FANDOM


Müzzemmil Müddessir

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Kıyame
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Ey bürünen (Müddessir)!
Ey libasına bürünüb örtünmüş peyğəmbər!
O thou enveloped in thy cloak,
Kalk artık inzar et
Qalx və insanları xəbərdar et!
Arise and warn!
Ve rabbını artık büyükle
Təkcə Rəbbini uca tut!
Thy Lord magnify,
Ve elbiseni artık temizle
Geyimini təmiz saxla!
Thy raiment purify,
Ve o pislikleri artık def' eyle
Pis şeyləri tərk et!
Pollution shun!
Hem çoksunarak menn etme
Yaxşılığı təmənna məqsədilə etmə!
And show not favor, seeking worldly gain!
Ve rabın için sabr eyle
Rəbbin üçün səbir et!
For the sake of thy Lord, be patient!
Çünkü o boru öttürüldü mü bir
Sur üfürülərkən –
For when the trumpet shall sound,
O işte o gün pek zorlu gündür
Çətin bir gün olacaq.
Surely that day will be a day of anguish,
Kâfirlere hiç kolay değildir
Həmin gün kafirlərə asan olmayacaqdır.
Not of ease, for disbelievers.
Bırak bana o herifi ki yarattım da tem tek
Məni yaratdığım kimsə ilə tək burax;
Leave Me (to deal) with him whom I created lonely,
Hem uzun boylu mal verdim
Mən ona bolluca var-dövlət bağışladım,
And then bestowed upon him ample means,
Hem goz önünde uğullar
qayğısına qalan oğullar verdim
And sons abiding in his presence
Hem kendisine bir döşeyip döşedim
və onu hər cür imkanlarla təmin etdim.
And made (life) smooth for him.
Sonra da tama' eder ki daha artırayım
Bunlara baxmayaraq, o, yenə də əlavə etməyimi arzulayır.
Yet he desireth that I should give more.
Hayır, çünkü o bizim âyetlerimize bir anud kesildi
Xeyr! Çünki o, ayələrimizi inadla inkar edir.
Nay! For lo! he hath been stubborn to Our revelations.
Ben onu dimdik sarpa sardıracağım
Mən onu sərt bir yoxuşa sürükləyəcəyəm.
On him I shall impose a fearful doom.
Çünkü o bir düşündü, ölçtü biçti
Çünki o, fikirləşərək qərara gəldi.
For lo! he did consider; then he planned
Kahrolası nasıl bitçi
Ona ölüm olsun! Necə qərara gəldi?
(Self) destroyed is he, how he planned!
Sonra kahr olası nasıl biçti
Sonra yenə ona ölüm olsun! Gör nə qərara gəldi?
Again (self) destroyed is he, how he planned!
Sonra baktı
Sonra o nəzər saldı.
Then looked he,
Sonra kaşını çattı ve ekşiyerek surat astı
Üz-gözünü turşudub qaşqabağını tökdü.
Then frowned he and showed displeasure.
Sonra ardına döndü ve büyüklük tasladı da
Sonra da arxasını çevirib təkəbbür göstərdi
Then turned he away in pride
Bu, dedi «başka değil, bir sihri müser
və dedi: “Bu, sehrbazlardan eşidilib təkrarlanan sehrdən başqa bir şey deyildir!
And said: This is naught else than magic from of old;
Başka değil kavli beşer»
Bu, adi insan kəlamıdır!
This naught else than speech of mortal man.
Yaslıyacağım onu Sekare
Mən onu Səqərə salacağam.
Him shall I fling unto the burning.
Bilirmisin hem ne sekar
Sən haradan biləsən ki, Səqər nədir?!
Ah, what will convey unto thee what that burning is!
Ne bakıyye kor ne bırakır
O, kimsəni sağ-salamat buraxmaz,
I leaveth naught; It spareth naught
Beşere susamış bir susuz
dərini yandırıb-yaxar.
It shrivelleth the man.
Üzerinde on dokuz
Onun üzərində on doqquz gözətçi mələk vardır.
Above it are nineteen.
[[وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ]]
Hem biz o ateşin muhafızlarını hep Melâike yaptık, sayılarını da ancak küfr edenler için bir fitne kıldık ki kitab verilmiş olanlar yakîn edinsin ve iyman edenlere iyman artırsın, kitab verilenler ve mü'minler şübhelenmesin, kalblerinde bir maraz bulunanlarla kâfirler de desin: Allah bununla meselâ ne murad etmiş? İşte böyle Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini de yola getirir ve rabbının ordularını ancak kendisi bilir ve o ancak bir öğüttür düşünmek için beşer
Biz Cəhənnəm gözətçilərini yalnız mələklərdən etdik və onların sayını on doqquz etdik ki, bu, kafirlər üçün ancaq bir sınaq olsun, özlərinə Kitab verilənlər yəqinlik hasil etsinlər, iman gətirənlərin imanı artsın, Kitab verilənlər və möminlər haqqa şübhə etməsinlər və qəlblərində xəstəlik olanlar və kafirlər: “Allah bu məsəllə nə demək istəyir?”– desinlər. Allah istədiyi kimsəni belə azdırır, istədiyini də doğru yola yönəldir. Sənin Rəbbinin qoşunları barədə yalnız Özü bilir. Bu, bəşəriyyət üçün ancaq bir xatırlatmadır.
