Müzzemmil Suresi Müddesir Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Kıyame Suresi
Müddesir Suresi/NAKİLLER - Müddesir Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Ey bürünen (Müddessir)!
DU SOM sveper in dig [i din ensamhet]!
O thou enveloped in thy cloak,
Kalk artık inzar et
Stå upp och varna!
Arise and warn!
Ve rabbını artık büyükle
Och prisa din Herres majestät!
Thy Lord magnify,
Ve elbiseni artık temizle
Och rena ditt hjärta!
Thy raiment purify,
Ve o pislikleri artık def' eyle
Och fly från all hednisk smitta!
Pollution shun!
Hem çoksunarak menn etme
[När du ger] ge inte för att få något tillbaka!
And show not favor, seeking worldly gain!
Ve rabın için sabr eyle
Och ha tålamod och fördrag [med allt] för din Herres skull!
For the sake of thy Lord, be patient!
Çünkü o boru öttürüldü mü bir
När det blåses i basunen
For when the trumpet shall sound,
O işte o gün pek zorlu gündür
har en svår Dag randats
Surely that day will be a day of anguish,
Kâfirlere hiç kolay değildir
för dem som [ständigt] förnekade sanningen, och ingen lättnad skall ges dem!
Not of ease, for disbelievers.
Bırak bana o herifi ki yarattım da tem tek
LÄMNA åt Mig att [ta itu med] den som Jag har skapat ensam [i moderlivet]
Leave Me (to deal) with him whom I created lonely,
Hem uzun boylu mal verdim
och gett stor rikedom
And then bestowed upon him ample means,
Hem goz önünde uğullar
och söner som står vid hans sida,
And sons abiding in his presence
Hem kendisine bir döşeyip döşedim
och för vilken Jag har jämnat vägen [genom livet].
14. And made (life) smooth for him.
Sonra da tama' eder ki daha artırayım
Och som nu väntar sig att Jag skall ge honom ännu mer!
Yet he desireth that I should give more.
Hayır, çünkü o bizim âyetlerimize bir anud kesildi
Nej! Denne inbitne motståndare till Våra budskap,
Nay! For lo! he hath been stubborn to Our revelations.
Ben onu dimdik sarpa sardıracağım
skall Jag låta utstå [ett straff tyngre än] klättringen uppför [en hal och brant bergvägg].
On him I shall impose a fearful doom.
Çünkü o bir düşündü, ölçtü biçti
Han tänker skarpt och överväger [hur han skall angripa dessa budskap] -
For lo! he did consider; then he planned
Kahrolası nasıl bitçi
måtte han förgås för dessa tankar,
(Self) destroyed is he, how he planned!
Sonra kahr olası nasıl biçti
ja, måtte han förgås för dessa [onda] tankar. -
Again (self) destroyed is he, how he planned!
Sonra baktı
Så ser han sig omkring,
Then looked he,
Sonra kaşını çattı ve ekşiyerek surat astı
rynkar pannan och antar en bister uppsyn.
Then frowned he and showed displeasure.
Sonra ardına döndü ve büyüklük tasladı da
Till sist vänder han sig bort med överlägsen min
Then turned he away in pride
Bu, dedi «başka değil, bir sihri müser
och säger: "Det är bara vältalighet som bländar [åhöraren, ord] hämtade från [gamla sagor];
And said: This is naught else than magic from of old;
Başka değil kavli beşer»
människors ord och ingenting annat!"
This naught else than speech of mortal man.
Yaslıyacağım onu Sekare
Honom skall Jag låta brinna i helvetets eld!
Him shall I fling unto the burning.
Bilirmisin hem ne sekar
Och vad kan låta dig förstå vad helvetets eld betyder
Ah, what will convey unto thee what that burning is!
Ne bakıyye kor ne bırakır
Den skonar ingen och förtär allt.
I leaveth naught; It spareth naught
Beşere susamış bir susuz
I [dess lågor] förkolnar människans [hud].
It shrivelleth the man.
Üzerinde on dokuz
Nitton [väktare vakar] över den.
Above it are nineteen.
[[31. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ]]
Hem biz o ateşin muhafızlarını hep Melâike yaptık, sayılarını da ancak küfr edenler için bir fitne kıldık ki kitab verilmiş olanlar yakîn edinsin ve iyman edenlere iyman artırsın, kitab verilenler ve mü'minler şübhelenmesin, kalblerinde bir maraz bulunanlarla kâfirler de desin: Allah bununla meselâ ne murad etmiş? İşte böyle Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini de yola getirir ve rabbının ordularını ancak kendisi bilir ve o ancak bir öğüttür düşünmek için beşer
Till Eldens väktare har Vi inte utsett andra än änglar, och Vi har enbart angett deras antal för att sätta dem som framhärdar i att förneka sanningen på prov, och att de som [i gångna tider] fick del av uppenbarelsen skall få visshet [om sanningen i denna Skrift], och att de som tror skall befästas i sin tro och att ingen tvekan skall finnas kvar hos dem som [tidigare] fick del av uppenbarelsen och hos de troende, och för att de vilkas sinne är sjukt [av tvivel] och förnekarna skall ställa sig frågan: "Vad kan Gud ha velat säga med denna liknelse?" Så låter Gud den Han vill gå vilse och så vägleder Han den Han vill. Och ingen känner [styrkan hos] Guds härskaror utom Han själv. Allt detta är enbart en påminnelse till människorna.
31. We have appointed only angels to be wardens of the fire, and their number have We made to be a stumbling block for those who disbelieve; that those to whom the scripture hath been given may have certainty, and that believers may increase in faith; and that those to whom the Scripture hath been given and believers may not doubt; and that those in whose hearts there is disease, and disbelievers, may say: What meaneth Allah by this similitude? Thus Allah sendeth astray whom He will, and whom He will He guideth. None knoweth the hosts of thy Lord save Him. This is naught else than a Reminder unto mortals.
Hayır hayır o Kamere
NEJ, vid månen!
Nay, by the Moon
Ve döndüğü dem o geceye
Vid natten, när den viker;
And the night when it withdraweth
Ve açtığı sıra o sabaha Kesem olsun ki
vid morgonrodnadens glöd!
And the dawn when it shineth forth.
her halde büyüklerin biridir o Sekar
[Påminnelsen om domen och helveteselden] är förvisso ett av de mäktiga [varningstecknen]
Lo! this is one of the greatest (portents)
Kocundurmak içi beşeri
som varnar människorna,
As a warning unto men,
İçinizden ileri gitmek veya geri kalmak istiyen kimseleri
både dem av er som vill gå i främsta ledet och dem som [tvekar och] blir efter.
Unto him of you who will advance or hang back.
Her nefis kazancına bağlıdır
Var och en skall ställas till svars för vad han har gjort
Every soul is a pledge for its own deeds;
Ancak ashabı yemîn
utom de rättfärdiga som hör till den högra sidan
Save these who will stand on the right hand.
Cennetlerdedir, soruşdururlar
[och som där de vilar] i [paradisets] lustgårdar, skall förhöra sig
In gardens they will ask one another
Mücrimlerden
om [de dömda] syndarna [och fråga]:
Concerning the guilty:
Nedir, diye: sizi sekare sokan?
"Vad förde er till helveteselden?"
What hath brought you to this burning?
Derler: biz namaz kılanlardan değildik
De skall svara: "Vi hörde inte till dem som bad
They will answer: We were not of those who prayed
Ve fukaraya yemek yedirmezdik
och vi gav inte heller den nödställde att äta
Nor did we feed the wretched.
Batakçılarla dalar giderdik
och vi ägnade oss med [andra] likasinnade åt tomt och respektlöst tal [om höga ting]
We used to wade (in vain dispute) with (all) waders,
Ve ceza gününe yalan derdik
och påstod att Domens dag var en lögn -
And we used to deny the Day of Judgment,
Tâ gelinciye kadar bize o yakîn
till dess vi fick visshet."
Till the inevitable came unto us.
Fakat fâide vermez o vakıt şefaati şefaatçilerin
Då skall medlarnas förböner inte vara dem till någon nytta.
The mediation of no mediators will. avail them then.
Ya şimdi ne ma'ziretleri var o öğüdden yüz çevirirlerken
HUR är det fatt med dem som vänder ryggen åt påminnelsen
Why now turn they away from the Admonishment
Sanki ürkmüş yaban eşekleri
[De beter sig] som skrämda åsnor
As they were frightened asses
Arslandan kaçmaktalar
som flyr för ett lejon!
Fleeing from a lion?
Yok onlardan her kişi kendisine ayrı sahifelerle tezkireler dağıtılmasını istiyor
Men [i stället för att lyssna till uppenbarelsen] begär de, var och en av dem, att få [en egen] lättförståelig Skrift!
Nay, but everyone of them desireth that he should be given open pages (from Allah).
Hayır, doğrusu Âhıretten korkmıyorlar
Nej! De [tror ju inte på räkenskap och dom] fruktar inte evigheten.
Nay, verily. They fear not the Hereafter.
hayır hayır o muhakkak bir tezkire
Nej, detta är en påminnelse,
Nay, verily. Lo! this is an Admonishment.
Dileyen onu tezekkür ede
och låt den som vill lägga den på minnet!
So whosoever will may heed.
Maamafih Allah dilemeyince düşünmezler, koruyacak da odur, mağfiret edecek de
Men de kommer inte att lägga den på minnet annat än om Gud vill. Det är Han som är värd att fruktas, Han ensam som förlåter synd.
And they will not heed unless Allah willeth (it). He is the fount of fear. He is the fount of Mercy.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri