Müddessir Suresi/1-31-Müddessir Suresi//Elmalı/1-31 Müddessir Suresi/32-52 Müddessir Suresi/53-56-Müddessir Suresi/Elmalı/53-56
Önemli!!! düzenlenen sayfalar ayn harfli fasılalara kadar yapılması gerekmektedir. Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Hayır hayır o Kamere
Hayır, andolsun aya,
Nay, by the Moon
Ve döndüğü dem o geceye
Döndüğü an o geceye,
And the night when it withdraweth
Ve açtığı sıra o sabaha Kesem olsun ki
Ve açtığı sıra o sabaha.
And the dawn when it shineth forth.
her halde büyüklerin biridir o Sekar
Kuşkusuz o Sekar, büyük belalardan biridir.
Lo! this is one of the greatest (portents)
Uyarmak için insanları..
As a warning unto men,
İçinizden ileri gitmek veya geri kalmak istiyen kimseleri
İçinizden ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseleri..
Unto him of you who will advance or hang back.
Her nefis kazancına bağlıdır
Her nefis kendi kazancına bağlıdır.
Every soul is a pledge for its own deeds;
Save these who will stand on the right hand.
Cennetlerdedir, soruşdururlar
Onlar cennettedirler, sorup dururlar.
In gardens they will ask one another
Suçluların durumunu.
Concerning the guilty:
Nedir, diye: sizi sekare sokan?
"Nedir sizi Sekar'a sokan?" diye.
What hath brought you to this burning?
Derler: biz namaz kılanlardan değildik
Suçlular der ki: "Biz namaz kılanlardan değildik."
They will answer: We were not of those who prayed
Ve fukaraya yemek yedirmezdik
"Yoksula da yedirmezdik."
Nor did we feed the wretched.
Batakçılarla dalar giderdik
"Boş şeylere dalanlarla dalar giderdik."
We used to wade (in vain dispute) with (all) waders,
Ve ceza gününe yalan derdik
And we used to deny the Day of Judgment,
Tâ gelinciye kadar bize o yakîn
"Nihayet bize ölüm gelip çattı."
Till the inevitable came unto us.
Fakat fâide vermez o vakıt şefaati şefaatçilerin
Artık onlara şefaatçilerin şefaatı fayda vermez.
The mediation of no mediators will. avail them then.
Şimdi o Kur'ân'dan yüz çevirirlerken ne mazeretleri var?
Why now turn they away from the Admonishment
As they were frightened asses
Arslandan kaçmaktalar
Arslandan kaçmaktalar.
Fleeing from a lion?
Yok onlardan her kişi kendisine ayrı sahifelerle tezkireler dağıtılmasını istiyor
Hayır, onlardan her kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor.
Nay, but everyone of them desireth that he should be given open pages (from Allah)

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.