FANDOM


Sözlükte "savaşmak, mücâdele etmek" anlamına gelen mücahede, dinî bir terim olarak, Allah yolunda yapılan her türlü çaba ve gayreti içerir. Tasavvufta, kişinin rûhî olgunluğa erişmek için İslâm'ın emrettiği, ancak nefse zor gelen şeyleri nefs-i emmâreye yükleyerek onunla savaşması anlamında kullanılmaktadır. Sûfilere göre nefisle yapılan savaş en büyük savaştır (cihâd-ı ekber). Mücahede genellikle; takva sahibi, müstakim, keşf ve ilham sahibi olmak için yapılır. İslâm, keşf ve ilham sahibi olmak amacıyla nefisle savaşmayı öğütlemez. (M.C.)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.