Nice Sabreyleyim


Ben seni sevdiğimi söyleşirler hâs u âm Söyleşenler söyleşsin sensiz dirliğim haram.


Kim senin lezzetinden canı tad almaz ise,

Yürür cansız bir sûret âlem halinden bigam.


Ben bu dem seni gördüm, nicesi sabreyleyim,

Seni bir dem görmeye müştaktır cümle alem.


Seni gören kişiye ne hacet hur u kusur,

Seni sevmeyen cana tamudur cümle makam.


İki cihan varlığı ger benim olur ise,

Sensiz bana gerekmez, iş seninledir tamam.


Bin yıl ömrüm olursa harcedem bu kapıda,

Ben gerçek aşık isem gerek bu yolda ölem.


Çoklar Yunus'a der nicedir aşk esrikliği,

Nitsin ezel bezminde şöyle çalındı kalem.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.