FANDOM


Bakınız

Şablon:Mülkiyebakınız - d {{Mülkiyebakınız}}


MM MBM
Mülk kavramı Mülk Mülkiye Fütûhat-ı Mekkiyye fi Esrâri'l-Mahkiyye ve'l Mülkiye Mülkiyet Melek Meleke Melekût Melek-ül mevt Melâike Melâikei mukarrebîn
Mülk - melekût ilişkisi
Mülkiye Mülkiye rozeti Mülkiye mezunları Mülkiye tarihi Mülkiyeli şairler Mülkiyeliler Birlikler
Mekteb-i Mülkiye MM SBF SBO Mülkiye Mektebi Müdürleri Ali Fuat Başgil
Mülkiye Birtane Mülkiye Marşı
Mülkiyeliler Birliği Mülkiyeliler Birliği Vakfı Mülkiyeliler Birliği Derneği Mülkiyeliler Birliği Mersin Şubesi Mersin Mülkiyeliler Birliği Brunch'ları Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Mersin mülkiyeliler Mülkiyeliler Birliği Mersin Şubesi
Mülki İdare Amiri MİA Kaymakam Vali Vali yardımcısı Hukuk İşleri Müdürü Nahiye müdürü Bucak müdürü Mülkiye müfettişi MM Mülkiye Baş Müfettişi MBM
Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesi, Takibi Ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönerge Mülkiye Teftiş Rehberi Mülkiye Teftiş Rehberi (İlçe) 4 Aralık 10 Ocak 10 Ocak İdareciler Günü 10 Ocak Gazeteciler Günü
Şablon:Mülkiye Şablon:MİA - Şablon:MİAbakınız - Şablon:SBF

VATAN MARŞI

VATAN MARŞI

VATAN MARŞI - Mülkiye Marşı

CSO'da Mülkiye (Vatan) Marşı

CSO'da Mülkiye (Vatan) Marşı.MOV

CSO'da Mülkiye (Vatan) Marşı.MOV

Mezunin -i mülkiye amblemi

Hilal ve yıldız;hilal islamı, yıldız da parlayan yükselen değeri, Türk milletini ifade eder. Mülkiye rozetinin hikayesi için bakınız: Dosya:Rozetler-oykuler.pdf

Sbf

MM - Mektebi Mülkiye - SBF - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Siyasal Bilgiler Okulası - Mülkiye -Mülkiye Marşı - Mülkiyeliler Birliği Mersin Şubesi -Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

1943 yılında Mülkiye/1946 mezunları tarafından kurulmuştur.


Kurucular Edit

1946 yılında, 1943 yılı Mülkiye mezunlarından Ahmet Alpaslan, Asaf Cemal Aydar, Cevdet Özden, Cemal Tekinel, Faruk Aker, Halit Tokullugil, Halit Işıl, Hüsamettin Kılıç, Hayri Öncel, Naci Erten, Naci Tibet, Rahmi Tunçağıl, Sadettin Atay, Süleyman Sırrı Agun, Selahattin Akalın, Turhan Energin, Ziya Eralp ve Zeki Toker tarafından Mülkiyeliler Birliği kurulmuştur.

Mülkiyeliler Birliği’ni kurma tartışmaları süreci, 1943 mezunlarını bir yandan okulda etkili ve güçlü bir konuma getirirken, bir yandan da kendi aralarındaki dayanışmayı güçlendirmiştir.

Tüzük taslağı, publicity amaçlı anket formu olarak tüm mezunlara gönderilirEdit

Kurucular bir Birlik kurma kararının ardından hazırlıklara başladılar ve bir tüzük taslağını bir anket formuna dönüştürerek, bütün mezunların adreslerine gönderdiler. Bu aşama sonuçlandıktan sonra kurucu genel kurulun toplanması ve tüzüğün onaylanmasının yöntemlerini aramaya başladılar.

Yaklaşan 4 Aralık kutlamaları bunun için iyi bir fırsat olarak görüldü ve 4 Aralık 1946 gecesi, Ankara Halkevi’nde Kurucu Genel Kurul toplandı.

Genel Kurul’da tüzüğün son biçimini alması ile Mülkiyeliler Birliği’nin resmen kurulması için yetkili organlara başvurma yolu açılmış oldu.

Gündemin diğer maddesi ise Birlik organlarının seçimiydi. Geçici Yönetim Kurulu ve kurucular, 7 Aralık günü tekrar Ankara Halkevi’nde toplandılar ve tüzüğe son biçimini verdiler ve Tüzükle birlikte kuruluş belgelerini 24 Aralık 1946 günü Ankara Valiliği’ne götürerek Mülkiyeliler Birliği’ni resmen kurdular.

Kurucu üyeler tarafından davetiye ile yapılan çağrı üzerine 4 Ocak 1947 Cumartesi günü Mülkiyeliler Birliği’nin ilk Genel Kurulu toplandı ve Yönetim Kurulu ile Denetçiler seçildi.

Toplantıda söz alan Kurucu Üye Ziya Eralp, arkadaşları adına şunları söyledi:

“Takdir buyurursunuz ki, asl olan kurmak değil, yaşatmaktır. Bu Derneği, Mülkiyeliler arasındaki bağlılık ve beraberliği bihakkın temsil edecek bir hale sokmaktır. Asıl vazifemiz şimdi başlıyor; feragatle ve hepimiz için çalışacağımız an gelmiştir.

Gerek Derneğimizi idare etmek ve gayelerine ulaştırmak ödevini yüklenen arkadaşlara, gerekse üyelere önemli vazifeler düşüyor. Mülkiyeliler Birliği asla zümrevi bir teşekkül olmayacaktır. Ocaklıların bir aile samimiyeti içinde toplandıkları ikinci bir Mekteb-i Mülkiye olacaktır.”


Mülkiyeliler Birliği’nin İlk Binasının Alınışı Edit

  • 1964 yılında göreve gelen yeni yönetim kurulunun hedefi bir bina almaktı.
  • Yapılan eşya piyangosu sonucu Birliğe 250–300 bin lira kaldı.
  • Bu paranın nasıl değerlendirileceği konusunda yapılan çeşitli tartışmalardan sonra Konur Sokak’taki binanın alımı yönünde karar verildi ve bina satın alındı.
  • Bu karar bugünkü Mülkiyeliler Birliği’nin varlığı açısından da son derece önemli oldu. 1967 yılında da Selanik Caddesi’nde bulunan ikinci bina satın alındı.

MB şubeleriEdit

Bu dönemde yapılan diğer bir çalışma da yapılan tüzük değişikliği ile Birlik’e bağlı şubelerin açılmasına olanak tanınmasıdır. Bu değişikliği gerekli kılan en önemli neden, Mülkiyelilerin görevleri nedeniyle Ankara dışında, özellikle de İstanbul ve İzmir’de yoğunlaşmalarıdır. Birlik Merkezinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile tüzüğe 24. madde eklendi ve Şube kuruluşları olanaklı hale geldi. Bu değişiklikle birlikte Yönetim Kurulu’na çok sayıda Şube açma başvurusu yapıldı . Kurulun çeşitli tarihlerde verdiği kararlarla

MB/Adana Şubesi Edit

MB/Antalya Şubesi Edit

MB/Bursa ŞubesiEdit

Adres : Kavaklı Mh. Kavaklı Cad. Kavaklı Sk. No: 13/A Tophane (Burçüstü) Osmangazi /Bursa Telefon : 0224 220 04 30 E-Posta Adresi : bursa@mulkiye.org.tr Genel Kurul Tarihi : 09.01.2014


Yönetim Kurulu (Asil) Yönetim Kurulu (Yedek)Edit


Denetim Kurulu (Asil) Denetim Kurulu (Yedek) Edit

MB/Çanakkale Şubesi Edit

MB/Datça ŞubesiEdit

MB/Eskişehir ŞubesiEdit

MB/İstanbul ŞubesiEdit

MB/İzmir Şubesi Edit

MB/Kayseri ŞubesiEdit

MB/Mersin ŞubesiEdit

Adres :

Yönetim Kurulu (Asil) - Yönetim Kurulu (Yedek)Edit


Denetim Kurulu (Asil) - Denetim Kurulu (Yedek) Edit

MB/Samsun ŞubesiEdit

MB/TemsilcilikleriEdit

Mülkiyeliler Birliği DergisiEdit

Üyelerle haberleşme amacını güden Mülkiyeliler Birliği dergisi, yayına başladığı 1965 yılında, Mülkiyelileri ilgilendiren yazı ve haberler, atama ve ölüm haberleri ile çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikleri duyuran bir içerikte hazırlandı. Dergi, ilk başlarda oldukça sınırlı olanaklarla üç ayda bir yayımlanmaya başlandı. Mülkiyeliler Birliği Dergisi, bugün büyük güçlüklerin göğüslenmesi pahasına 50 yıla yakın süredir yayın hayatını sürdürmektedir.

