Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.773
pages
  • Ceza.
  • Suçlara karşı verilen karşılık.
  • Karşılık.

MÜCAZAT : (Ar.) Ceza, karşılık. Suçluya, işlediği suç karşılığında verilen ceza.

MÜCAZAT-I-İNTİBAHİYE : Uyarıcı, uyandırıcı, hatırlatıcı.

MÜCAZAT-I-TEDİBİYE : Kişiye terbiye ve edep verici cezalar.

MÜCAZAT-I-TERHİBİYE : Ağır cezalardan olup sürekli ya da geçici sürgün, memurluktan mahrumiyet, medenî haklardan mahrumiyet cezaları gibi.

MÜCAZEFE : Götürü satma.

MÜCBİR : (Ar.) Zorlayan, zorlayıcı. İcbar eden.

MÜCBİR KUVVET : Hayatın normal koşulları içinde kişilerce önlenmesi mümkün olmıyan olay ve tabiî âfetlere (yıldırım, zelzele, su baskını, büyük yangın) denir (BK. 252, 256, 293/2, 478, 481).

MUCBİR SEBEP bop. Öncedöıı billntnes!no vo dolayıp,iylo neticesinin önlenmaglno imkân bulunrnoyon dış etkilnrdon meydana gelen sobop, hâd” se (BK. 478).

Advertisement