FANDOM


Bakınız

Şablon:Mülkiyebakınız - d {{Mülkiyebakınız}}


MM MBM
Mülk kavramı Mülk Mülkiye Fütûhat-ı Mekkiyye fi Esrâri'l-Mahkiyye ve'l Mülkiye Mülkiyet Melek Meleke Melekût Melek-ül mevt Melâike Melâikei mukarrebîn
Mülk - melekût ilişkisi
Mülkiye Mülkiye rozeti Mülkiye mezunları Mülkiye tarihi Mülkiyeli şairler Mülkiyeliler Birlikler
Mekteb-i Mülkiye MM SBF SBO Mülkiye Mektebi Müdürleri Ali Fuat Başgil
Mülkiye Birtane Mülkiye Marşı
Mülkiyeliler Birliği Mülkiyeliler Birliği Vakfı Mülkiyeliler Birliği Derneği Mülkiyeliler Birliği Mersin Şubesi Mersin Mülkiyeliler Birliği Brunch'ları Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Mersin mülkiyeliler Mülkiyeliler Birliği Mersin Şubesi
Mülki İdare Amiri MİA Kaymakam Vali Vali yardımcısı Hukuk İşleri Müdürü Nahiye müdürü Bucak müdürü Mülkiye müfettişi MM Mülkiye Baş Müfettişi MBM
Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesi, Takibi Ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönerge Mülkiye Teftiş Rehberi Mülkiye Teftiş Rehberi (İlçe) 4 Aralık 10 Ocak 10 Ocak İdareciler Günü 10 Ocak Gazeteciler Günü
Şablon:Mülkiye Şablon:MİA - Şablon:MİAbakınız - Şablon:SBF

VATAN MARŞI

VATAN MARŞI

VATAN MARŞI - Mülkiye Marşı

CSO'da Mülkiye (Vatan) Marşı

CSO'da Mülkiye (Vatan) Marşı.MOV

CSO'da Mülkiye (Vatan) Marşı.MOV

Mezunin -i mülkiye amblemi

Hilal ve yıldız;hilal islamı, yıldız da parlayan yükselen değeri, Türk milletini ifade eder. Mülkiye rozetinin hikayesi için bakınız: Dosya:Rozetler-oykuler.pdf

Sbf

MM - Mektebi Mülkiye - SBF - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Siyasal Bilgiler Okulası - Mülkiye -Mülkiye Marşı - Mülkiyeliler Birliği Mersin Şubesi -Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi


Dosya:Mulkiye.gif

Başka bir aşk istemez, aşkınla çarpar kalbimiz,
Ey Vatan gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz.
Gül ki sen, neş'enle gülsün ay, güneş, toprak, deniz.
Ey Vatan gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz.

Bir güneştin bir zamanlar, aya kadar kaldındı dün,
Dün bir ay'dın, sislenen boşlukta yıldızsın bu gün;
Benzin uçmuş bak, ne rüya'dır, bu akşam gördügün?
Ey Vatan gözyaşlarin dinsin, yetiştik çünkü biz.

Beklesin Türkoğlu'nun azminde kuvvet bulmayan,
Sel durur, yangın söner elbette bir gün Ey Vatan
Süslenir, oynar yarin, dün ağlayıp matem tutan
Ey Vatan gözyaşlarin dinsin, yetiştik çünkü biz.

Beste: Musa Süreyya Güfte: Cemal Edhem(Yeşil)

Mülkiye Marşı


Mülkiye Marşı makalesi Edit

Mülkiye Marşı(*)

Dr. Serdar Şahinkaya (**)

XIX. yüzyıl biterken hasta‟nın ateşi iyice yükselmiş…


Koma‟nın derinliği iyice artmış..

Ve saflar bir kez daha klasik mevkilerine çekilmişlerdir.

İşte bakın “hava [nın] kurşun gibi ağır” olduğu o muhâtaralı süreci, Erol Toy nasıl anlatmaktadır;1 “(…)

On dokuzuncu yüzyıl, safların iyice belirdiği zaman rastlar.

Uygarlık, tekniğin son halkalarıyla sanayi devrimin tamamlamak üzeredir.

