Hükümetin, son yıllarda görev verdiği valilerin büyük bölümünün Mülkiye olarak bilinen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) yerine İstanbul Üniversitesi SBF ve Hukuk Fakültesi’den mezun olan isimler olması dikkati çekti.

Mülkiye out İstanbul in!

İki hafta önce yürürlüğe giren son valiler kararnamesinde ilk kez vali olan altı mülki idareciden 4’nün İstanbul Üniversitesi mezunu, merkeze alınan altı validen 4’nün Ankara Üniversitesi SBF mezunu olduğu görüldü.

Büyük bir yarış yaşanıyor

İl valiliklerine yapılan atamalar doğrultusunda, halen 81 ilde görev yapan valiler içinde Mülkiye mezunu yoğunluğunun sona ermeye başladığı ortaya çıktı.

Mezunları arasından pek çok kaymakam, vali yardımcısı ve vali çıkartarak mülki idare sistemiyle özdeşleşen ve Mülkiye olarak bilinen Ankara Üniversitesi SBF’nin etkinliğinin son yıllarda özellikle vali kararnamelerinde azalması dikkati çekti.

Son dönemdeki atamalarda bu durum İstanbul Üniversitesi’ne doğru yön değiştirdi. Bu çerçevede özellikle İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu olan kaymakam ya da vali yardımcısından valiliğe atanan mülki idare amiri sayısında önemli oranda artış oldu.

Özellikle, genç yaşta vali olarak atanan mülki idare amirlerinde, Mülkiye yerine İstanbul Üniversitesi mezunları tercih edildi.

81 ilde görev yapan valiler çerçevesinde, Ankara ve İstanbul Üniversiteleri arasındaki fark her geçen kararnamede İstanbul Üniversitesi lehine kapanmak üzere.

Görevdeki valilerin 42’si Ankara Üniversitesi’ne bağlı Mülkiye ve Hukuk Fakültelerinden mezun. 33’ü ise İstanbul SBF ve Hukuk Fakülteleri mezunları arasında.

Görevdeki 4 valinin mezun oldukları üniversiteler ise, aralarında büyük yarış olan iki üniversitesinin dışından.

Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah ve Iğdır Valisi Ahmet Pek, Polis Akademisi, Siirt Valisi Ahmet Aydın Dicle Üniversitesi, Kars Valisi Eyüp Tepe Marmara Üniversitesi mezunu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.