FANDOM
Şems Suresi/1-15-Şems Suresi/Elmalı/1-15 Leyl Suresi/1-21 Duha Suresi/1-11-Duha Suresi/Elmalı/1-11Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Kasem olsun bürürken o geceye
Örttüğü zaman geceye,
By the night enshrouding
Ve açıldığı zaman o gündüze
Açıldığı zaman gündüze,
And the day resplendent
Ve erkeği dişiyi yaratana
Erkeği ve dişiyi yaratana and olsun ki,
And Him Who hath created male and female,
Ki sizin sa'yiniz dağınıktır
Gerçekten sizin işiniz başka başkadır.
Lo! your effort is dispersed (toward divers ends).
Bundan böyle amma her kim vergi verir korunur
Bundan böyle her kim malını hayır için verir ve korunursa,
As for him who giveth and is dutiful (toward Allah)
Ve husnâyı tasdîk eylerse
Ve en güzel olanı doğrularsa,
And believeth in goodness;
Biz onu yüsraya (en kolayına) kolaylıyacağız
Biz onu en kolay yola muvaffak kılacağız.
Surely We will ease his way unto the state of ease.
Ve amma her kim bahıllık eder ve istiğna gösterir
Kim de cimrilik eder ve kendini hiçbir şeye ihtiyacı kalmamış görür.
But as for him who hoardeth and deemeth himself independent,
Ve husnâyı tekzib eylerse
Ve en güzeli de yalanlarsa,
And disbelieveth in goodness;
Onu da usraya (en zoruna) kolaylıyacağız
Onu da en zor yola hazırlarız.
Surely We will ease his way unto adversity.
Ve yuvarlandığı zaman onu malı kurtaramıyacak
Çukura yuvarlandığı zaman malı onu kurtaramayacak.
His riches will not save him when he perisheth.
Her halde doğruyu göstermek bize
Doğru yolu göstermek muhakkak bize aittir.
Lo! Ours it is (to give) the guidance
Ve her halde sonu da bizim önü de (Âhıret de Dünyada)
Kuşkusuz ahiret de dünya da bizimdir.
And lo! unto Us belong the latter portion and the former.
Ben size bir ateş haber verdim ki köpürdükçe köpürür
Ben sizi köpürdükçe köpüren bir ateşe karşı uyardım.
Therefor have I warned you of the flaming Fire
Ona ancak en şakî olan yaslanır
Ona ancak en azgın olan girer.
Which only the most wretched must endure,
O, ki tekzib etmiş ve tersine gitmiştir
Öyle azgın ki, yalanlamış ve sırtını dönmüştür.
He who denieth and turneth away.
O en müttakî olan ise ondan uzaklaştıkca uzaklaşdırılacaktır
En çok korunan ise ondan uzaklaştırılacaktır.
Far removed from it will be the righteous
O, ki malını verir, tezekkî eder
O ki, Allah yolunda malını verir, temizlenir.
Who giveth his wealth that he may grow (in goodness),
Ve onda hiç kimsenin mükâfat edilecek bir ni'meti yoktur
Onun yanında, başka bir kimse için karşılığı verilecek hiçbir nimet yoktur.
And none hath with him any favour for reward,
Ancak rabbi a'lâsının rızasını aramak için verir
O ancak yüce Rabbinin rızasını aramak için verir.
Except as seeking (to fulfil) the purpose of his Lord Most High.
Ve elbette o rızaya ırecektir
Elbette yakında kendisi de hoşnut olacaktır.
He verily will be content.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET

|

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.