FANDOM


Müddessir Suresi/32-52-Müddessir Suresi/Elmalı/32-52 Müddessir Suresi/53-56 Kiyamet Suresi/1-30-Kiyamet Suresi/Elmalı/1-30
Önemli!!! düzenlenen sayfalar ayn harfli fasılalara kadar yapılması gerekmektedir. Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Hayır, doğrusu Âhıretten korkmıyorlar
Yok, yok onlar ahiretten korkmuyorlar.
Nay, verily. They fear not the Hereafter.
hayır hayır o muhakkak bir tezkire
Hayır, hayır, O kur'ân kuşkusuz bir öğüttür.
Nay, verily. Lo! this is an Admonishment.
Dileyen onu tezekkür ede
Dileyen onu düşünür.
So whosoever will may heed.
Maamafih Allah dilemeyince düşünmezler, koruyacak da odur, mağfiret edecek de
Bununla beraber Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Koruyacak da O'dur, bağışlayacak da.
And they will not heed unless Allah willeth (it). He is the fount of fear. He is the fount of Mercy.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.