FANDOM


Disambig Bakınız: Müfred, Basit, Gr, Sur, Edb

Müfred (Müfret) Tek, yalnız. Müteaddid olmayıp yalnız birden ibaret olan.

Basit, mürekkeb olmayan.

Gr: Yalnız bir şey veya şahsa işaret eden veya bire mahsus olan kelime. Cemi veya tesniye olmayan.

Edb: Başı ve sonu olmayan tek ve kafiyesiz beyit.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.