A.Raif FALCIOĞLU

(Mülkiyeliler Birliği E-Bülten, Sayı: 2008-8, ss. 4-10, Aralık 2008’den kısaltılarak alınmıştır.)

Vakıf Tarihi Edit

Mülkiyeliler Birliği Vakfı’nın kuruluşu Mülkiyeliler Birliği’nin 1971 yılında yapılan Genel Kurulu’nda benimsendi. 22 Ocak 1972 günü Birlik Merkezi’nde biraraya gelen Mülkiyeliler, noter huzurunda Mülkiyeliler Birliği Vakfını resmen kurdular. Kuruluş töreninde bir konuşma yapan Ayhan Açıkalın şunları söyledi: “Gerek Devletin çalışmalarına yardımcı olmak ve katkıda bulunmak, gerekse bu maksada tahsis olunan taşınır ve taşınmaz malların en iyi bir şekilde kullanılmasını sağlamak, devamlılık göstermeyen Dernek statüsü içinde istenilen şekilde mümkün değildir. Mülkiyeliler Birliği’nin devamında da yarar ve zorunluluk vardır. Bu nedenle de Mülkiyeliler Birliği’nin bir Dernek şeklindeki hukuki varlığı da devam edecektir.”

Vakfın kuruluşunda hazırlanan “Vakıf Senedi”, Açıkalın’ın belirttiği gerekçelerin tümünü kapsayan bir biçimde düzenledi ve onaylandı. Vakıf, kurulduğu günden bugüne kadar Vakıf Senedinin kendisine verdiği görevleri yerine getirdi. Özellikle misafirhane ve lokal–lokanta hizmetleri Vakıf’ın ilgi alanına giren konuların başında yer aldı. Mülkiyeliler Birliği Vakfı’nın en önemli işlevlerinden biri de ihtiyacı olan Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerine burs verilmesidir. İlk yıllarda sınırlı sayıda öğrenciye verilen burslar bugün yüzden fazla öğrenciye verilmektedir.

A.Raif FALCIOĞLU

(Mülkiyeliler Birliği E-Bülten, Sayı: 2008-8, ss. 4-10, Aralık 2008’den kısaltılarak alınmıştır)


Mülkiye

Mülkiyeler Birliği Kurucu Üyeleri


Süleyman Sırrı AğunEdit

30.03.1955 tarihinde vefat eden Ağun, bekardı.


Selahaddin Akalın Edit

  • Doğum Tarihi ve Yeri:1920 Antalya doğumludur.

Ortaöğrenimini 1939 yılında Antalya Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1943 yılında Maliye Bakanlığı’nda göreve başladı. Sırasıyla; Yedek Subaylık (1943-1946), Merkez Saymanlığı Şube Müdür Yardımcılığı, Hesap Uzman Yardımcılığı, Hesap Uzmanlığı, Başhesap Uzmanlığı (1946-1965), PTT Yönetim Kurulu’nda Maliye Bakanlığı Temsilciliği (1965-1968) ve tekrar Başhesap Uzmanlığı (1968-1969) görevlerinde bulundu.

Mülkiyeliler Birliği’nin üyesi olan ve Fransızca bilen Akalın, evli ve iki çocuk sahibidir.


Faruk Eker Edit

1920 Trabzon doğumludur. Lise Öğretmeni Avni Aker’in oğludur. Ortaöğrenimini 1939 yılında Trabzon Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1943 yılında Maliye Bakanlığı’nda göreve başladı. Yedek subaylık (1943-1946), Hesap Uzman Yardımcılığı, Hesap Uzmanlığı, Başhesap Uzmanlığı (1947-1965) ve Türkiye Öğretmenler Bankası Genel Müdürlüğü (1965-1966) yaptı. 1966 yılından sonra İstanbul’da serbest olarak çalıştı. Mülkiyeliler Birliği ile Trabzon Kültür ve Tanıtma Derneği’nin üyesidir. İngilizce bilen Aker, evli ve üç çocuk sahibidir. Özel uğraşları arasında Batı müziği dinlemek ve amatör balıkçılık bulunmaktadır.

HÜSAMETTİN KILIÇEdit

1920 Erzurum doğumludur. Tüccar Hüseyin Kılıç ve Refika Kılıç’ın oğludur. İlköğrenimini 1932 yılında Pasinler İlkokulu’nda ortaöğrenimlerini ise 1939 yılında Erzurum Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1943 yılında Maliye Bakanlığı’nda göreve başladı. Daha sonra; Yedek subaylık (1943-1946), Maliye Müfettiş Yardımcılığı (1947-1950), Müfettişlik, Başmüfettişlik, (1951-1983), Teftiş Kurulu Başkanlığı (1975), Avrupa Topluluğu Türkiye Daimi Delegasyonunda Maliye ve Ekonomi Başmüşavirliği (1983-1985) görevlerinde bulundu. Belçika’da mesleki incelemeler yaptı (1953-1954). 1985 yılında emekli oldu. Mülkiyeliler Birliği Kurucu üyesi ve Maliye Müfettişleri Yardımlaşma Derneği’nin üyesidir. İyi derecede Fransızca ve biraz İngilizce bilen Kılıç, Leman Kılıç ile evli ve iki çocuk sahibidir. Fahri Maliye Müfettişliği Plaketi ile mezuniyetinin 50. yılında Mülkiyeliler Birliği’nce verilen Plakete sahiptir. Özel uğraşları arasında kitap biriktirip mükemmel bir kütüphane kurmak, tarih, edebiyat, şiir ve roman okumak, müzik dinlemek, bahçe işleriyle uğraşmak, şiir ve kitap yazmak bulunmaktadır. Çeşitli gazete ve dergilerde çok sayıda makaleleri yayınlanan Kılıç’ın basılı eserleri aşağıdadır: Belçika Gümrüğü, Ege Matbaası (1955), Gelir Vergisi Rehberi, Kutulmuş Matbaası (1957), Ortak Pazar, Sermet Matbaası (1967), İnsanlar (Şiirler ve Düz Yazılar), Darphane (Teksir) (1978), Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Kurulması Lüzumu, Sermet Matbaası (1978), Katma Değer Vergisi, Sermet Matbaası (1978)

CEVDET ÖZDENEdit

1922 Çankırı doğumludur. Doktor Ali Kadri Özden ve Muhibbe Özden’in oğludur. Ortaöğrenimini 1939 yılında İstanbul Özel Boğaziçi Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1943 yılında Maliye Bakanlığı’nda göreve başladı. Sırasıyla; Yedek subaylık (1943-1946), DMO’da Servis Şefliği, Kontrolörlük, Satış ve Ticaret Şubesi Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı (1946-1962), Bürokur, Büro Malzemeleri A.Ş., Korçelik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ve Büro Dekor Ticaret Ltd. Şti. Müdürlüğü (1962-1969) yaptı, İstanbul’da büro malzemeleri ticareti ile uğraştı (1970). Aramızdan ayrılan Özden, biraz Fransızca ve İngilizce biliyordu, Mülkiyeliler Birliği’nin üyesiydi, evli ve iki çocuk sahibiydi. Özel uğraşları arasında müzik bulunmaktaydı.

RAHMİ TUNÇAĞILEdit

1922 Burdur doğumludur. Öğretmen Ali Tunçağıl ve Zeliha Tunçağıl’ın oğludur. Ortaöğrenimini 1939 yılında Bursa Erkek Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1943 yılında Maliye Bakanlığı’nda göreve başladı. Daha sonra sırasıyla; Yedek subaylık (1943-1946), Ankara Defterdarlığı’nda memurluk, BÜMKO Genel Müdürlüğü’nde Mümeyyizlik, Raportörlük ve Başraportörlük (1946-1953), İktisat ve Ticaret Bakanlığı’nda Sanayi Müfettişliği, Sanayi Bakanlığı Müfettişliği, Sanayi Bakanlığı Müfettişliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı (1953-1964), Sümerbank Genel Müdürlüğü (1964-1966), Sanayi Bakanlığı Müşavirliği (1966) ve YDK’da uzmanlık (1966-1969) görevlerinde bulundu. Mülkiyeliler Birliği Kurucu üyesidir. Fransızca ve İngilizce bilen Tunçağıl, evli ve bir çocuk sahibidir. Özel uğraşları arasında şiir yazmak bulunmaktadır.

HALİT IŞIL 1921 Bursa doğumludur. Esnaf ismail Işıl’ın oğludur. İlköğrenimini 1933 yılında Bursa Tophane İlkokulu’nda, ortaöğrenimini ise 1939 yılında Bursa Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1946 yılında Maliye Bakanlığı’nda memur olarak göreve başladı. Daha sonra; Hazine Genel Müdürlüğü’nde Mümeyyizlik, Merkez Kambiyo Müdürlüğü, Raportörlük ve Müşavirlik (1946-1957), IMF’de Uzmanlık (1957-1961), Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları’nda Müşavirlik (1961-1975) ve Teftiş Kurulu Başkanlığı (1975-1989) görevlerinde bulundu. 1989 yılında emekli oldu. Mülkiyeliler Birliği kurucu üyesidir. İngilizce bilen Işıl, dul ve bir çocuk sahibidir.

ZEKİ TOKEREdit

1921 Ankara doğumludur. İsmail Toker ve Zekiye Toker’in oğludur. Ortaöğrenimini 1939 yılında Tarsus Amerikan Koleji’nde tamamladı. Mülkiye’yi bitirdikten sonra, 1943 yılında Maliye Bakanlığı’nda memur olarak göreve başladı. Daha sonra sırasıyla; Yedek subaylık (1944-1946), Merkez Kambiyo Müdürlüğü’nde Şeflik, Raportörlük, Kontrolörlük (1947-1955), Washington Büyükelçiliği Maliye Müşavirliği’nde memurluk (1955-1958), Hazine Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü, MİİT Genel Sekreterliği’nde Müşavirlik ve Genel Müdürlük (1958-1964), Washington Büyükelçiliği Müşavirler Heyeti Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı (1964-1968), Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliğinde Genel Müdürlük (1968-1969) görevlerinde bulundu. İyi derecede İngilizce bilen Toker, evli ve üç çocuk sahibidir.

SADEDDİN ATAYEdit

1921 Ankara doğumludur. Cemal Atay ve Hayriye Atay’ın oğludur. Ortaöğrenimini 1939 yılında Ankara Gazi Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1944 yılında Maliye Bakanlığı’nda göreve başladı.Aynı yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi fark sınavını verip sertifika aldı. Daha sonra, Ankara Defterdarlığı’nda memurluk, Aydın, Uşak ve Erzurum’da Hazine Avukatlığı, Erzurum, Erzincan ve Kars Bölgesi Hazine Muhakemat Müdürlüğü (1949-1961) yaptı. 1961 yılında memuriyetten ayrıldı. Atay, evlidir.

ASAF CEMAL AYDAREdit

1921 Giresun doğumludur.Hüseyin Aydar ve Fatma Zehra Aydar’ın oğludur. Ortaöğrenimini 1939 yılında Trabzon Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1943 yılında Maliye Bakanlığı’nda memur olarak göreve başladı. Daha sonra; İstanbul Kambiyo Müdürlüğü Servis Şefliği (1943-1952), Denizcilik Bankası’nda memurluk, Şeflik ve Sarıyer Şubesi Müdürlüğü (1952-1962), Trabzon Şubesi Müdürlüğü (1962-1966) ve Türkiye Öğretmenler Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı (1966-1969) görevlerinde bulundu. Mülkiyeliler Birliği’nin üyesidir. Almanca bilen Aydar, evli ve bir çocuk sahibidir. Özel uğraşları arasında pul koleksiyonu yapmak bulunmaktadır.

NACİ TİBETEdit

1921 Bursa doğumludur. Şevket Tibet ve Lütfiye Tibet’in oğludur. Ortaöğrenimini 1939 yılında Bursa Erkek Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1943 yılında Maliye Bakanlığı’nda memur olarak göreve başladı. Yedek subaylığını tamamladı (1943-1946) ve Zirai Donatım Kurumu’nda Müfettiş Yardımcılığı (1946-1950) yaptı. 1950’de Merkez Bankası’na geçerek, Dış Muameleler Tahsisler Şefliği, Müdür Yardımcılığı, Levazım ve Teknik Büro Müdürlüğü, İktisadi İşbirliği Servisleri Müdürlüğü, Döviz Tahsisleri Şube Müdürlüğü (1954-1970) ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğü (1970) görevlerinde bulundu. Mülkiyeliler Birliği’nin üyesidir. İngilizce bilen Tibet, evli ve bir çocuk sahibidir. Özel uğraşları arasında deniz sporları bulunmaktadır.

HALİT TOKULLUGİLEdit

1923 Çorum doğumludur. Bekir Tokullugil ve Hatice Tokullugil’in oğludur. Ortaöğrenimini 1939 yılında Balıkesir Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye7den mezun olduktan sonra, 1943 yılında Ankara Maiyet Memuru olarak göreve başladı. Daha sonra sırasıyla; Şabanözü, Erciş, Çaycuma, Anamur, Karacabey, Biga,Yenice, Mahmudiye, Bafra, Yenimahalle, Bergama Kaymakamlığı (1949-1971), özlük İşleri Genel Müdür Yardımcılığı (1971-1973), İstanbul, Bursa ve Ordu Vali Yardımcılığı (1973-1988) görevinde bulundu. 1988 yılında emekli olan Tokullugil, 19.07.1993 tarihinde vefat etti. Mülkiyeliler Birliği, Türk İdareciler derneği, Kızılay, Türk Hava Kurumu ve Yenimahalle Sağlık, Kültür ve Boş Zamanları Değerlendirme Derneği’nin üyesiydi. İngilizce bilen Tokullugil, Ulviye Tokullugil ile evli ve iki çocuk sahibiydi.

AHMET TEVFİK ALPASLANEdit

1922 Yozgat doğumludur. Avukat İsmail Tevfik Alpaslan ve Neyyire Alpaslan’ın oğludur. Ortaöğrenimini 1939 yılında Yozgat Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1943 yılında Maliye Bakanlığı’nda memur olarak göreve başladı. Daha sonra; Maliye Müfettiş Yardımcılığı, Müfettişlik (1943-1961), Gelirler Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Bakanlık Müşavirliği (1961-1969) görevlerinde bulundu. Mesleki incelemeler için Belçika, Hollanda, Almanya ve ABD’ye gönderildi. Fransızca bilen Alpaslan, evli ve bir çocuk sahibidir.

HASAN HAYRİ ÖNCELEdit

1921 Kayseri doğumludur. Emekli Yüzbaşı Hakkı Öncel ve Fatma Öncel’in oğludur. İlköğrenimini 1933 yılında Kayseri Nize İlkokulu’nda ortaöğrenimini ise 1939 yılında Kayseri Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1943 yılında Maliye Bakanlığı’nda göreve başladı. Daha sonra sırasıyla; Yedek subaylık (1943-1946), Maliye Müfettiş Yardımcılığı (1947-1949), Müfettişlik, Başmüfettişlik (1949-1969), Müşavir Müfettişlik ve D.B. Deniz Nakliyat Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 1953 yılında mesleki inceleme ve araştırmalar için bir yıl süreyle Paris’e gönderildi. Fransızca bilen Öncel, Sabiha Öncel ile evli ve iki çocuk sahibidir. Öncel’in bir basılı eseri vardır. Fransa’da İktisadi ve Mali Planlama, Ankara Doğuş Matbaası, (1967).

