FANDOM


Misak Anlaşma. Sözleşme. Yeminleşme. Verilen söz.

Misak Sürme, gütme, sevketme.

Havada uçarken kanadını birbirine vurup uçan güvercin.

MÎSÂK

1. Allahü teâlânın, Âdem aleyhisselâma ve bütün zürriyetine (ondan gelecek insanlara); "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye hitâb buyurması, onların da; "Evet, sen Rabbimizsin" diye cevab vermeleri. (Bkz. Ahd)

Hadîs-i şerîfte buyruldu ki: "Kur'ân-ı kerîm hüzün ile inmiştir. Onu okurken kusurlarınıza ve ilerdeki tehlikelere karşı üzüntünüzü gösteriniz." Üzüntüsünü açıklamanın yolu, oradaki korkutucu, azâb verici, mîsâk ve muâhede âyetlerini düşünmekle, sonra da nehy (yasaklarına) ve emirlerine karşı kusurlarını hatırlamakla olur. Şüphesiz bunları gereği gibi düşünen insan hem mahzûn olur, hem de ağlar. Şâyet ağlıyamıyorsa, ağlıyamadığına üzülmelidir. Çünkü Kur'ân'ın bu gibi âyetlerinden üzüntü duymamak büyük musîbettir. (İmâm-ı Gazâlî)

2.Yemîn ile kuvvetlendirilen söz verme.

Allahü teâlâ için yemîn ediyorum demek, yemîn olur. Allah'a ahd ediyorum (söz veriyorum), Allah'a mîsâk ediyorum demek, yemîn olur... (Alâüddîn-i Haskefî, Halebî)

MÎSÂK

Ahd, sözleşme ve bir şeyi bağlayacak ip demektir. Kur'ân'da bu kelime 25 âyette geçmiş ve çoğunlukla Allah'ın insanlardan özellikle İsrail oğullarından, ehl-i kitaptan (Âl-i İmrân, 3/187; Mâide, 5/14) îmân, ibâdet, itâat ve insanlara iyilik etmeleri; şirk, küfür, nifâk, isyân, zulüm, azgınlık vb. davranışlardan vaz geçmeleri ve peygamberlerin görevlerini yapmaları (Ahzâb, 33/7) konusunda kesin söz aldığını ifade etmek için kullanılmıştır. Meselâ, İsrail oğullarından aldığı mîsâk şöyle bildirilmiştir: "Vaktiyle biz İsrail oğullarından: `Yalnızca Allah'a kulluk edeceksiniz, ana-babaya, yakınlara, yetimlere ve fakirlere iyilik edeceksiniz' diye söz almış ve `insanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın ve zekatı verin' diye de emretmiştik. Sonunda azınız müstesna yüz çevirip dönüp gittiniz." (Bakara, 2/83)

Peygamberlerden alınan mîsâk Ahzâb sûresinin 7. âyetinde şöyle ifade edilmiştir: "Biz peygamberlerden (elçilik görevini yapmaları hususunda) sözlerini almıştık, senden, Nûh'tan, İbrâhim'den, Mûsâ'dan ve Meryem oğlu Îsâ'dan (evet) onlardan sağlam söz almıştık."

Bunun dışında mîsâk, toplumlar arasında yapılan antlaşma (Nisâ, 4/90, 92) ve karı-koca arasındaki nikâh akdi (Nisâ, 4/21) anlamında da kullanılmıştır.

Verilen sözde durulması istenmiş, sözünü tutmayanlar lanetlenmiş, kendilerine ceza olduğu (Mâide, 5/13, Ra'd, 13/25) ve akıllı insanların sözünde durdukları (Ra'd, 13/19-21) bildirilmiştir.

Kâlû belâ olarak da bilinen, âlem-i ezelde, Yüce Allah'ın kendisini rab olarak kabul etmeleri hususunda insanlardan almış olduğu söze de mîsâk denmiştir (A'râf, 7/172). (bk. Bezm-i Elest) (İ.K.)

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] sözleşme.

Write Yazılışlar

ميثاق

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.