FANDOM


Şablon:MIAbakınız

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ CENAZE TÖREN YÖNERGESİ

1. BÖLÜM

Madde 1) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetini temsil eden Mülki İdare Amirlerinin ölümlerinde, yaptıkları görevin onuruna yaraşır bir tören düzenlenmesini sağlamaktır.

Madde 2) İçişleri Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilatında görevli veya emekli bütün Mülki İdare Amirleri bu Yönerge kapsamındadır.

2. BÖLÜM

BAKANLIK MERKEZİNDE YAPILACAK TÖREN TÖREN YERİ VE SORUMLU BİRİM:

Madde 3) Ankara'da vefat edenlerle, başka yerde vefat edip Ankara'da defnedilecekler için İçişleri Bakanlığı Binası önünde tören düzenlenir. Tören hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce, idari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülür.

TÖREN YERİ VE HAZIRLIKLARI :

Madde 4) Tören yerinin düzenlenmesi, Bayrak temini, katafalk hazırlanması, çelenklerin yerleştirilmesi, ses düzeninin kurulması, talep halinde cenaze sahiplen ve yakınları ile törene katılanların cami ve mezarlığa götürülmesi için yeterli sayıda araç temini, cenaze sahiplerince temin edilememesi halinde, cenaze arabası temini, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının; törene katılanlara dağıtılacak resimlerin çoğaltılması ve dağıtılması vefat edenle ilgili kişisel bilgilerin temini Personel Genel Müdürlüğünce sağlanacaktır.

Madde 5) Türk Bayrağına sarılı olarak, Bakanlık önüne getirilen cenaze, Polis tören Kıtası tarafından katafalka konulur. Tören sonuna kadar, görevli polislerce saygı nöbeti tutulur.

Tören sorumlusunun daveti üzerine yapılacak saygı duruşundan sonra vefat eden Mülki İdare Amirinin meslek yaşamıyla ilgili bir konuşma yapılır. Talep edilmesi ve hazır bulunulması halinde yakin arkadaşlarından biri tarafından vefat edenin kişiliğine ilişkin konuşma yapılabilir.

Konuşmalardan sonra cenaze, Polis Tören Birliği (eğer katılıyorsa Polis Bandosu) eşliğinde omuzda taşındıktan sonra cenaze arabasına yerleştirilir ve törene katılanlar tarafından selamlanarak uğurlanır.

Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Vali (Merkezde olanlar dahil), Genel Müdür ve Birim Başkanları (Genel Müdür düzeyinde) için düzenlenecek törene Polis Tören Takımı, Polis Bandosu, diğer Mülki idare Amirleri için sadece Polis Tören Kıtası katılır.

Polis Tören Takımı veya Kıtası ile Personel Genel Müdürlüğü görevlisi cenaze namazının kılınacağı camide hazır bulunurlar. Cenazenin, camiden mezarlığa nakli ve defin işleminde de aynı görevli hazır bulunur. Cenaze camide kaldığı sürece saygı nöbeti devam eder.

DUYURU:

Madde 6) Cenaze töreninin yapılacağı yer, saat, töreni müteakip cenaze namazının kılınacağı cami ve defnedilecek mezarlık ile cenaze sahiplerinin adres ve telefon numaralan tespit edilerek Personel Genel Müdürlüğünce Bakanlık Merkez Teşkilatına ve İl Valiliklerine duyurulur, il Valiliklerince bağlı ilçelere ayni bilgileri içeren duyuru yapılır. Ankara dışında vefat eden Mülki idare Amirleri için, ilgili Valilikler en seri şekilde gerekil açıklamaları içeren bilgiyi, Bakanlığa (Personel Genel Müdürlüğüne) ulaştırdıktan sonra, yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde duyuru yapılır.

3.BÖLÜM

İLLERDE YAPILACAK TÖRENLER

Madde 7) Mülki idare Amirlerinden başka yerde vefat edip, Ankara dışına defnedilecekler için, bu Yönerge esaslarına uygun olarak ölüm ve defin yeri Valiliklerince tören düzenlenir.

KIYAFET:

Madde 8) Törende giyilecek kıyafet tercihan koyu renkli elbise olup, günlük kıyafettir.

YÜRÜTME:

Madde 9) Bu Yönerge hükümleri, Merkezde Personel Genel Müdürlüğü, illerde Valiler tarafından yürütülür.

YÜRÜRLÜK:

Madde 10) Bu Yönerge, Bakanlık Makamının Onayını müteakip yürürlüğe girer.

NOT : 25 Kasım 1994 tarihli Bakanlık Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

http://www.icisleri.gov.tr/_Icisleri/Web/Gozlem2.aspx?sayfaNo=791

Bu gelen duyuruları kapatmak isterseniz, profilinizden bunu kolayca yapabilirsiniz.

Bu link'i takip ederek duyurunun tamamını görebilirsiniz:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.