TURHAN ENERGİN 1922 İstanbul doğumludur.Yusuf Kenan Energin ve Belkıs Energin’in oğludur. Ortaöğrenimini 1939 yılında Ankara erkek Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’yi bitirdikten sonra, 1943 yılında Maliye Bakanlığı’nda göreve başladı. Daha sonra sırasıyla; Yedek subaylık (1943-1946), Maliye Müfettiş Yardımcılığı, Müfettişlik, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı (1946-1964), Hazine Genel Müdürlüğü (1964-1967), Londra Büyükelçiliği Mali Müşavirliği, Başmüşavirlik (1967-1970), Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği İstatistik Uzmanlığı (1970) görevlerinde bulundu. Bir yıl süreyle ABD’de mesleki incelemeler yaptı. İngilizce ve Fransızca bilen Energin, bekardır. Kendisine, Fransa Hükümeti tarafından “Officer de l’Ordre National du Merite” ünvanı verilmiştir. Özel uğraşları arasında resim, müzik ve pul koleksiyonu bulunmaktadır.

YUSUF ZİYA ERALP 1921 Şanlıurfa doğumludur. Albay Nuri Eralp ve Sıdıka Eralp’in oğludur. Ortaöğrenimini 1939 yılında Konya Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1943 yılında Muhasebat Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı. Sırasıyla; Yedek subaylık (1943-1946), Hazine Genel Müdürülğü’nde memurluk, Tetkik Kurulu Raportörlüğü, Başraportörlük ve Tetkik Kurulu Üyeliği (1946-1957). BÜMKO Genel Müdürlüğü’nde Müşavirlik (1957-1960), DPT’de Genel Sekreterlik ve Mali, Hukuki, İdari Tedbirler Müdürlüğü (1960-1963, 1963-1965), Devlet Personel Dairesi GenelSekreterliği, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcılığı, TRT’de Yönetim Kurulu Üyeliği, Turizm Bakanlığı’nda Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanlık Müşavirliği (1965-1969) görevlerinde bulundu. SBF’de Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde Turizm Ekonomisi ve Politikası Dersi Öğretmenliği (1969) yapı. Amerika ve İsviçre’de 1’er yıl süreyle mesleki incelemelerde bulundu.

NACİ ERTEN 1920 Samsun doğumludur. Şevket Erten ve Rasime Erten’in oğludur. Ortaöğrenimini 1939 yılında Bursa Erkek Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1943 yılında Maliye Bakanlığı’nda memur olarak göreve başladı. Daha sonra sırasıyla; Yedek Subaylık (1943-1946), Gelirler Genel Müdürlüğü Mümeyyizliği (1947-1948), Merkez Bankası’nda Müfettiş Yardımcılığı, Müfettişlik, Samsun Şubesi Müdürlüğü (1948-1960), İstanbul Şubesi Müdür Yardımcılığı, Ankara Şubesi Müdürlüğü ve İstanbul Şubesi Kambiyo servisi Müdürlüğü (1960-1969) görevlerinde bulundu. İngilizce bilen Erten, evli ve üç çocuk sahibidir. Özel uğraşları arasında Türk Pulları koleksiyonu yapmak bulunmaktadır. Tüm çabalara karşın Erten’in hakkında başkaca bilgi bulunamadığından, kendisine eski kitabınızdaki kayıtlarıyla yer verilebilmiştir.


MUSTAFA CEMAL TEKİNEL 1922 İstanbul doğumludur. Hüseyin Avni Tekinel ve Nuriye Tekinel’in oğludur. Ortaöğrenimini 1939 yılında Bursa Erkek Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1943 yılında İzmir Maiyet Memuru olarak göreve başladı. Sırasıyla; Şirvan Kaymakamlığı (1946-1947, 1948-1950), yedek subaylık (1947-1948), Vezirköprü (1950-1952), Tavas (1952-1955), Nallıhan ve Keçiborlu Kaymakamlığı (1955-1955-1958), İETT Genel Müdürlüğü’nde Müfettişlik (1958-1960), Başmüfettişlik (1960-1961) ve Teftiş ve Kontrol Şubesi Müdürlüğü (1961-1969) görevlerinde bulundu. Tekinel, evli ve iki çocuk sahibidir. |}


MB Başkanları

Mülkiyeler Birliği Genel Başkanları


Mülkiyeler Birliği TüzüğüEdit

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ

(14.09.2014 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA KABUL EDİLEN)

KURULUŞ

MADDE 1

Merkezi Ankara'da olmak üzere Mülkiyeliler Birliği adıyla tüzel kişiliğe sahip bir dernek kurulmuştur. Dernek, Genel Kurul kararı ile yurt içinde ve yurt dışında amaçları doğrultusunda şube açabilir; yurtdışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurtdışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir. "Mülkiyeli" deyimi; Mülkiye Mektebi, Siyasal Bilgiler Okulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu (BYYO) mezunlarını kapsar. Derneğin amblemi, aşağıda yer aldığı üzere, lacivert zemin üzerinde altın sarısı Türkiye haritasını iki taraftan sarıp aşağıda birleşen "vatan için" ifadesinin baş harfleri olan beyaz "V" ve "İ" harf kuşakları ile haritanın altında kuruluş tarihi "1859"u gösteren rakamların yer aldığı okul amblemidir. Amblemin en üstünde, okulların baş harfleri olan "MM", "S.B.O." ya da "S.B.F." kullanılır.


DERNEĞİN KONUSU VE AMAÇLARI

MADDE 2

Derneğin konusu ve amaçları şunlardır:

Dernek üyeleri arasındaki maddi ve manevi dayanışmayı artırmak. Maddi olanaklardan yoksun ve başarılı öğrencilerin yüksek öğrenimlerini tamamlamaları için burslar vermek ve yurt kurmak. Yurt ve dünya gerçeklerinin toplumsal ve ekonomik yönden incelenmesini ve eleştirilmesini sağlamak için yayında bulunmak, konferans ve açık oturumlar düzenlemek, anketler yapmak ve bu amaçla yarışmalar düzenleyerek ödüller koymak. Yüksek öğrenim gençlerinin boş zamanlarını değerlendirmek üzere yapacakları spor çalışmalarına destek olmak. Sandık kurmak. Derneğin tesislerini aydınların yararlanmasına açık bulunduracak biçimde kütüphane, konferans salonu ve öğrenci yurdunu kapsayacak şekilde düzenlemek ve genişletmek. Üyelerinin mesleki sorunlarının çözümü konusunda gerekli incelemeleri yapmak ve bunların gerçekleşmesi amacıyla dernek olarak kendiliğinden girişimde bulunmak veya dernek dışında yapılacak çalışmalara katılmak. Mülkiye’nin ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin saygınlığını, etkisini, bilinirliğini ve kamuoyuna yön verirliğini artırmak için, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne katkıda bulunmak. Dernek Yönetim Kurulu kararıyla ve ortak amaçlar / değerler doğrultusunda, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrenci toplulukları ile diğer dernek, kurum ve vakıflara bağış ve yardımda bulunmak. Dernek tüzel kişiliğinin ve üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak üzere, yargı organları dahil her kademede gerekli girişimlerde bulunmak, dava açmak, açılmış davalara müdahil olmak. Sosyal gereksinimlere uygun kreş, misafirhane, huzurevi v.b. açmak, işletmek ve bu konuda çözümler üretmek. Mülkiye Üniversitesi’nin kurulması için gerekli çalışmaları yapmak. Yeni mezun Mülkiyeliler için kamu ve özel sektörde iş olanaklarının araştırılması ve artırılması; çalışmakta olan Mülkiyelilerin daha etkili ve üst düzey görevler edinmesini sağlamaya dönük çalışmalar yapmak, bu amaçla veri tabanları oluşturmak ve internet siteleri kurmak. İhtiyaç duyulan alanlarda kurs, eğitim, panel, konferans, çalıştay, kongre, kurultay ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

