FANDOM


Mühr-ü Süleyman (A.S) Yunus Emre

Ne der isem hükmüm yürür, elimde ferman tutarım,

Ne edersem hükmüm revan, çün hükm-i sultan tutarım.


İns ile bu cin ü peri, devler benim hükmümdedir,

Tahtım benim yel götürür, mühr-i Süleyman tutarım.


İblis-ü Âdem kim olur, ya aza ya da azdıra,

Cümle benim eyi yavuz, kamusun benden tutarım.


Dünya benim rızkım durur, kavmi benim kavmim durur,

Her dem benim yargım yürür, yargımı handa tutarım.


Senin gibi can var iken âb-ı hayat isteyeni,

Karanuluğa gireni ben anı hayvan tutarım.


Onsuz olursam ölürem, onunla diri oluram,

Siz sanmanız ki dirliği hemişe candan tutarım.


Dinim imanım oldurur, onsuz olursam dünyada, Ne puta, haça taparım, ne din ne iman tutarım.


Yunus aydır: Hiç şek değil, ben oyumdur, o benimdir,

Ben ne desem o dost tutar, dost dediğin ben tutarım.

Adobe Post 20190316 114924

Mühr-ü Süleyman.Süleyman Mührü. Mühür. Yunus Emre

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.