Yeni Wiki

"" sayfasını değiştirmektesiniz

Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesi, Takibi Ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönerge

1
  • Bu değişiklik geri alınabilir. Lütfen aşağıdaki karşılaştırmayı kontrol edin, gerçekten bu değişikliği yapmak istediğinizden emin olun ve sayfayı kaydederek bir önceki değişikl…
Güncel sürüm Sizin metniniz
10. satır: 10. satır:
   
 
<p style="text-align:justify;text-indent:35.45pt">'''MADDE ''''''1-''' (1) Bu Yönerge, mülkiye müfettişlerince düzenlenen raporların, Bakanlık merkez ve taşra birimleri ve bağlı kuruluşlar ile mahalli idareler tarafından değerlendirilmesi, takibine açık­lık, etkinlik ve işlerlik kazandırılması ve sonuçlandırılması amacıyla düzenlenmiştir.</p>
 
<p style="text-align:justify;text-indent:35.45pt">'''MADDE ''''''1-''' (1) Bu Yönerge, mülkiye müfettişlerince düzenlenen raporların, Bakanlık merkez ve taşra birimleri ve bağlı kuruluşlar ile mahalli idareler tarafından değerlendirilmesi, takibine açık­lık, etkinlik ve işlerlik kazandırılması ve sonuçlandırılması amacıyla düzenlenmiştir.</p>
  +
  +
 
<p style="text-align:justify;text-indent:35.45pt">'''Kapsam'''</p>
 
<p style="text-align:justify;text-indent:35.45pt">'''Kapsam'''</p>
   
19. satır: 21. satır:
   
 
<p style="text-align:justify;text-indent:35.4pt">ilişkin iş ve işlemleri kapsar.</p>
 
<p style="text-align:justify;text-indent:35.4pt">ilişkin iş ve işlemleri kapsar.</p>
  +
  +
  +
  +
 
<p style="text-align:justify;text-indent:35.4pt">'''Hukuki dayanak'''</p>
 
<p style="text-align:justify;text-indent:35.4pt">'''Hukuki dayanak'''</p>
   
38. satır: 44. satır:
   
 
<p style="text-align:justify;text-indent:35.4pt">hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.</p>
 
<p style="text-align:justify;text-indent:35.4pt">hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.</p>
<p style="text-align:justify;text-indent:35.4pt">'''Tanımlar'''</p>
+
  +
  +
  +
  +
<p style="text-align:justify;text-indent:35.4pt">Tanımlar</p>
   
 
<p style="text-align:justify;text-indent:35.4pt">'''MADDE''' 4– (1) Bu Yönergede geçen;</p>
 
<p style="text-align:justify;text-indent:35.4pt">'''MADDE''' 4– (1) Bu Yönergede geçen;</p>
  Loading editor