KURUCU ÜYELER

MADDE 3

Derneğin Kurucu Üyeleri T.C. Uyruğundan Ahmet Alpaslan; Maliye Bakanlığı Müfettiş Muavini; Anafartalar Cad. Sakarya Apt. ANKARA Asaf Cemal Aydar; Maliye Bakanlığı Memur; Hacı Bayram Gaziantep Sok. No 18 ANKARA Cevdet Özden; Maliye Bakanlığı Memur; Maltepe Özveren Sok. No. 1 K 2 ANKARA Cemal Tekinel; Kaymakam Adayı; Doğan Oteli No 22 ANKARA Faruk Eker; Maliye Bakanlığı Memur; Atıf Bey Mah. No 63 ANKARA Halit Tokullugil (Hasar); Ankara İli Maliye Memuru; İncesu tepesi No 38/45 ANKARA Halit Işıl; Maliye Bakanlığı Memur; Atıf Bey Mah. No 28 ANKARA Hüsamettin Kılıç; Maliye Müfettiş Muavini; Doğan Oteli No 22 ANKARA Hayri Öncel; Maliye Müfettiş Muavini; Aslanhane Mah. Hanımlar Sok. No 19 ANKARA Naci Erten; Maliye Bakanlığı Memur; Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. No 7 D 2 ANKARA Naci Tibet; Maliye Bakanlığı Memur; Doğan Oteli No 27 ANKARA Rahmi Tunçağıl; Maliye Bakanlığı Memur; Altındağ Mah. Gülibrişim Sok. No 32 ANKARA Sadettin Atay; Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı; Samanpazarı Solmaz Sok. No 5 ANKARA Süleyman Sırrı Agun; İstanbul Defterdarlığı Memur; İncesu tepesi No 38/45 ANKARA Selahattin Akalın; Maliye Bakanlığı Memur; Altındağ Mah. Gülibrişim Sok. No 31 ANKARA Turhan Energin; Maliye Bakanlığı Müfettiş Muavini; Tuna Cad. Halk Sok. No 14 Yenişehir/ANKARA Ziya Eralp; Maliye Bakanlığı Memur; Demirlibahçe Seyman Sok. No 8 ANKARA Zeki Teker; Maliye Bakanlığı Memur; Cebeci Kutlugün Sok. No 73 ANKARA

ÜYELİK

MADDE 4 Mülkiye Mektebi, Siyasal Bilgiler Okulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunları ile anılan öğretim kurumlarında en az dört yıl öğretim elemanlığı yapanlar veya yapmış olanlar Derneğe asıl üye olabilirler. Derneğe asıl üye olarak kaydolmak için "üye kayıt bildirimi”ni doldurmak ve bu tüzük uyarınca belirlenmiş olan aidatı üstlenmek gerekir. Üyeliğe kabul, Dernek Yönetim Kurulu’nca otuz gün içinde karara bağlanır ve muhatabına yazı ile bildirilir.


Adı geçen öğretim kurumlarına veya Derneğe maddi ve manevi yardımı görülen saygın kişiler, Dernek Yönetim Kurulu kararıyla, onursal üyeliğe kabul olunur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 5 Her üye, Yönetim Kuruluna istifa dilekçesi vermek suretiyle üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Üyelikten çıkan, üyelikte bulunduğu sürenin aidatını ödemek zorundadır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 6 Derneğin asıl üyeleri Genel Kurul tarafından kararlaştırılan alt ve üst sınırlar arasında kalmak koşuluyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aidatı ödemekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü, Yönetim Kurulu'nun saptayacağı ilkeler çerçevesinde yerine getirmeyenler Dernek Yönetim Kurulu'nun kararıyla üyelikten çıkarılır. Eylem ve işlemleri Dernek Üyeliği ile bağdaşmayan asıl üyeler Dernek Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Dernek Onur Kurulu’na sevk edilir. Dernek Onur Kurulu üye hakkında “üyelikten çıkarma” önerisinde bulunur ise, üye Dernek Yönetim Kurulu kararı ile asıl üyelikten çıkarılır. Onursal Üyeler için de aynı süreç işletilir. Üyelikten çıkarılan, çıkarma kararına Dernek Genel Kurulunda itiraz edebilir. Genel Kurulun vereceği karar kesindir. Üyelikten çıkarılan, üyelikte bulunduğu sürenin aidatını ödemek zorundadır.

ÜYELİĞE TEKRAR ALINMA

MADDE 7 Dernek asıl üyeliğinden yukarıdaki maddenin (a) fıkrasına göre çıkarılmış olanlar, Yönetim Kurulu tarafından tekrar asıl üyeliğe alınabilir. Ancak, haklarında bu fıkra hükmü uyarınca iki kez çıkarma kararı verilmiş olanların kabulüne Genel Kurul yetkilidir. Yukarıdaki maddenin (b) fıkrasına göre çıkarılanlar da başvuruları halinde karar tarihinden itibaren bir yıl sonra Genel Kurul tarafından yeniden asıl üyeliğe kabul olunabilir.


ORGANLAR Edit

MADDE 8 Mülkiyeliler Birliği Derneği, Merkez ile Genel Merkeze bağlı Şubelerden oluşur. Derneğin Organları şunlardır:


a) Genel Kurul


b) Yönetim Kurulu


c) Denetim Kurulu


d) Onur Kurulu


e) Yüksek Danışma Kurulu


GENEL KURULUN OLUŞUMU Edit

MADDE 9 Genel Kurul, Derneğin asıl üyelerinden oluşur. Genel Kurul, iki yılda bir Mart ayı içinde Dernek Yönetim Kurulunun saptayıp duyuracağı yer, gün ve saatte olağan olarak toplanır. Genel Kurul ayrıca, Dernek Yönetim Kurulunun oy çoğunluğu ile alacağı karar, Denetim Kurulunun Dernek hesap ve işlemleri ile ilgili olarak alacağı karar veya Dernek asıl üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı isteği üzerine bir ay içinde olağanüstü olarak toplanır.


GENEL KURUL ÇAĞRI USULÜ


MADDE 10 Genel Kurul toplantıları için yapılacak ve toplanma yer, gün ve saati ile gündemi kapsayacak çağrı, toplantıdan en az on beş gün önce ulusal bir gazetede yayınlanmak, üyelere yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek ve Derneğin resmi internet sitesinden duyurulmak suretiyle yapılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.


GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI


MADDE 11 Genel Kurul toplantı yeter sayısı, Genel Kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelerin yarıdan bir fazlasıdır. Karar yeter sayısı da mevcudun salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayısı bulunmadığı takdirde, en az yedi gün geçecek şekilde yapılacak ikinci toplantıda yeter sayısı Yönetim ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üye tam sayısının iki katından az olamaz.


GENEL KURUL GÜNDEMİ VE SONUÇ BİLDİRİMİ


MADDE 12 Genel Kurulda yalnız gündemde bulunan maddeler görüşülür. Ancak, divan kurulu oluştuktan sonra, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından yazılı önerilmesi halinde, görüşülmesi istenen konular gündeme eklenir. Genel Kurul tarafından Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilen üyelerin kimlikleri, meslekleri, adresleri, ana tüzükte yapılan değişiklikler, Genel Kurul toplantı tutanağı ve Genel Kurul sonuç bildirimi, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından otuz gün içinde mahalli mülki amirliğe bildirilir. Toplantı tutanağı ve diğer belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Dernek Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden Divan Başkanı sorumludur. Genel Kurul toplantısına ait evrak ve tutanaklar kongre divanınca imzalandıktan sonra Dernek Yönetim Kurulu tarafından saklanır.


GENEL KURULUN GÖREVLERİ


MADDE 13 Genel Kurulun görevleri şunlardır: a) Derneğin ad ve tüzüğünün değiştirilmesine karar vermek. b) Dernek hesaplarını ve bütçesini incelemek ve onaylamak. c) Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını görüşmek, Yönetim ve Denetim Kurullarını aklamak. d) Dernek organlarını seçmek. e) Derneğin feshedilmesine karar almak. f) Benzer amaçlı derneklerle federasyon şeklinde örgütlenmeye gidilmesine karar vermek. g) Dernek şubelerinin açılması veya kapatılmasına karar vermek. h) Sandık kurulmasına karar vermek ve yönergesini hazırlamak. i) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılmasına karar vermek. Yönetim Kuruluna kapsamı belirlenmek koşuluyla taşınmaz mal alıp satma yetkisini vermek. j) Derneğin borçlanmasını ve bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesini karara bağlamak. k) Yurtdışında dernek veya üst kuruluş kurmak veya Derneğin yurtdışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılmasına karar vermek.

YÖNETİM KURULU Edit

MADDE 14 Yönetim Kurulu, Derneğin asıl üyelerinden Genel Kurul tarafından seçilecek yedi kişiden oluşur. Genel Kurul ayrıca yedi yedek üye seçer. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarından bir Genel Başkan, bir II. Başkan, bir Genel Sekreter ve bir Genel Sayman seçer. Derneği Yönetim Kurulu adına Genel Başkan veya II. Başkan ile Yönetim Kurulunun belirleyeceği kimseler temsil eder. Özürsüz ve hiçbir nedene dayalı olmaksızın üst üste üç mutat toplantıya gelmeyen veya devamsızlığı yüzünden çalışmalarında yarar görülmeyen üyeler, Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunluğuyla alacağı kararla istifa etmiş sayılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ Edit

MADDE 15 Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: Derneği temsil etmek ve yönetmek. Şube kurucularına yetki vermek; şubelerin her türlü faaliyetleriyle ilgili olarak bilgi edinmek ve Derneğin amaçları ve ilkeleri doğrultusunda Genel Merkez ile şubeler arasında eşgüdüm sağlamak. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için süreli ya da süresiz yayınlarda bulunmak; toplantılar, kurslar, konferanslar, açıkoturumlar, piyango ve benzeri işleri düzenlemek. Derneğin yıllık işlem ve hesaplarını ve gelecek yıla ait bütçesini Genel Kurulun inceleme ve onayına sunmak; çalışma raporu ile mali raporun bir örneğini Genel Kuruldan 15 gün önce, Genel Kurul sonuçlarını on gün içinde şubelere göndermek, 21. maddede düzenlenen uygulama bütçesiyle ilgili işlemleri yerine getirmek. Üyeliğe giriş ve Genel Kurulun kararlaştırdığı alt ve üst sınırlar arasında kalmak koşuluyla yıllık aidat miktarı ve toplanma şeklini belirlemek, Dernekler Yönetmeliğinin öngördüğü defterleri tutmak. Lokal açılmasına karar vermek ve lokal yönergesi hazırlamak. Dernek beyannamesini, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre ilgili mercilere vermek. Genel Kurul kararlarını uygulamak ve Genel Kurulun verdiği yetki ve görevleri yerine getirmek. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için gerektiğinde asıl üyelerden oluşan danışsal kurullar kurmak ve bunların çalışma biçimini yönergelerle düzenlemek. Derneğin mali işlerini, Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı Hesap Yönergesi; demirbaş eşyasına ilişkin işlemleri yine Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince yürütmek. Dernek Tüzüğü’nün Yüksek Danışma Kurulu’nun görevlerine ilişkin 19. Maddesi (b) bendinde belirtilen durumlarda Yüksek Danışma Kurulunun görüş ve tavsiyesini almak. Yurt içi veya yurt dışında temsilcilik açılmasına karar vermek. Derneğin kuruluş amaç ve ilkelerine uygun olmak koşuluyla ve ortak somut amaçları gerçekleştirmek üzere demokratik kitle örgütleri ile platformlar oluşturmak. Gerekli görülen hallerde, Dernek Tüzüğünün ve Derneklere ilişkin diğer mevzuatın uygulanmasına yönelik yönetmelik veya yönergeleri çıkarmak. Amacı doğrultusunda, dernek tüzel kişiliği ve üyelerinin menfaatlerini ilgilendiren konularda yargı organlarında dava açmak, açılmış davalara müdahil olmak üzere başvuruda bulunmak, müdahil olmak, davalara girmek; bu amaçla hukuki destek sağlamak ve sair işlemleri yerine getirmek.


DENETİM KURULU Edit

MADDE 16 Denetim Kurulu Derneğin asıl üyelerinden Genel Kurul tarafından seçilecek üç üyeden oluşur. Genel Kurul ayrıca üç yedek üye seçer. Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Derneğin iç denetiminden Denetim Kurulu asıl sorumludur. Denetim Kurulu, Derneğin akçalı işleri dahil her türlü çalışmaları altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetleme sonuçlarını denetimin tamamlanmasından itibaren en geç bir ay içerisinde yazılı bir raporla Dernek Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Dernek Genel Kurulu’na sunar. Denetim Kurulu, gerekli gördüğünde şubelerin de akçalı işleri dahil her türlü çalışmalarını denetler. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyelerine çalışmaları için her türlü kolaylığı gösterir.


ONUR KURULU


MADDE 17 Onur Kurulu, Mülkiye Mektebi, Siyasal Bilgiler Okulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden en az on yıl önce mezun olmuş asıl üyelerden Genel Kurulca seçilen beş kişiden oluşur. Genel Kurul ayrıca beş yedek üye seçer. Onur Kurulu'nun görevi: Dernek üyeleri, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından yapılacak başvurular üzerine, üyelerin Derneğin amaçlarına aykırı veya üyelik onuruna dokunur görülen tutum ve davranışları hakkında, eylemin ağırlığına göre, uyarma veya kınama cezalarından birini vermek veya üyelikten çıkarma cezası verilmesini Yönetim Kurulu’na tavsiye etmek. Onur Kurulu, üyelerinin çoğunluğu ile toplanır ve mevcudun çoğunluğu ile karar verir. Onur Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.


BİRDEN FAZLA GÖREVE SEÇİLME VE BOŞALAN ÜYELİKLERİN DOLDURULMASI


MADDE 18 Genel Kurulda birden fazla göreve seçilmiş olanlar, bunlardan diledikleri birini seçerler. Bu şekilde boşalacak göreve, aldıkları oy sırasına göre yedeğe kalanlar seçilmiş sayılır. Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu veya Denetim Kurulu üyelerinden birinin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda yerleri, aynı görevler için yapılan son seçimlerde en fazla oy almış bulunanlar tarafından doldurulur.


YÜKSEK DANIŞMA KURULU


MADDE 19 a) Oluşumu: Yüksek Danışma Kurulu, bu Tüzükte adları yazılı kurucu üyelerden, en az bir yıl Dernek Genel Başkanlığı yapmış olanlar ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Vakfı Başkanı, Mülkiye Spor Başkanı, Mülkiyeliler Birliği Derneği Şube Başkanları ve Dernekçe çıkarılan derginin dernek üyesi genel yayın yönetmeni ile Dernek Genel Kurulu'nca Dernek çalışmalarına aktif olarak katılmış en az on yıllık mezun asıl üyeler arasından iki yıl için seçilecek 15 kişiden oluşur. Kuruldaki en eski Mülkiyeli Kurulun başkanıdır. Süresi bitenler tekrar seçilebilirler. b) Görevleri: Dernek Yönetim Kurulu'nun sunduğu sorunlar hakkında görüşlerini bildirmek, Derneğin daha iyi yönetilmesi hakkında fikir vermek ve çalışmalara yardımcı olmak, Dernek Merkezi ve Şube ilişkileri ve Şube sorunlarını görüşerek yetkili kurullara tavsiyelerde bulunmak, Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için Dernek Merkezi veya Şubelerce yürütülecek birden fazla yönetim dönemini kapsayacak derecede büyük ve stratejik nitelikteki proje ve kararlar konusunda görüş ve öneride bulunmaktır. c) Toplanma Usulü: Yüksek Danışma Kurulu; Dernek Yönetim Kurulu veya kendi Başkanının çağrısı üzerine, yılda en az iki defa olmak üzere toplanır. Toplantı nisabı üçte birdir ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.


