FANDOM


Bakınız

Mübarek
Mubarek aylar - (Üç aylar - Şuhur-u selase)
Mübarek hayvanlar
Mübarek beldeler
Mübarek geceler


Mubarek geceler (Kandil geceleri)
Mirac kandili
Regaib kandili
Mevlid kandili
Berat kandili
Kadir gecesi

Kandil - Mübarek -
Regaib - Regâib - Regâip
Mevlid - Mevlit - Mevlid-i şerif - Mevlid-i nebi - Kutlu doğum
Mirac - Mi'rac
Berat -Berât -Berae - Beraet - Ber - Ber' - Berâ - Berî - Beraat
Kadir - Kadr -Kadr-u kıymet - Kadriye - Kadiriye -Kader -Gadr

*Mübarek *Mubarek aylar **Üç aylar **Şuhur-u selase
***Recep - Receb ayı - Şehr-i Receb - Receb-i şerif - Mah-ı Receb - Mah-ı mubarek-i Receb - Allah ayı - Şehr-ullah ***Şaban - Şaban ayı - Şehr-i Şaban - Şaban-ı şerif - Mah-ı Şaban - Mah-ı mubarek-i Şaban - Şehr-i Muhammedî ***Ramazan - Ramazan ayı - Şehr-i Ramazan - Ramazan-ı şerif - Mah-ı Ramazan - Mah-ı mubarek-i Ramazan - Şehr-i ümmet - Şehr-i gufran - Şehr-i mağfiret - Şehri Ramazan - Oruç ayı - Şehr-i sıyam - Şehr-i kıyam - Ramazan Bayramı
*Mübarek hayvanlar *Mübarek beldeler *Mübarek geceler
Şablon:Bakınızkandil - d

Bakınız

Mubarek aylar
(Üç aylar - Şuhur-u selase)
mübarek hayvanlar
Mubarek geceler
Mirac kandili
Regaib kandili
Mevlid kandili
Berat kandili
Kadir gecesi


MÜBÂREK

Sözlükte "bereketli, uğurlu, feyizli, kutlu, mutlu, hayırlı" anlamlarına gelen mübarek, dinî bir kavram olarak, ilâhi hayrın içinde bulunduğu şey demektir. Mübarek kelimesi Kur'ân'da sekiz yerde geçmiş ve bu anlamda kullanılmıştır (Duhân, 44/3). (M.C.)

MÜBAREK

mübarek Ar. mub¥rek sf. (müba:rek)

1. Kutlu, kutsal.

2. Uğurlu: “Bunlar senin mübarek elini öpmeye geldiler.” -O. C. Kaygılı.

3. Çok saygı duyulan: Mübarek yüzlü bir ihtiyar.

4. Verimli, bereketli.

5. ünl. Beğenilen, sevilen şeyler için söylenen bir söz: Mübarek, ne güzel yer.

6. alay Kızılan, şaşılan (kimse veya şey): “Ne de hafıza vardı mübarekte, neler de anlatmazdı.” -H. Taner.

Güncel Türkçe Sözlük

Mübarek Köken: Ar. Söyleyiş: (müba:rek) Cinsiyet: Erkek 1. Bereketli. 2. Uğurlu, hayırlı, kutlu.

Kişi Adları Sözlüğü

Mübarek : Ordu ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Mübarek İlâhi hayrın bulunduğu şey. Bereketlenmiş, çoğalmış. Bereketli, uğurlu. Hayırlı. Mes'ud. Beğenilen, kendisine kızılan ve şaşılan kimse veya şey.


Yanımdan ayrılma yâ Ebâ Bekr! Bedenime ve kalbime gelen her sıkıntı, senin mübârek yüzünü görmekle hafifliyor. Seninle, kalbim kuvvetleniyor. (Hadîs-i şerîf-Meâric-ün-Nübüvve)

İbrâhim aleyhisselâm Mekke'ye geldi de; "İsmâil nerededir?" diye sordu. İsmâil'in hanımı; "Ava gitti; buyursanız da, yemek yiyip su içseniz" dedi. İbrâhim aleyhisselâm; "Yiyeceğiniz ve içeceğiniz nedir?" dedi. İsmâil'in hanımı; "Taâmımız av eti, meşrûbatımız (içeceğimiz) de Zemzem suyudur" dedi. İbrâhim aleyhisselâm da; "İlâhî! Bunların yiyip içeceklerini mübârek kıl" diye duâ etti. (Hadîs-i şerîf-Sahîh-i Buhârî)

Kalbin huzur ve sükûnuna yardım eden her şey mübârektir. (İmâm-ı Rabbânî)

Kur'ân-ı kerîmin her harfi mübârektir. (İbn-i Hacer)

Mübârek beldelere gittiğinde kalbin uyanık olsun. Orada Resûlullah efendimizin ve arkadaşlarının gezdiğini, oturduğunu unutma. O mübârek toprakların kıymetini bil... (Dâvûd bin Süleymân Bağdâdî)

{Mübarek{Çift_madde|İslami bayramlar}}

Bakınız

Şablon:İslam [ d]


İslam İslam'da iman AllahTevhid (din)

20160708 193218

Mübarek Geceler, İslam dininde kutsal sayılan gecelerdir. Bu gecelere "Kandil Geceleri" denir. Kandil Geceleri Peygamber'in uygulamasında yoktur. H.S. 3. asırdan itibaren mistik çevrelerde kutlanmaya başlanmış ve II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.Bu geceler Osmanlılar döneminde II. Selim zamanından başlayarak, minarelerde kandiller yakılarak duyurulup kutlandığı için "Kandil" olarak anılmaya başlamıştır.[1]


Kur'an'da mübarek gecelerden şu şekilde bahsedilmektedir:

"Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız."(Duhan 3)

"Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır."(Kadir 3)

Kandil geceleri namazların kılındığı, Kur'an-i Kerim'in okunduğu, duaların yapıldığı ve salavat-ı şerifelerin bolca getirildiği gecelerdir.

Edit

Lupa Sıfat Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Verimli, bereketli
[2] Kutlu, uğurlu, kutsal.
[3] Çok saygı duyulan.
[4] Beğenilen, sevilen şeyler için söylenen bir söz.
[5] Kızılan, aşılan kimse veya şey.

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>


mübarek

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.