Teknik geliştikçe sömürü hesapsız boyutlara ulaşmış… Üretenin angaryası, tüketenin iştahı, alanın hevesi verenin çabası… Ezenin baskısı, ezilenin çığlığı ortalığı kasıp kavurmaya başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu en uzun yüzyılına böyle başlamıştır. Osmanlı en uzun yüzyılına bu ortamda ayak basar.

Tam bir Hasta Adam‟dır. Yerli, yabancı doktorlar başına üşüşür.

Her kafadan bir ses, her bir ağızdan bir nefes çıkar.

Tabiplerin her biri ötekinden daha acı reçeteler hazırlar. Hasta her reçeteden sonra, biraz daha fenalaşır. Kimse, ameliyata cesaret edemez ama reçetenin acısından daha acısına eli varır.

Yüzyılın sonunda, Boğazların Hasta Adamı, tam anlamıyla bir komaya girmiştir.”

Yeniden öğrenime açılan Mülkiye‟de derslere Mondros Mütarekesinden beş gün sonra 1918 yılının 5 Kasım günü başlanır. Bir hafta sonra yani 13 Kasım günü İtilaf devletlerinin donanma gemileri İstanbul‟a girmiş, işgal başlamıştır. Mülkiye‟nin bulunduğu Yıldız Sarayı Yaveran binasından, İstanbul Boğazı ve boğazdaki işgalci düşman gemileri kahredilerek izlenmektedir.

(*) Metni dikkatlice okuyarak eleştiri ve önerilerde bulunan Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Sayın İhsan Feyzibeyoğlu‟na, ayrıca sınıf arkadaşım Sayın H. Avni Aksoy‟a teşekkür ederim.

Bu metin, konu ile ilgili yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkarak, bazı noktaların daha iyi aydınlatılmasına aracılık eder ise amacına ulaşmış olacaktır.


İşgal İstanbul‟unda Mekteb-i Mülkiye öğrencileri, yalnızca okulda dağıtılan elle yazdıkları, taş baskı Güneş adında bir dergi çıkarırlar.

12 Ekim 1921 tarihine kadar çıkmış olan Dergi‟de „Esir olmak için mi?‟, „Anadolu köyünden bir sada‟ gibi yazılarla işgal kuvvetlerine açıkça muhalefet ederek, Anadolu‟da yükselen bağımsızlık mücadelesini destekleyen şiirler de yer almıştır2.

2 Dr. Cengiz Aslantepe (2009): Mekteb-i Mülkiye‟den Siyasal Bilgiler Fakültesi‟ne 1859–2009. 150 Yılın Tanıklığı. Koleksiyoncular Derneği Yayını. No:11.s.123–124. Ankara. Yıldız Sarayı, Yıldız Cami ile 1918 – 1919 ve 1925 – 1935 yılları arasında Mülkiye’nin öğretimini sürdürdüğü (soldaki küçük bağımsız) bina

Kabataş önünde demirli HMS Ajaks isimli İngiliz savaş gemisi İngiliz işgal kuvvetleri Galata Köprüsü üzerinde


Bu şiirlere bir örnek;

İstanbul‟un işgal gecesi yazılmıştır

Burası neresi…sorma defterim

Buraya ben nasıl İstanbul derim

Düşmanlar geziyor sokaklarında

Baykuşlar haykırır çatılarında

“Vatan'ın mahvolmasına, büyük Millet‟in êsaret zincirlerine vurulmasına, iktidarda bulunanların gaflet, dalalet hatta hıyanet içinde olmalarına rağmen Mülkiyeliler Vatan‟ın kurtuluşuna Millet'in İstiklâline kavuşacağına olan güveni yitirmemişler; Vatanperver öğretmenlerinin eğitim ve öğretimleriyle yetişerek yarın‟ büyük Türkiye‟si mimarlığına hazırlanmaya devam etmişlerdir”3.

İşte, „cumhurun‟ topyekûn, o günün de bu günün de devlerine karşı verilen olağanüstü bir Kurtuluş Savaşına dayanan Cumhuriyetimizin işaret fişeğini bu ruh hali ateşlemiştir. Ve, Mülkiye Marşı, bu güven ve inanışın en iyi ve en parlak örneğidir.

Cemal Edhem Efendi (Yeşil) ve Vatan Şiirinden Mülkiye Marşı’na

Kuşatılmış, hırpalayıcı, horlayıcı günlerin yarattığı öfkeyle, taş gibi sessizleşmek yerine duyarlılaşan gençliğin başka bir dünya kurmaya hazır olduğunu dile getiren, coşku ve soyluluk ifadesi4 olan Vatan adında bir şiir Mülkiye öğrencisi Cemal Edhem tarafından yazılmıştır.

Ve o şiir, kısa bir süre sonra Mülkiye Marşı‟nın güftesi olmuştur.

Yandaki resim, yukarıda bahsedilen Mülkiye öğrencilerinin çıkardığı Güneş Dergisinden alınmıştır5 ve resmin altında Cemal Edhem Efendi yazmaktadır. Cemal Edhem, soyadı kanunu sonrası Yeşil soyadını almıştır.

“Babası Dr. Binbaşı İbrahim Edhem Hakkı Bey‟in 1915‟de Kafkas Cephesinde ş e h i d oluşu, bir yıl sonra da Anneciğini kaybedişi üzerine, 1916'da İstanbul‟a gelen ve parasız yatılı olarak İstanbul Sultanisi (Lisesi) 10. Sınıfına girip 11.sınıfa geçtiği 1917‟de askere alınan genç Cemal Edhem, 1918'de Mülkiye yeniden açılınca sınavları kazanıp 19 yaşının içindeyken Mülkiye Öğrenicisi olarak öğrenimine devam etmeye başlamıştır”6.

3 Mücellidoğlu Ali Çankaya (1968 – 1969): „Son Asır Türk Tarihinin Önemli Olayları İle Birlikde‟ Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (Mülkiye Şeref Kitabı). C.I. s.440. Mars Matbaası. Ankara. 4 http://bilayvakti.blogcu.com/mulkiye-marsi-ve-hikayesi/4859691 5 Aslantepe (2009). s.124 6 Mücellidoğlu Ali Çankaya (1968 – 1969). s. 440. 4

Mülkiye 1921 mezunu Cemal Edhem Bey, 1919‟da kaleme aldığı bu şiir için, o zamanki duygu ve düşüncelerini 1967 yılında şöyle ifade etmektedir7: “... Bunu şimdi ifade edebilmek çok zor. Aradan elli yıla yakın zaman geçti. O zamanın havasına girmeği denemek, yirmi yaşından önce alınmış bir soluğu elli yıl ciğerlerinde tutup yetmişine yakın vermeyi düşünmek gibi bir şey olur. Yine de şu kadarını söyleyeyim: Mülkiye'nin 1918'de yeniden açılışı, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Mütareke Yılları'nın ilk günlerine rastlar. Okul'a girdiğimizin altıncı ayına doğru yazdığım bir şiire, o kara günlerin gittikçe artarak yüreklerimizde yer eden acısı ve acılığı ister istemez sinecekti. Güftenin o zaman için aşırı iyimser görünüşünü de delikanlılık çağını yenilgiye karşı direnme gücüne ve aydınlık bir geleceğe özlem duygusuna verebiliriz”

Gerçekten de güftede bir iyimserlik havası hâkimdir. Sanki bu sözler, Kurtuluş Savaşı ve destansı sonuçlarının habercisi gibidir.

Mülkiye geleneğinin anlam ve gücünü kavramada önemli göstergelerden biri Mülkiye Marşı8‟nın genellikle yalnızca ilk kıtası okunduğu için, öteki iki kıtada söylenenler pek bilinmez. Bu çerçevede sevgili Hocamız Prof. Dr. Cem Eroğul‟un konu ile ilgili ufuk açıcı, hatırlatıcı değerlendirmelerine bir göz atalım9:

“(..) Marşın sözlerini 1919 yılının Nisan ayında yazan Mülkiye öğrencisi Cemal‟in bir iki dizesini anımsatmak isterim. Yıkılmakta olan Osmanlı Devleti‟ni şöyle betimliyor Cemal: “Bir güneştin bir zamanlar, ay kadar kaldındı dün / Dün bir aydın, sislenen boşlukta yıldızsın bugün.” 1919 Nisan‟ında durumun umutsuzluğu ne güzel anlatılıyor, değil mi? Ancak, arkasından şunları ekliyor Cemal: “Sel durur, yangın söner, elbette bir gün ey vatan / Süslenir oynar yarın, dün ağlayıp matem tutan.” Sonra da, bildiğimiz o güçlü seslenişi yineleyerek son noktayı koyuyor şiirine: “Ey vatan, göz yaşların dinsin yetiştik çünkü biz” Bir düşünelim: Bu sözler, yurdun “sislenen boşlukta bir yıldız” gibi kayıp gitmekte olduğu günlerde, Mustafa Kemal‟in Samsun‟a çıkışından bir ay önce söyleniyor. (…) Bu ne inanç gücüdür böyle? Bir yüksekokul öğrencisi, bu en kara günlerde, bir marş yazarak, ülkesine merak etme, yetişip geliyorum gözyaşını dindirmeye deme gücünü nereden bulabiliyor? İşte bu can alıcı sorunun yanıtıdır, Mülkiye geleneği. Önemi ve gücü de işte buradan kaynaklanır.”

7 Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Y.1967, Ekim-Aralık, C. 2, S.9.s.25-26. Çankaya, s.440‟daki 9 nolu dipnotunda dergi yılı olarak bir yanlışlık sonucu 1968 belirtilmiştir.

8 Marş ile ilgili olarak, Aydın İlik ( 2002) “Seksen Üç Yıllık Mülkiye Marşı” Mülkiye, C.XXVI S.233. s.273 - 276 9 http://www.politics.ankara.edu.tr/index.php?bil=bil_icerik&icerik_id=186

5

Yukarıdaki görsel malzeme, Cemal Edhem Yeşil Beyin kendi el yazısı ve günümüz Türkçesi ile yazdığı ve Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi duvarlarını da süsleyen marşımızın sözleridir10.

Mülkiye Marşının bestelenme öyküsünden önce gelin birlikte Cemal Edhem Yeşil‟in yaşam öyküsüne kısaca bir göz atalım11:

Cemal Bey, aslen Diyarbakırlıdır. Babasının görevde bulunduğu Bağdat'ta 1900 yılında doğmuştur. Mülkiye'den 1921 yılında mezun olan Cemal Yeşil, Ankara'ya gelerek, Maliye Vekâletinde Masa Kâtibi Refiki olarak devlet hizmetine girmiştir.

1922 yılında TBMM Muvazene-i Maliye Encümeni Kâtibi ve Mümeyyizi, 1923 yılında Maliye Müfettişi olmuştur. 1936 yılına kadar müfettişlikte kalan Cemal Yeşil, 1936 yılında Maliye Vekâleti Bütçe ve Mali Kontrol Umum Müdürlüğü'ne getirilmiş, 1938 yılında aynı Bakanlığa Müsteşar olmuştur.

1942 yılında Başvekâlet Müsteşarlığı'na getirilmiş, 1947 yılından 1951 yılına kadar Riyaseti Cumhur Umumi Kâtipliği (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği) görevinde bulunduktan sonra 1951 yılından 1965 yılına kadar, Kabil, Budapeşte büyükelçilikleriyle, Dışişleri Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği'nde ve Varşova Büyükelçiliği'nde bulunmuştur.

10 Nisan 1919 tarihi, bu yazının değil güftenin ilk yazıldığı tarihtir. Bilindiği üzere, Latin harflerinin kabul tarihi 1928‟dir.

11 http://www.mmd.org.tr/detay.aspx?cid=52 6

1965 yılında yaş haddinden emekliye ayrılmış ve Ankara'ya yerleşmiştir. 1950 yılında RUBAİLER adlı bir şiir kitabı yayınlanmıştır. 27 Kasım 1977 günü Ankara‟da vefat etmiştir.

Cemal Yeşil iyi bir şair ve çok başarılı bir bürokrat olmasının yanı sıra öğrenciliğinden itibaren iyi bir müzisyendir aynı zamanda. Birinci ve İkinci İnönü Zaferlerinin yurt sathında yarattığı coşku ve nihai zafere olan inanç Mekteb-i Mülkiye‟yi de sarmıştır.

Dönemin Mülkiye Müdürü Hüseyin Nâzım Bey‟in de teşvikiyle, bu büyük zafere kendi mütevazı imkânlarıyla katkıda bulunabilmek için bir müsâmere tertip edilir.

13 Nisan 1921 tarihindeki Zafer Müsameresinde Cemal Edhem Yeşil, iki arkadaşıyla birlikte bazı marşların yanı sıra Bach‟ın Şarkı, Şoso‟nun Dorme Minyon ve Schuman‟ın Rüya‟sını keman ile icra etmişlerdir.

Bu müsâmereden 27 gün sonra 10 Haziran 1922‟de Müdür Hüseyin Nâzım Bey, Müdürlükten alınarak, Maârif Nezaretine nakledir.12 Bu “nakil” geleneğinin günümüzde de sürmekte olduğunu hatırlatmaya bilmem gerek var mı?

Bahse konu müsâmerenin programı Osmanlıca ve günümüz Türkçesi olarak aşağıda verilmiştir.13

12 Mücellidoğlu Ali Çankaya (1968 – 1969). s. 446- 449.

13 Mücellidoğlu Ali Çankaya (1968 – 1969). s. 447- 448. 7 Güftenin nasıl bestelendiğine ilişkin öyküye gelince;

“Şiir, sınıf arkadaşlarından Cevdet (Dülger, 1921 Mezunu) Bey tarafından aile dostları olan Musâ Süreyyâ Beye gösteriliyor. Kıymetli bestecinin kendisi de o devrin Gençliği ile aynı fikir ve düşüncede olduğu için Gençliğin içinde bulunduğu duyguları bildiğinden bu şiiri marş olarak bestelemiş[tir].”14

1884‟de Üsküdar doğumlu olan Musâ Süreyyâ Bey, Devlet Bursu ile beş yıl boyunca Berlin Kraliyet Akademisinde eğitim görür, İstanbul‟a döndüğünde Kız ve Erkek Öğretmen Okullarında müzik öğretmenliğini yapar. 1924‟de İstanbul Konservatuarını yeniden kurar ve 1931‟e kadar buranın müdürlüğü görevini sürdürür ve 1933‟de geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata veda eder.

Musâ Süreyyâ Bey‟in, farklı anlatılarda Mülkiye‟de Musiki Öğretmenliği yaptığı belirtilmiş olsa da böyle bir kayda rastlanılmamış ve yine o dönemin Mülkiye ders programlarının incelenmesinden de görüleceği gibi Mülkiye‟de hiçbir dönem Musiki dersi programlarda yer almamıştır.

Bu noktayı, Doç. Dr. Murat Baskıcı aşağıdaki biçimde değerlendirmektedir.15

“Çeşitli kaynaklarda marşın Mekteb-i Mülkiye “Müzik Öğretmeni” Musa Süreyya Bey tarafından bestelendiği belirtilmekteyse de bunun için herhangi bir kaynak gösterilmemektedir. Şu an için Musa Süreyya Bey‟in okulda müzik öğretmenliği yaptığına dair kesinleşmiş bir bilgi yoktur”.

Besteleniş öyküsüne ait ilginç bir ayrıntı için yine Çankaya‟ya göz atalım.16

Musâ Süreyyâ Bey‟in “kız kardeşi Sayın Bn. Nihâl Erkutun, Mülkiye Marşı‟nın bestelendiği gece‟yi gâyet iyi hatırlamakta ve şöyle anlatmaktadır: Gâyet iyi hatırlıyorum. Müterâke yıllarından bir gece, bir dostumuz‟un evinde âilece toplandığımız sırada Marş‟ın güftesini getirdiler. Ağabeyim güfteyi okuyunca çok

14 Mücellidoğlu Ali Çankaya (1968 – 1969). s. 441.Yazım biçimi korunmuştur.

15 Murat Baskıcı (2009) “Mekteb-i Mülkiye‟den Siyasal Bilgiler Fakültesine 150 Yılı Kronolojisi”. Mülkiye C. XXXIII, S. 265‟de yayınlanan araştırmanın 15 nolu dipnot.