We have appointed only angels to be wardens of the fire, and their number have We made to be a stumbling block for those who disbelieve; that those to whom the scripture hath been given may have certainty, and that believers may increase in faith; and that those to whom the Scripture hath been given and believers may not doubt; and that those in whose hearts there is disease, and disbelievers, may say: What meaneth Allah by this similitude? Thus Allah sendeth astray whom He will, and whom He will He guideth. None knoweth the hosts of thy Lord save Him. This is naught else than a Reminder unto mortals.
Hayır hayır o Kamere
Xeyr! And olsun aya!
Nay, by the Moon
Ve döndüğü dem o geceye
And olsun dönüb uzaqlaşan gecəyə!
And the night when it withdraweth
Ve açtığı sıra o sabaha Kesem olsun ki
And olsun ağarmaqda olan sübh çağına!
And the dawn when it shineth forth.
her halde büyüklerin biridir o Sekar
Doğrudan da o Cəhənnəm ən böyük fəlakətdir,
Lo! this is one of the greatest (portents)
Kocundurmak içi beşeri
həm bəşəriyyət üçün xəbərdarlıqdır,
As a warning unto men,
İçinizden ileri gitmek veya geri kalmak istiyen kimseleri
həm də sizlərdən yaxşı işlər görüb irəli çıxmaq və ya günah edib geriyə düşmək istəyənlər üçün.
Unto him of you who will advance or hang back.
Her nefis kazancına bağlıdır
Hər bir kəs qazandığının girovuna çevrilir,
Every soul is a pledge for its own deeds;
Ancak ashabı yemîn
sağ tərəf sahiblərindən başqa.
Save these who will stand on the right hand.
Cennetlerdedir, soruşdururlar
Onlar Cənnət bağlarında bir-birlərindən soruşacaqlar –
In gardens they will ask one another
Mücrimlerden
günahkarlar barəsində.
Concerning the guilty:
Nedir, diye: sizi sekare sokan?
Sizi Səqərə salan nədir?
What hath brought you to this burning?
Derler: biz namaz kılanlardan değildik
Onlar deyəcəklər: “Biz namaz qılanlardan deyildik.
They will answer: We were not of those who prayed
Ve fukaraya yemek yedirmezdik
Kasıbı da yedizdirməzdik.
Nor did we feed the wretched.
Batakçılarla dalar giderdik
Batil sözlər danışanlarla birlikdə biz də danışardıq,
We used to wade (in vain dispute) with (all) waders,
Ve ceza gününe yalan derdik
və Haqq-hesab gününü yalan hesab edərdik –
And we used to deny the Day of Judgment,
Tâ gelinciye kadar bize o yakîn
ölüm yəqinliyi bizə gələnə qədər”.
Till the inevitable came unto us.
Fakat fâide vermez o vakıt şefaati şefaatçilerin
Odur ki, şəfaət edənlərin şəfaəti onlara fayda verməz.
The mediation of no mediators will. avail them then.
Ya şimdi ne ma'ziretleri var o öğüdden yüz çevirirlerken
Onlara nə olub ki, nəsihətdən üz döndərirlər?
Why now turn they away from the Admonishment
Sanki ürkmüş yaban eşekleri
Sanki ürküdülmüş vəhşi uzunqulaqlardır ki,
As they were frightened asses
Arslandan kaçmaktalar
ovçulardan (yaxud aslandan) qaçırlar.
Fleeing from a lion?
Yok onlardan her kişi kendisine ayrı sahifelerle tezkireler dağıtılmasını istiyor
Əksinə, onlardan hər biri vəhy olunmuş səhifələrin məhz ona verilməsini istəyir.
Nay, but everyone of them desireth that he should be given open pages (from Allah).
Hayır, doğrusu Âhıretten korkmıyorlar
Xeyr! Əksinə, onlar Axirətdən qorxmurlar.
Nay, verily. They fear not the Hereafter.
hayır hayır o muhakkak bir tezkire
Xeyr! Bu Quran bir nəsihətdir.
Nay, verily. Lo! this is an Admonishment.
Dileyen onu tezekkür ede
İstəyən onu xatırlayar.
So whosoever will may heed.
Maamafih Allah dilemeyince düşünmezler, koruyacak da odur, mağfiret edecek de
Bilin ki, Allah istəmədikcə onlar xatırlaya bilməzlər. Mütləq qüdrətindən qorxub çəkinməyə layiq olan da, bağışlamağa qadir olan da Odur!
And they will not heed unless Allah willeth (it). He is the fount of fear. He is the fount of Mercy.
Müddessirl Suresi/NAKİLLER - Müddessirl Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri