FANDOM


Mücerred. (C.: Mücerredât) Yalnız, tek.

Hâlis, saf, katışıksız, karışık olmayan. Tek başına.

Çıplak, soyulmuş.

Tek başına yaşayan, evlenmemiş, bekâr.

Edb: Kur'ân yazısında noktasız harflerle yazılı mensur veya manzume. Bu şekil yazıya mahzuf veya mühmel de denir.

Fls: Müşahhas olmayan. Vücuda gelmiş eşya ve ef'âlin şekil ve suretlerinden ayrı olarak düşünülen her keyfiyet ve mefhuma veya nisbet mefhumuna denir. Bunun zıddı müşahhasıdır ki, eşyanın bütün vasıfları ile zihinde husulüdür. (Bak: Mücahede - Tecerrüd)

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] (C.: Mücerredât) Yalnız, tek.
[2] Hâlis, saf, katışıksız, karışık olmayan. Tek başına.
[3] Çıplak, soyulmuş.
[4] Tek başına yaşayan, evlenmemiş, bekâr.
[5] Kur'ân yazısında noktasız harflerle yazılı mensur veya manzume. Bu şekil yazıya mahzuf veya mühmel de denir.

af:mücerred

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.