16 Mücellidoğlu Ali Çankaya (1968 – 1969). s. 441-442‟de yer alan 10 nolu dipnottan. Yazım biçimi korunmuştur.

Musâ Süreyyâ Cevdet Dülger duygulandı. Hemen kalktı; orada bulunan Piyano‟nun başına geçip bu Marşı o gece besteledi…”

Peki, güfteyi Musâ Süreyyâ Bey’e kim / kimler ve ne zaman götürmüştür?


İşte bu soruların kimilerine yanıtları İhsan Feyzibeyoğlu‟ nun Çankaya, C IV, s.1703‟den aktardığı satırlarda17 bulmak mümkün;

“Cemal Edhem Yeşil'in sınıf arkadaşı Süleyman Cevdet Dülger öğrencilik hayatına dair hatıralarını anlatırken şunları yazmıştır: Cemal Yeşil arkadaşımın yazdığı Mülkiye Marşı’nı Yüksek Muallim Mektebi Mûsiki Muallimi olan Musa Süreyya Bey’e ben besteletdim ve 1919'da Mekteb'e götürerek birkaç sınıf arkadaşımla birlikde öğrendik ve sonra diğer arkadaşlara öğretdik. Bu suretle 'Mülkiye Marşı' meydana geldi.' Öyle anlaşılıyor ki o gece güfteyi Musa Süreyya Bey‟in bulunduğu eve götüren kişi ya da kişilerden birisi, mezun olduktan sonra Cemaleddin Mazhar ve Cemal Edhem Yeşil ile birlikte İnebolu üzerinden Ankara'ya gidip Milli Mücadele'ye katılan, bilahare Dahiliye ve Hariciye bakanlıklarında çeşitli görevlerde bulunan Süleyman Cevdet Dülger‟dir.”

Bu noktadan hareketle marşın bestelenme tarihine ilişkin olarak aklıma bir soru takılmaktadır. O da şudur; Eğer marş, şiirin yazıldığı yıl olan 1919‟da bestelendi ise, o halde neden yukarıda bahsettiğim 13 Nisan 1921 tarihli Zafer Müsâmeresinde hem de Cemal Edhem Yeşil de orada olmasına rağmen İstiklal Marşı, Mekteb-i Sultani Marşı ve İzmir Marşı icra edilirken Mülkiye Marşı programda yer almamıştır?18


Daha önce de belirtildiği gibi, kuşatılmış, hırpalayıcı, horlayıcı günlerin yarattığı öfkeyle, taş gibi sessizleşmek yerine duyarlılaşan gençliğin başka bir dünya kurmaya hazır olduğunu dile getiren, coşku ve soyluluk ifadesi olan Mülkiye Marşı‟nın kısa öyküsü böyledir.

17 http://bilayvakti.blogcu.com/mulkiye-marsi-ve-hikayesi/4859691 18 Bu nokta araştırılmaya muhtaçtır. 9

Mülkiye Marşı Edit

Başka bir aşk istemez, aşkınla çarpar kalbimiz,
Ey Vatan gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz.
Gül ki sen, neş'enle gülsün ay, güneş, toprak, deniz.
Ey Vatan gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz.
Bir güneştin bir zamanlar, aya kadar kaldındı dün,
Dün bir ay'dın, sislenen boşlukta yıldızsın bu gün;
Benzin uçmuş bak, ne rüya'dır, bu akşam gördügün?
Ey Vatan gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz.
Beklesin Türkoğlu'nun azminde kuvvet bulmayan,
Sel durur, yangın söner elbette bir gün
Ey Vatan Süslenir, oynar yarın, dün ağlayıp matem tutan
Ey Vatan gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz.
Güfte: Cemal Edhem (Mülkiye öğrencisi 1919)
Beste: Musâ Süreyyâ (İstanbul Yüksek Muallim Mektebi Mûsiki Muallimi)


Mülkiye Marşı Notaları Edit

19 Marş notaları Mücellidoğlu Ali Çankaya (1968 – 1969). s.442‟den alınmıştır

(**) mmüüllkkiiyyee Genel Yayın Yönetmeni ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü yarı zamanlı öğretim elemanı.

1 Erol Toy(2007). O‟na Katılmak: Dünden Yarına Türkiye Cumhuriyeti. İstanbul: Gürer Yayınları. Düşünce Dizisi:1, s.25.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.