போலிய மொழி tet:Lia-polaku tg:Забони полякӣ th:ภาษาโปแลนด์ tl:Wikang Polako tpi:Tok Polan udm:Поляк кыл ug:پولەك تىلى uk:Польська мова vec:Łéngua połaca vi:Tiếng Ba Lan vo:Polänapük war:Pinolako yi:פויליש yo:Èdè Pólándì zea:Poôls zh:波兰语 zu:IsiPholisi

Disambig.svg Bakınız: lehçe

[düzenle | kaynağı değiştir]

Lupa.png Özel ad[düzenle | kaynağı değiştir]

Ico libri.png Anlamlar

[1] (dil listesi) Polonya dili.

Crystal Clear app internet.png Çeviriler

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}

Lupa.png Sıfat[düzenle | kaynağı değiştir]

Ico libri.png Anlamlar

[1] Polonya dilinde yazılmış olan

Crystal Clear app internet.png Çeviriler

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}

en:Lehçe fi:Lehçe fr:Lehçe fy:Lehçe lt:Lehçe nl:Lehçe pl:Lehçe pt:Lehçe

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.