FANDOM


Mü'minun Suresi/51-77-Mü'minun Suresi/Elmalı/51-77 Mü’minun Suresi/78-92 Mü’minun Suresi/93-118-Mü’minun Suresi/Elmalı/93-118
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Halbuki sizin için o kulağı, o gözleri, o Gönülleri inşa eden o siz, pek az şükrediyorsunuz
Halbuki sizin için o kulağı, o gözleri ve o gönülleri yaratan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz!
He it is Who hath created for you ears and eyes and hearts. Small thanks give ye!
Ve sizi Arzda yaratıp yayan o, hep ona haşrolunacaksınız
Ve sizi yeryüzünde yaratıp türeden O'dur. Sırf O'nun huzuruna toplanacaksınız.
And He it is Who hath sown you broadcast in the earth, and unto Him ye will be gathered.
Ve o öldüren ve dirilten o, gece ve gündüzün ıhtilâfı da hep onun için, artık akıllanmıyacak mısınız
Ve O, yaşatan ve öldürendir; gecenin ve gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hâlâ aklınızı kullanmaz mısınız?
And He it is Who giveth life and causeth death, and His is the difference of night and day. Have ye then no sense?
Hayır, evvelkilerin dedikleri gibi dediler
Hayır, öncekilerin söylediklerinin benzerini söylediler.
Nay, but they say the like of that which said the men of old;
«öldüğünüz ve bir türab, bir yığın kemik olduğumuz vakıt mı, cidden biz mi mutlak ba'solunacağız?
Dediler ki: "Sahi biz, ölüp de bir toprak ve kemik yığını haline gelmişken, mutlaka yeniden diriltileceğiz öyle mi?"
They say: When we are dead and have become (mere dust and bones, shall we then, forsooth, be raised again?
Yemîn ederiz ki bize de, atalarımıza da bu, bundan evvel va'dolundu, bu eskilerin masallarından başka bir şey değil» dediler
"Yemin ederiz ki, gerek bize, gerekse daha önce atalarımıza böyle bir vaadde bulunuldu; (fakat) bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir!"
We were already promised this, we and our forefathers. Lo! this is naught but fables of the men of old.
Kimin o Arz ve ondaki kimseler, eğer biliyorsanız? De
(Resulüm!) de ki: "Eğer biliyorsanız (söyleyin bakalım), bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir?"
Say: Unto Whom (belongeth) the earth and whosoever is therein, if ye have knowledge?
Allahın diyecekler, o halde düşünmez misiniz? De
"Allah'a aittir" diyecekler. "Öyle ise siz hiç düşünüp taşınmaz mısınız?" de.
They will say: Unto Allah. Say: Will ye not then remember?
Kim o yedi Semânın rabbı ve o azametli Arşın rabbı? De
"Yedi kat göklerin Rabbi, azametli Arş'ın Rabbi kimdir?" diye sor.
Say: Who is Lord of the seven heavens, and Lord of the Tremendous Throne?
Allahın diyecekler, o halde korkmaz mısınız? De
"(Onlar da) Allah'ındır." diyecekler. "Şu halde siz Allah'tan korkmaz mısınız?" de.
They will say: Unto Allah (all that belongeth). Say: Will ye not then keep duty (unto Him)?
Kim o her şeyin melekûtü yedinde ve o kayırır da ona karşı kayırılmaz olan eğer ılminiz varsa? de
"Eğer biliyorsanız (söyleyin), her şeyin melekûtu (mülkiyeti ve yönetimi) kendisinin elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan; fakat kendisi korunmayan (buna muhtaç olmayan) kimdir?" diye sor.
Say: In Whose hand is the dominion over all things and He protecteth, while against Him there is no protection, if ye have knowledge?
Allahın diyecekler, o halde nereden büyüleniyorsunuz? De
"(Bunlar da) Allah'ındır." diyecekler. "Öyle ise nasıl olur da büyülenirsiniz?" de.
They will say: Unto Allah (all that belongeth). Say: How then are ye bewitched?
Doğrusu biz onlara hakkı getirdik ve şüphesiz onlar yalancılar
Doğrusu biz onlara hakkı getirdik; onlar ise cidden yalancıdırlar.
Nay, but We have brought them the Truth, and lo! they are liars.
[[ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ]]
Allah, hiç veled ittihaz etmedi, beraberinde bir tanrı da yok O surette her tanrı kendi yarattığı ile giderdi ve elbette biri diğerine kibrederdi, o isnad ettikleri vasıflardan sübhan o Allah
Allah evlat edinmemiştir; O'nunla beraber hiçbir ilâh da yoktur. Aksi takdirde her ilâh kendi yarattığını sevk ve idare eder ve bir gün mutlaka onlardan biri diğerine galip gelirdi. Allah, onların yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir.
Allah hath not chosen any son, nor is there any God along with Him; else would each God have assuredly championed that which he created, and some of them would assuredly have overcome others. Glorified be Allah above all that they allege.
O gaybşehadetin âlimi, binaenaleyh onların koştukları çok yüksek
Allah, gaybı da, açık olanı da bilir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.
Knower of the invisible and the visible! and exalted be He over all that they ascribe as partners (unto Him)!
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/M%C3%BC%27minun_Suresi/78-92?oldid=137240" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.