FANDOM


Müzzemmil Suresi Müddessir Suresi Kıyame Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Polonyaca [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Ey bürünen (Müddessir)!
O ty, okryty płaszczem!
O thou enveloped in thy cloak,
Kalk artık inzar et
Powstań i ostrzegaj!
Arise and warn!
Ve rabbını artık büyükle
I twego Pana wysławiaj!
3. Thy Lord magnify,
Ve elbiseni artık temizle
I twoje szaty oczyszczaj!
Thy raiment purify,
Ve o pislikleri artık def' eyle
Od obrzydliwości - uciekaj!
Pollution shun!
Hem çoksunarak menn etme
Nie obdarzaj, by otrzymać więcej!
And show not favor, seeking worldly gain!
Ve rabın için sabr eyle
I dla twojego Pana bądź cierpliwy!
For the sake of thy Lord, be patient!
Çünkü o boru öttürüldü mü bir
A kiedy zadmą w trąbę,
For when the trumpet shall sound,
O işte o gün pek zorlu gündür
Tego Dnia dzień będzie trudny;
Surely that day will be a day of anguish,
Kâfirlere hiç kolay değildir
Dla niewiernych - nie będzie on łatwy.
Not of ease, for disbelievers.
Bırak bana o herifi ki yarattım da tem tek
Pozostaw Mnie samego z tym, którego stworzyłem!
Leave Me (to deal) with him whom I created lonely,
Hem uzun boylu mal verdim
Ja dałem mu rozległy majątek
And then bestowed upon him ample means,
Hem goz önünde uğullar
I synów tu obecnych.
And sons abiding in his presence
Hem kendisine bir döşeyip döşedim
I wyrównałem dla niego wszystko,
And made (life) smooth for him.
Sonra da tama' eder ki daha artırayım
A on pożąda, abym mu dał więcej.
Yet he desireth that I should give more.
Hayır, çünkü o bizim âyetlerimize bir anud kesildi
Otóż nie! On okazał się dla Naszych znaków oporny!
Nay! For lo! he hath been stubborn to Our revelations.
Ben onu dimdik sarpa sardıracağım
Ja nałożę na niego nieustanne cierpienie.
17. On him I shall impose a fearful doom.
Çünkü o bir düşündü, ölçtü biçti
0
For lo! he did consider; then he planned
Kahrolası nasıl bitçi
Oto on - pomyślał i zdecydował.
19. (Self) destroyed is he, how he planned!
Sonra kahr olası nasıl biçti
Przeto niech zginie, jak zdecydował!
Again (self) destroyed is he, how he planned!
Sonra baktı
Jeszcze raz niech zginie, jak zdecydował!
Then looked he,
Sonra kaşını çattı ve ekşiyerek surat astı
Potem on popatrzył!
22. Then frowned he and showed displeasure.
Sonra ardına döndü ve büyüklük tasladı da
Potem zmarszczył brwi i zasępił się!
Then turned he away in pride
Bu, dedi «başka değil, bir sihri müser
Potem odwrócił się, wbił się w pychę
And said: This is naught else than magic from of old;
Başka değil kavli beşer»
I powiedział: "To nic innego, jak tylko czary, które się przekazuje!
This naught else than speech of mortal man.
Yaslıyacağım onu Sekare
To nic innego, jak tylko słowo ludzi śmiertelnych!"
Him shall I fling unto the burning.
Bilirmisin hem ne sekar
Ja narażę go na palenie się w ogniu-sakar.
Ah, what will convey unto thee what that burning is!
Ne bakıyye kor ne bırakır
A co ciebie pouczy, co to jest sakar?
I leaveth naught; It spareth naught
Beşere susamış bir susuz
On niczego nie zostawia i niczego nie oszczędza,
It shrivelleth the man.
Üzerinde on dokuz
Palący na czarno skórę.
Above it are nineteen.
[[ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ]]
Hem biz o ateşin muhafızlarını hep Melâike yaptık, sayılarını da ancak küfr edenler için bir fitne kıldık ki kitab verilmiş olanlar yakîn edinsin ve iyman edenlere iyman artırsın, kitab verilenler ve mü'minler şübhelenmesin, kalblerinde bir maraz bulunanlarla kâfirler de desin: Allah bununla meselâ ne murad etmiş? İşte böyle Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini de yola getirir ve rabbının ordularını ancak kendisi bilir ve o ancak bir öğüttür düşünmek için beşer
Nad nim czuwa dziewiętnastu.
We have appointed only angels to be wardens of the fire, and their number have We made to be a stumbling block for those who disbelieve; that those to whom the scripture hath been given may have certainty, and that believers may increase in faith; and that those to whom the Scripture hath been given and believers may not doubt; and that those in whose hearts there is disease, and disbelievers, may say: What meaneth Allah by this similitude? Thus Allah sendeth astray whom He will, and whom He will He guideth. None knoweth the hosts of thy Lord save Him. This is naught else than a Reminder unto mortals.
Hayır hayır o Kamere
Uczyniliśmy stróżami ognia tylko aniołów. Uczyniliśmy taką ich liczbę tylko po to, aby doświadczyć tych, którzy nie uwierzyli; aby przekonali się o prawdzie ci, którym została dana Księga; aby powiększyła się wiara tych, którzy uwierzyli; aby nie wątpili ci, którzy otrzymali Księgę, oraz wierni; aby powiedzieli ci, w których sercach tkwi choroba, oraz niewierni: "Jaki Bóg chciał dać przykład przez to?" W ten sposób Bóg prowadzi w zabłądzenie, kogo chce, i On prowadzi drogą prostą, kogo chce. Nikt nie zna wojsk twego Pana, jak tylko On. To jest tylko przypomnienie dla ludzi.
Nay, by the Moon
Ve döndüğü dem o geceye
Ależ nie! Na księżyc!
And the night when it withdraweth
Ve açtığı sıra o sabaha Kesem olsun ki
I na noc, kiedy się cofa!
And the dawn when it shineth forth.
her halde büyüklerin biridir o Sekar
I na zorzę poranną, kiedy się zjawia!
Lo! this is one of the greatest (portents)
Kocundurmak içi beşeri
Zaprawdę, on jest jednym z największych!
As a warning unto men,
İçinizden ileri gitmek veya geri kalmak istiyen kimseleri
Jest ostrzeżeniem dla ludzi,
Unto him of you who will advance or hang back.
Her nefis kazancına bağlıdır
Dla tych spośród was, którzy chcą się posuwać naprzód lub którzy chcą się cofać.
Every soul is a pledge for its own deeds;
Ancak ashabı yemîn
Każda dusza jest poręką na to, co sobie zyskała
39. Save these who will stand on the right hand.
Cennetlerdedir, soruşdururlar
- z wyjątkiem ludzi będących po prawicy.
In gardens they will ask one another
Mücrimlerden
Oni w Ogrodach będą się nawzajem wypytywać
Concerning the guilty:
Nedir, diye: sizi sekare sokan?
O grzeszników:
What hath brought you to this burning?
Derler: biz namaz kılanlardan değildik
"Co doprowadziło was do ognia-sakar?"
They will answer: We were not of those who prayed
Ve fukaraya yemek yedirmezdik
Powiedzą oni: "Nie byliśmy wśród modlących się;
Nor did we feed the wretched.
Batakçılarla dalar giderdik
Nie dawaliśmy pożywienia ubogim;
We used to wade (in vain dispute) with (all) waders,
Ve ceza gününe yalan derdik
Pogrążaliśmy się w daremnej dyspucie wraz z pogrążającymi się;
And we used to deny the Day of Judgment,
Tâ gelinciye kadar bize o yakîn
I uznaliśmy za kłamstwo Dzień Sądu,
47. Till the inevitable came unto us.
Fakat fâide vermez o vakıt şefaati şefaatçilerin
- aż przyszła do nas pewność."
48. The mediation of no mediators will. avail them then.
Ya şimdi ne ma'ziretleri var o öğüdden yüz çevirirlerken
nie pomoże im wstawiennictwo wstawiających się.
Why now turn they away from the Admonishment
Sanki ürkmüş yaban eşekleri
Cóż im się stało, że odwracają się od napomnienia,
As they were frightened asses
Arslandan kaçmaktalar
Jak gdyby byli wystraszonymi osłami,
Fleeing from a lion?
Yok onlardan her kişi kendisine ayrı sahifelerle tezkireler dağıtılmasını istiyor
Które uciekają przed lwem?
Nay, but everyone of them desireth that he should be given open pages (from Allah).
Hayır, doğrusu Âhıretten korkmıyorlar
A przecież każdy z nich chce, aby mu dano karty rozpostarte.
Nay, verily. They fear not the Hereafter.
hayır hayır o muhakkak bir tezkire
Ależ nie! Oni nie obawiają się życia ostatecznego!
54. Nay, verily. Lo! this is an Admonishment.
Dileyen onu tezekkür ede
Ależ nie! Zaprawdę, to jest napomnienie!
So whosoever will may heed.
Maamafih Allah dilemeyince düşünmezler, koruyacak da odur, mağfiret edecek de
Przeto ten, kto zechce, przypomni to sobie!
And they will not heed unless Allah willeth (it). He is the fount of fear. He is the fount of Mercy.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri