FANDOM


Mükemmel Sayı : 6 , 28 ,496 gibi kendisi hariç bütün pozitif çarpanları toplamı kendisine eşit olan sayılara denir. Mükemmel sayılar sonsuz tanedirler. Genel formüller; 8589869056, 137438691328, 2305843008139952128, 2658455991f6107294793378084303638130997321548169216

  • İlk 4 mükemmel sayı için şu ilişkiler geçerlidir:
$ 6 = 2^1(2^2-1) = 1+2+3, \, $
$ 28 = 2^2(2^3-1) = 1+2+3+4+5+6+7 = 1^3+3^3, \, $
$ 496 = 2^4(2^5-1) = 1+2+3+\cdots+29+30+31 = 1^3+3^3+5^3+7^3, \, $
$ 8128 = 2^6(2^7-1) = 1+2+3+\cdots+125+126+127 = 1^3+3^3+5^3+7^3+9^3+11^3+13^3+15^3. \, $


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.