FANDOM


Şems Suresi Leyl Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Duha Suresi
Duha Suresi/NAKİLLER - Duha Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Kasem olsun bürürken o geceye
VID NATTEN, när den höljer [jorden]
By the night enshrouding
Ve açıldığı zaman o gündüze
och vid dagen, när den träder fram i klarhet!
And the day resplendent
Ve erkeği dişiyi yaratana
Vid Den som har skapat man och kvinna!
And Him Who hath created male and female,
Ki sizin sa'yiniz dağınıktır
[Alla] strävar ni mot olika [mål]!
Lo! your effort is dispersed (toward divers ends).
Bundan böyle amma her kim vergi verir korunur
För den som villigt ger [av sina ägodelar] och fruktar Gud
As for him who giveth and is dutiful (toward Allah)
Ve husnâyı tasdîk eylerse
och som tror på det högsta goda,
And believeth in goodness;
Biz onu yüsraya (en kolayına) kolaylıyacağız
skall Vi göra det lätt [att följa religionens bud].
Surely We will ease his way unto the state of ease.
Ve amma her kim bahıllık eder ve istiğna gösterir
Men den som håller hårt om penningpåsen och som [därför att han är rik] tror sig vara fri från allt beroende (8) och som förnekar det högsta goda,
But as for him who hoardeth and deemeth himself independent,
Ve husnâyı tekzib eylerse
[för honom] skall Vi göra det tungt och svårt. -
And disbelieveth in goodness;
Onu da usraya (en zoruna) kolaylıyacağız
Och vilken glädje har han av sin rikedom, när han störtar i fördärvet?
Surely We will ease his way unto adversity.
Ve yuvarlandığı zaman onu malı kurtaramıyacak
VÄGLEDNINGEN ankommer helt visst på Oss;
His riches will not save him when he perisheth.
Her halde doğruyu göstermek bize
och Oss tillhör det kommande [livet] såväl som ert första [liv i denna värld].
Lo! Ours it is (to give) the guidance
Ve her halde sonu da bizim önü de (Âhıret de Dünyada)
Jag varnar er därför för en Eld som flammar högt,
And lo! unto Us belong the latter portion and the former.
Ben size bir ateş haber verdim ki köpürdükçe köpürür
där bara den uslaste skall brinna,
Therefor have I warned you of the flaming Fire
Ona ancak en şakî olan yaslanır
den som ropar "Lögn!" och vänder sanningen ryggen.
Which only the most wretched must endure,
O, ki tekzib etmiş ve tersine gitmiştir
Men den gudfruktige skall föras långt bort från denna [Eld] -
He who denieth and turneth away.
O en müttakî olan ise ondan uzaklaştıkca uzaklaşdırılacaktır
han som ger [av sina ägodelar] för att rena [sin själ],
Far removed from it will be the righteous
O, ki malını verir, tezekkî eder
inte för att betala tillbaka tidigare mottagna förmåner
Who giveth his wealth that he may grow (in goodness),
Ve onda hiç kimsenin mükâfat edilecek bir ni'meti yoktur
men av kärlek till sin Herre, den Högste.
And none hath with him any favour for reward,
Ancak rabbi a'lâsının rızasını aramak için verir
Och han kommer förvisso att bli nöjd.
Except as seeking (to fulfil) the purpose of his Lord Most High.
Ve elbette o rızaya ırecektir
0
He verily will be content.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri