Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.773
pages
Bülbül Gölgeler Bayrak.gif
Mehmet Akif Ersoy
Firavun İle Yüzyüze
Disambig.svg Bakınız: Leyla/1 , Leyla/2 , Leyla/3 , Leyla/4 , Leyla/İngilizce , Leyla/Osmanlıca , Leyla/ Azerice, Leyla/Arapça , Leyla/Farsça


4'lü Tablo Sunumu[]

Leyla
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
"Barındırmaz mısın koynunda, ey toprak?" derim, "yer pek";

Döner, imdâdı gökten beklerim, heyhât, "gök yüksek".

"Barındırmaz mısın koynunda, ey toprak?" derim "Yer pek"

Döner, imdadı gökten beklerim, ne yazık ki, "gök yüksek"

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Bunaldım kendi kendimden, zamân ıssız, mekân ıssız;

Ne vahşetlerde bir yoldaş, ne zulmetlerde tek yıldız!

Bunaldım kendi kendimden zaman ıssız, mekân ıssız;

Ne ıssız, kimsesiz yerlerde bir yoldaş, ne karanlıklarda tek yıldız;

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Cihet yok: Sermedî bir seddi var karşında yeldânın;

Düşer, hüsrâna, kalkar, ye'se çarpar serserî alnın!

Yön belirsiz: Sonu gelmeyen duvarları var karşında uzun gecenin

Düşer, acılara; kalkar, ümitsizliğe çarpar serseri alnın!

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Ocaksız, vâhalar, çöller; sağır, vâdîler, enginler;

Aran: Beynin döner boşlukta; haykır: Ses veren cinler!

Ocaksız, vahalar, çöller; sağır, vadiler, enginler;

Aran: Beynin döner boşlukta; haykır: Ses veren cinler!

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Şu vîran kubbe, yıllardır, sadâdan dûr, ışıktan dûr;

İlâhî, yok mu âfâkında bir ferdâya benzer nûr?

Şu yıkık kubbe, yıllardır, sesten uzak, ışıktan uzak;

Allah'ım, yok mu ufuklarında doğan sabaha benzer bir ışık?

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Ne bitmez bir geceymiş! Nerden etmiş Şark'ı istîla?

Değil canlar, cihanlar göçtü hilkatten, bunun, hâlâ,

Ne bitmez bir geceymiş! Neden etmiş Doğu'yu istilâ?

Değil canlar, dünyalar göçtü hayattan, bunun, hâlâ.

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Ezer kâbûsu, üç yüz elli, dört yüz milyon îmânı;

Boğar girdâbı her devrinde milyarlarca sâmânı!

Kâbusu ezer üç yüz elli, dört yüz milyon imânı;

Girdabı boğar her dönüşünde milyarlarca serveti!

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Asırlardır ki, İslâm'ın bu her gün çiğnenen yurdu,

Asırlar geçti, hâlâ bekliyor ferdâ-yı mev'ûdu!

Yüzyıllar var ki bu İslâm'ın yurdu her gün çiğnenmekte,

Yüzyıllar geçti, va'd edilen yarını hâlâ beklemekte!

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
O ferdâ, istemem, hiç doğmasın "ferdâ-yıferdâ-yı mahşer"se...

Hayır, kudretli bir varlıkla mü'minler mübeşşerse;

O yarının gelmesini hiç istemem, eğer "mahşer günü"yse...

Ama bu değil de müminler güçlü bir varlığa sahip olmakla müjdelenmişse;

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Bu kat kat perdeler, bilmem, neden sıyrılmasın artık?

Niçin serpilmesin, hâlâ, ufuklardan bir aydınlık?

Bilmem ama, bu kat kat perdeler niçin sıyrılmasın artık?

Niçin serpilmesin, hâlâ, ufuklardan bir aydınlık?

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
O "aydınlık" ki, sönmek bilmeyen ümmîd-i işrâkı,

"Vücûdundan peşîman, ölmek ister" sandığın Şark'ı,

O "aydınlık" ki, sönmek bilmeyen doğmak ve parlamak umudunu,

" Varlığından pişman, ölmek ister" sandığın Doğu'yu,

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Füsünkâr iltimâ'âtıyle döndürmüş de şeydâya;

Sürükler, bunca yıllardır, o sevdâdan bu sevdâya.

Büyüleyici pırıltılarıyla döndürmüş de çılgına;

Sürükler bunca yıllardır, o sevdadan bu sevdaya.

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Hayır! Şark'ın, o hodgâm olmayan Mecnûn-i nâ-kâmın,

Bütün dünyâda bir Leylâ'sı var: Âtîsi İslâm'ın.

Gerçekte Doğu'nun, o kendini düşünmeyen talihsiz Mecnun'unBu âlemde bir Leyla'sı var, o da geleceğidir İslâm'ın.
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Nasıldır mâsivâ, bilmez; onun fânîsidir ancak;

Bugün, yâdıyle müstağrak yarın, yâdında müstağrak!

Varlıklar âlemi nasıldır bilmez, bu âlemde kendini geçici sayar,

Bugün adını anarak dalıp gider, ertesi gün hatırası içinde kendinden geçer.

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Gel ey Leylâ, gel ey candan yakın cânan, uzaklaşma!

Senin derdinle canlardan geçen Mecnun'la uğraşma!

Gel ey Leylâ, gel ey candan yakın sevgili, uzaklaşma!

Senin derdinde canlardan geçen Mecnûn'la uğraşma!

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Düşün: Bîçârenin en kahraman, en gürbüz evlâdı,

Kimin uğrunda kurbandır ki, doğrandıkça doğrandı?

Düşün: Zavallının en kahraman, en gürbüz evlâdı,

Kimin uğrunda kurbandır ki, doğrandıkça doğrandı?

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Şu yüz binlerce sönmüş yurda yangınlar veren kimdi?

Şu milyonlarca öksüz, dul kimin boynundadır şimdi?

Şu yüzbinlerce sönmüş yurda yangınlar veren kimdi?

Şu milyonlarca öksüz, dul kimin boynundadır şimdi?

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Kimin boynundadır serden geçip berdâr olan canlar?

Kimin uğrundadır, Leylâ, o makteller, o zindanlar?

Kimin boynundadır serden geçip asılan canlar?

Kimin uğrunadır, Leylâ, o insanların katledildiği yerler, o zindanlar

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Helâl olsun o kurbanlar, o kanlar, tek sen ey Leylâ,

Görün bir kerrecik, ye's etmeden Mecnûn'u istîlâ.

Helâl olsun o kurbanlar, o kanlar, tek sen ey Leylâ,

Görün bir kerrecik, etmeden ümitsizlik Mecnûn'u istilâ.

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Niçin hilkat zemîninden henüz yüksekte pervâzın?

Şu topraklarda, şâyed, yoksa hiç imkân-ı i'zâzın,

Niçin yaratılış dünyasından henüz yüksekte uçmaktasın?

Şu topraklarda, şâyed, yoksa hiç ağırlanma imkânın,

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Şafaklar ferş-i râhın, fecr-i sâdıklar çerâğındır;

Hilâlim, göklerin kalbinde yer tutmuş, otâğındır;

Şafaklar yoluna serilmiş halı, gerçektan aydınlığı çerağındır;

Göklerin kalbinde yer tutmuş hilâlim otağındır;

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Ezanlar nevbetindir: İnletir eb'âdı haşyetten;

Cihâzındır alemler, kubbeler, inmiş meşiyyetten;

Ezanlar nöbet vuran mehterindir: İnletir mesafeleri korkudan

Alemler, kubbeler çeyizindir, indirilmiş Allah katından

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Cemâ'atler kölendiı: Kâ'be'ler haclen... Gel ey Leylâ;

Gel ey candan yakın cânan ki gâiblerdesin, hâlâ!

Cemaatler kölendir, Kabe'ler gelin odan... Gel ey Leylâ,

Gel ey candan yakın sevgili ki görünmez alemlerdesin hâlâ!

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Bu nâzın elverir, Leylâ, in artık in ki bâlâdan,

Müebbed bir bahâr insin şu yanmış yurda, Mevlâ'dan

Bu nazın elverir, Leylâ, in artık in ki yükseklerden,

Sonsuz bir bahar insin şu yanmış yurda, Mevlâ'dan.

"Do not rely on the bosom, O my land?" I say "at most" Rotary, help expect from the sky, unfortunately, the "sky high" I’m swelter myself when its deserted, desolate place; What desolate, lonely places where a comrade, nor the only star in the darkness; Direction is ambiguous: there are endless walls in front of the long night Falls, pain, gets up, punk drum beat despair!

Oases, deserts, deaf, valleys, and the waves; Void returns to the brain, scream it out: Sound the jinn! On the ruined dome, for years, away from the noise, away from light; God, Do not have a similar early morning light in the horizon? What an ending night! Why have invaded the East? Not flesh, caved in the worlds of life, it is still. Nightmare oppresses the three hundred and fifty, four hundred million faith; Vortex strangle the return of billions of wealth! However, the home of the centuries of Islam chew every day, Centuries have passed, the promise is still waiting for tomorrow! I never want to come tomorrow, if the "apocalyptic" ... But this is not the believers have a strong presence to give good news; I do not know, but why this many times to stand out curtains now? Why perfusion, still a bright horizon? That "light" that does not know go out and sparkle in the hope of rise,


"Regret it’s exist , wants to die," you tought the chest and the East, Made the east crazy with it’s charming shines Drag all these years, love to love

In fact, the East, he does not think herself unfortunate Mecnun In this world there has Leyla , and she is the future of Islam. Assets do not know How is the kingdom, the realm itself provisional counts Today invoke the name of the dive goes, the next day in the self through memory. Leyla O Come, O Come close to cordially dear, go away! Your last Mecnûn ends tussle rats! Think: the hero, a loser, sons of the most robust, Victim whose sake that choped and choped? Who was that hundreds of thousands of fires are extinguished on the homeland? On millions of orphans, widows who is now on her neck? Whose lives can be hung around his neck dear pass? Whose sake, Leyla, where he murdered people, he dungeons Whether it is lawful for the victims, the blood, only you, Leyla, See on a once, without despair invasion Mecnun. Why are not yet high flying world of creation? On land, ıf, otherwise no possibility of hospitality, Down day break path laid carpet rarely lieght brightness. Marquee held the crescent in the heart of the heavens; Prayers are to Mehters makes distances graan with fear Rings, domes dowry, downloaded from God,

Communities you are slave Mosque room is to come ... Leyla O Come, Come oh dear that does not appear close to cordially realms still! This gentle help , Leyla, now in the heights of, Incidence of burned home is on an eternal spring, to Mevlâ.

örnek osmanlıca مقدمة

Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Advertisement