FANDOM


Müeyyed: Te'yid edilmiş. Doğrulanmış. Kuvvetlendirilmiş. Sağlam. Sağlamlaştırılmış. Tekzib edilmemiş. Yardım görmüş.

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1]Te'yid edilmiş. Doğrulanmış. Kuvvetlendirilmiş. Sağlam. Sağlamlaştırılmış. Tekzib edilmemiş. Yardım görmüş.

Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz. Zarar görmemiş, bozulmamış. Sakatlık ya da sayrılığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli. Güvenilir. Gerçek, inanılır bir temeli olan. (.'.) hlk. Her halde, °muhakkak.

Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay. 2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Hangi evden istedilerse gittim, dama çıktım, akan delik kiremidi buldum, yerine sağlam kiremit koydum."- H. S. Tanrıöver. 3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Zaten bünyesi pek sağlam değildi, sık sık hastalanıyordu."- A. Ümit. 4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- . 5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal. 6 . zarf, halk ağzında (sağlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.