FANDOM


Disambig Bakınız: Toros Üniversitesi

Toros Üniversitesi Mühendislik Fakültesi kendi konusunda iyi yetişmiş, mezun olduğunda elinden iş gelen, mesleğinin gerektirdiği fen ve matematik, mühendislik bilimleri ve kendi mühendislik alanınınbilgilerine hakim, problemlere yalnız teknik açıdan değil, sosyal, çevresel ve ekonomik açıdan bakan, takım çalışmasına yatkın, İngilizce’ye hakim, iletişim becerileri yüksek, meslek etiğine bağlı, dünya vatandaşı mühendisler yetiştirmeyi amaçlar.

Mühendislik programları hazırlık sınıfı hariç dört yıllık programlar olup bu programlardan mezun olanlar mühendis ünvanı ve lisans diploması alırlar.

Toros Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak, uygulamaya dönük ve proje bazlı olarak yapılır. Öğrenci yaparak öğrenir. Bu amaçla ders programında yer alan derslerin birçoğu uygulamalı derslerdir. Programda ayrıca proje dersleri bulunur.

Mühendislik programlarının önemli bir bileşeni deneyimsel (experiential) öğrenmedir. Deneyimsel öğrenme öğrencinin çalışma yaşamının içine girerek öğrenmesidir. Deneyimsel öğrenme endüstri stajı, co-op (bir çeşit uzun süreli staj), endüstri ile proje yapma gibi biçimlerde yapılır.

Mühendislik ders programları temel fen ve matematik dersleri, ortak mühendislik dersleri, kendi mühendislik alanının dersleri, sosyal bilimler dersleri, bilgisayar ve iletişim becerilerine yönelik dersler, İngilizce dersleri ve serbest derslerden oluşur.

Ders programları esnektir; derslerin bazıları zorunlu bazıları seçimlidir. Seçimli dersler yoluyla öğrenci kendisini kendi ilgi alanında geliştirebilir.

Öğrenciler çift anadal veya yandal yapabilirler. Çift anadal öğrencileri iki programın koşullarını sağlayarak iki diploma alırlar. Yandal öğrencileri kendi programlarının koşullarını sağlayarak diplomalarını alırken bunun yanında ikinci bir dalda belirli dersleri alarak bu daldan sertifika alırlar.

Mühendislik Fakültesi’nde belirli bir süreye yayılarak; Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İletişim Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programlarının yer alması öngörülmektedir. Yukarıdaki programlardan bazıları 2010-2011 akademik yılında, diğerleri belirli bir süreye yayılarak açılacaktır. Mühendislik Fakültesi’nde hangi programların 2010-2011 akademik yılında açılacağı duyurulacaktır.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.