ŞUBELER MADDE 20 Tanım: Şube; Derneğin faaliyetlerini yürütebilmesi için, Ankara dışındaki yerlerde Derneğe bağlı olarak açtığı, tüzel kişiliği olmayan ve Tüzükte belirlenmiş görevlerini kendi organları eliyle yürüten bir birimdir. Kuruluş: Mülkiyeliler Birliği Derneği, Genel Kurul kararıyla yurt içi ve yurt dışında şube açabilir. Dernek Genel Kurulu tarafından şube açılmasına karar verildiğinde, şubenin açılacağı yerde asıl üyelerden en az üç kişilik kurucular kurulu, mahallin en büyük mülki idare amirliğine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri vererek, ilgili mevzuat uyarınca dernek şubesinin açılışını tamamlatır. Kuruluşunu yapan dernek şubelerinin altı ay içerisinde ilk genel kurulunu toplaması zorunludur. Şube adı; Şube ibaresi belirtilmek suretiyle Tüzüğün 1. Maddesinde yer alan dernek ismine, şubenin bulunduğu coğrafi / mülki adın eklenmesiyle oluşur. c) Şube Organları: Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetim Kuruludur. Şubelerin disiplin işleri Dernek Onur Kurulu tarafından yürütülür. d) Şube Üyeliği: Şube açılan mahalde oturan Dernek asıl üyelerinden şubeye kayıt yaptıranlar ile şube tarafından iletilenlerden üyelik başvuruları Dernek Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler yalnızca o şubenin üyelerini oluşturur, birden fazla şubeye üye olunamaz. Şubeye üye olanlar Genel Merkez üyelerinin her türlü hak ve yetkilerine sahiptir. e) Şube Genel Kurulu ve Görevleri: i) Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı asıl üyelerin tamamından oluşur. Genel Kurul şubenin en yetkili karar organıdır. ii) Şube Genel Kurulu olağan toplantıları iki yılda bir Ocak ayı içinde yapılır. Şubelere kayıtlı asıl üyeler, şube genel kuruluna katılabildiği gibi Dernek Genel Kuruluna da katılabilir. iii) Beş asil ve beş yedek üyeden oluşan Şube Yönetim Kurulu üyeleriyle, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan Şube Denetim kurulu üyelerini seçer. iv) Şubesinin gelir ve giderlerini görüşür, ibra eder, şube organlarının çalışmalarını mevcut yasalara ve ana tüzüğe göre yapılıp yapılmadığını görüşüp değerlendirir. f) Şube Yönetim Kurulu ve Görevleri: i) Şube Genel Kurulu tarafından seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur ve bu üyeler iki yıllık süre için seçilir. ii) Şube Genel Kurulu’nu takip eden otuz gün içerisinde, Yönetim Kurulu’na seçilen üyeler aralarında görev bölümü yaparak sonuçları, tutanakları ve Genel Kurul sonuç bildirimini mahallin en büyük mülki amirine bildirir. iii) Şube ile ilgili işleri görüşmek üzere belirlenen günlerde toplanır. Kararı gerektiren konularda alınan kararların, karar defterine yazılarak birlikte imzalanmasını sağlar. Şube Genel Kuruluna sunulacak taslak bütçeyi hazırlar. iv) Şube Yönetim Kurulu, çalışma raporu ile mali raporun bir örneğini Genel Kuruldan on beş gün önce, Genel Kurul sonuçlarını on gün içerisinde Dernek Genel Merkezine gönderir. Dernek Ana Tüzüğünde belirtilen amacın gerçekleşmesi için şubelerin birbirleriyle ve her birinin Dernek Genel Merkezi ile karşılıklı mali yardımlaşmaları yönetim kurulları kararlarıyla yapılır. Dernek Şubeleri, Dernek Genel Merkezi ile eşgüdümlü ve uyumlu olarak çalışır. g) Şube Denetim Kurulu ve Görevleri: Şube Genel Kurulu tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur ve bu üyeler iki yıllık süre için seçilir. Şube Denetim Kurulu, şubenin akçalı işleri dahil her türlü çalışmalarını altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetleme sonuçlarını denetimin tamamlanmasından itibaren en geç bir ay içerisinde yazılı bir raporla Şube Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Şube Genel Kurulu’na sunar.


BÜTÇE ve GELİRLER


MADDE 21 Dernek gelirleri: a) Üyelerden alınacak giriş ve yıllık aidat, b) Derneğin amaçlarının gerçekleşmesine ayrılacak konser, çay, balo, spor, gezi, yarışma, kurs, mal ve hizmet üretimi, isim hakkı ve taşınır mal satışı, yazılı, görsel ve elektronik yayınlar ve benzeri çalışma ve etkinliklerden elde edilecek gelir, c) Kira ve reklam gelirleri, d) Bağış ve yardımlardan oluşur. Dernek Yönetim Kurulu, Derneğin amaçları doğrultusunda zorunlu olan yapım, satın alma ve projeli etkinlik giderleri için ödeme süresi bir yönetim dönemini ve yıllık ödemesi bütçenin %20’sini aşan durumlarda Genel Kurul’un verdiği yetkiye dayanarak, finansman sağlamak amacıyla ve zorunlu hallerde, geri ödeme olanaklarını ve olağan en uygun maliyetleri gözetmek suretiyle borçlanabilir. Dernek, Yönetim Kurulu kararıyla, ilgili mevzuata uygun biçimde amaca uygun ulusal ve uluslararası projeler karşılığı hibe ve yardım alabilir, avans kullanabilir. Yönetim Kurulu, şube temsilcilerinin katılımıyla yıllık uygulama bütçesi hazırlar. Uygulama bütçesinde, Dernek Ana Tüzüğündeki amacın gerçekleştirilmesi için şubelerin birbirleriyle ve her birinin Dernek genel merkezi ile karşılıklı yardımlaşma biçimleri ve yıllık harcama öncelikleri belirlenir. Bütçe Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.


TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE TASARRUF


MADDE 22 Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli ve yararlı gördüğü her türlü taşınmaz mallara sahip olabilir. Derneğin taşınmaz malları üzerinde yapılacak tasarruf ile alacaklarının silinmesi konusunda Dernek Genel Kurulu yetkilidir. Taşınmaz mallar üzerinde bir tasarrufun Genel Kurulda görüşülebilmesi için; yapılacak tasarrufa ilişkin açıklamanın bütün asıl üyelerin adreslerine toplantı tarihlerinden en az onbeş gün önce yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmesi ve Derneğin resmi internet sitesinden duyurulması ve taşınmaz mallar üzerindeki tasarruf önerisinin Genel Kurul gündemine girmiş olması zorunludur.


TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 23 Bu tüzüğün değiştirilebilmesi için Dernek Genel Kurulu’na katılanların üçte iki çoğunluğunun oyu şarttır. Ancak Kuruluş başlıklı 1. madde ile Taşınmazlar Üzerinde Tasarruf başlıklı 22. maddedeki gayrimenkullerin satışı ve Derneğin Fesih Kararı konusunda Genel Kurul toplantı nisabı Dernek üyelerinin en az onda birinden; karar nisabı üçte ikisinden az olamaz. TASFİYE MADDE 24 Derneğin feshi veya tasfiyesi halinde tüm malları Mülkiyeliler Birliği Vakfı'na geçer. MADDE 25 Bu Tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve Derneklere ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Mülkiyeliler Birliği Disiplin YönetmeliğiEdit

A. ESAS HÜKÜMLER:

Madde: 1- Mülkiyeliler Birliği Ana Tüzüğünün ilgili maddelerinde belirtilen emredici nitelikteki hükümlerin, gerektiğinde,yetkili organlar eliyle yerine getirilmesi, birlik ve dayanışmanın sağlanmasıiçin bu “çalışma ve disiplin yönetmeliği”yapılmıştır.

Madde: 2- Her üye ve organ, üyeler hakkında disiplin cezasınıgerektiren durumlarda yetkili organlara şikayet hakkına sahiptir. Birlik Yönetim Kurulu bu şikayetleri saptar ve Disiplin Kuruluna sevk işlemini yapar. Birlik Yönetim Kurulu bu şikayetleri askıya alamaz. Gerekli ön soruşturmayıyapmak ve en geçbir ay içinde Disiplin Kuruluna göndermek yükümlülüğündedir. Yönetmeliğin 16. maddesi hükümleri saklıdır.

Madde 3:- Disiplin Kurulunca yazılısavunma alınmadan ilgiliye, yönetmelik hükümlerine göre hiçbir ceza verilemez.

Madde: 4- Disiplin cezalarıancak Disiplin Kurulu tarafından verilir. Ancak Birlik Ana Tüzüğünde belirtilen hallerde disiplin cezalarıBirlik Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulunca beraberce verilir.

Madde: 5- Eylemleri ve işlemleri Birlik üyeliği ile bağdaştırılamayan asli ve fahri üyeler hakkında eylem ve işlemlerinin ağırlığına göre (seçimle örgüt organlarında görevlendirilmişolsalar bile) şu cezalar verilir.

a) Uyarma

b) Kınama

c) Süreli çıkarma (süreli çıkarma 3 aydan az, 1 yıldan fazla olamaz).

d) Üyelikten çıkarma.

Madde: 6- Disiplin Kurulu aşağıdaki ilke ve sıraya göre çalışır;

a) Üye hakkında, delil ve suçlamalar görüşülerek, yapılacak disiplin işlemine temel olmak üzere yazılısavunma almaya karar verir. Karar bekletilmeden ilgiliye tebliğedilir.

b) Disiplin Kurulunun savunma isteyen kararlarında şunlar yer alır:


1. İddia ve isnatlarıaçık seçik belirtmek.

2. Yazılısavunma için en az 7 gün, en çok günlük süre tanımak, (tebellüğgünü bu sürelere katılmaz.)


c) İlgiliye elden verilmesi halinde tebellüğbelgesi alınır. Tebellüğetmekten çekinildiği takdirde tutanak düzenlenir. Düzenlenen bu tutanak veya tebellüğ belgesi, evrak posta ile gönderilecekse (iadeli taahhütlü) iade kartıdosyasına konur.

d) Verilen süre bitiminde Disiplin Kurulu, ilgili hakkında ikinci kez toplanır. Bütün belgeleri değerlendirerek, cezalarıistenen üyeler hakkında gerekli soruşturma ve incelemeyi yaptıktan sonra disiplin işlemini yürütür. Varılan sonuca göre gerekçeli kararınıalır ve uygulamasıiçin Birlik Yönetim Kuruluna verir.

e) Birliğin tüm organlarında çalışan üyeler hakkında da yönetmeliğin 5. maddesinde yazılıceza hükümlerine göre gerekçeli karar alınır.


Madde: 7- (15.5.1976 tarihli toplantıda değiştirilmişşeklidir.)

Disiplin Kurulu işdurumunun gerektirdiği şekilde toplanma ve çalışma esaslarını

saptar.

ToplantıKurul Başkanının bulunmadığıhallerde II. Başkanın Yönetiminde, onun da

bulunmadığıhallerde en yaşlıüyenin yönetiminde asil üyelerin çoğunluğu ile

toplanır.

Disiplin Kurulu yazışma ve zabıt işlerini düzenlemek için asil üyelerden birini

Sekreter olarak görevlendirir.

Madde: 8- Disiplin kovuşturmasınıgerektiren fiilin işlendiği tarihten başlayarak 6 ay içinde sevke yetkili kurula şikayet edilmez ise, artık o fiil hakkında herhangi bir disiplin kovuşturmasıyapılamaz.

Madde: 9- Disiplin Kurulunca sevk tarihinden itibaren bir yıl içinde karara bağlanmayan disiplin kovuşturmasıkendiliğinden düşer.

Madde: 10- Ara Kararlarıve son karar özetleri, karar defteri adıaltında bir deftere işlenerek üyeler tarafından imzalanır. Bu defterin saklanmasından e gerekli yazışma işlerinin yürütülmesinden Sekreter üye sorumludur.

Madde: 11- Disiplin Kurulu Kararlarıolayın ve uygulama maddesinin gerekçelerini kapsar, üyeler çekimser oy kullanamaz, olumsuz oy kullanan üye gerekçesini yazmak zorundadır. Kararlar katılan üyeler tarafından imzalanır.

Madde: 12- Disiplin cezalarından,

a) Kınama cezasına uğrayan üye o yıl içinde Birlik organlarına seçilemez, seçilmişse görevinden alınır.

b) Süreli çıkarma cezasına uğrayan üye ceza süresince Mülkiyeliler Birliğinin herhangi bir çalışmasına katılamaz, öneride bulunamaz,hiçbir yardım ve haktan yararlanamaz, kendisine Birlik içinde hiçbir görev verilemez.

c) Üyelikten çıkarma cezasına uğrayan üyenin kaydıüye defterinden silinir. Bu cezayıalan üyeler Mülkiyeliler Birliği yayın organında yayınlanır ve bütün şubeleri bağlar.

B. DİĞER HÜKÜMLER

Madde: 13- Hakkında disiplin kovuşturmasıbaşlamışüye istifa etse bile işlem

yürütülür ve sonuçlandırılır.

Madde: 14- Üyelikten çıkarılanlar, karardan sonra ilk olağan ya da olağanüstügenel kurulda çıkarma işlemine itiraz edebilirler. Bu itirazın ilk genel kurul gündemine konabilmesi içni üyelikten çıkarılan kişinin daha önceden Birlik Yönetim Kuruluna yazılımüracaatta bulunmasıgerekmektedir. İlgilinin üyelikten çıkarılma kararı üzerine durumu mahkemeye götürmesi ve davayıkaybetmesi halinde itiraz işlemi genel kurula götürülemez.

Madde: 15- Genel Kurul, üyelikten çıkarma kararınıbozarsa ilgilinin üyelik hakları geri döner.


Madde: 16- Disiplin Kuruluna, örgüt organlarına seçimle gelmişüyeler hakkında yapılan yazılışikayetler için ön soruşturma, Disiplin Kurulunun (Başkan dışında) görevlendirdiği kendi asil üyelerinden bir ya da bir kaçıtarafından yapılır. Kararların alınmasında Disiplin Kurulunun üyelerinin tamamıile toplanmasıözellikle göz önünde bulundurulur. Oyların lehte veya aleyhte eşit olmasıhalinde Başkanın oy verdiği taraf geçerli ve kesin karar olur.

Madde: 17- Disiplin Kurulunun bütün kararları, Birlik Yönetim Kurulunca yürütülür.

Madde: 18- 18 maddeden oluşan bu yönetmelik 10.4.1976 günü yürürlüğe girer.


Mülkiyeliler Birliği İle Mülkiyeliler Birliği Vakfı Arasındaki İlişkiler Hakkında Yönetmelik Edit

Madde 1 – Bu yönetmelikte geçen “Birlik” deyimi (Mülkiyeliler Birliği) ni, “Vakıf” deyimi (Mülkiyeliler Birliği Vakfı) nı, “Ortak Kurul” deyimi de (Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulundan meydana  gelen Kurul) u ifade eder

Madde 2 – Vakıf; Birliğin normal faaliyetlerinin devam ettirilebilmesi ve Birlik üyelerinin eğlenme, dinlenme, okuma gibi sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla;</p>

Vakıf Tesis senedinde belirtilen mevcut gayrimenkuller

b)      İlerde inşa edilecek “Site” ve diğer edinilecek tesislerde yeterli ve müsait bina bölümü veya tesisleri veyahut bunlardan birkaçını Birliğin yönetimine bedelsiz ve süresiz olarak tahsis eder

Birliğin yönetimine tahsis edilen bina, müstakil bina veya tesislerde herhangi bir işletme faaliyetlerinde bulunulduğu takdirde, bu faaliyetten elde edilecek gelirler Birliğe aittir. Birlik, kendisine tahsis edilen yerlerde, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte devam ettirmekte olduğu işletme faaliyetleri (oturma, dinlenme ve oyun) dışında bir faaliyete ancak Vakıf Yönetim Kurulunun izni ile geçebilir

Madde 3 – Ortak Kurul, Birlik Yönetim Kurulu ile Vakıf Yönetim Kurulundan meydana gelir

Kurulun Başkanı, Kurulda bulunan en kıdemli Mülkiyelidir.</p>

Madde 4 – Ortak Kurul, iki Yönetim Kurulundan her birinin ayrı ayrı çoğunluğunun katılması ile toplanır ve mevcudun üçte ikisi ile karar verir

Madde 5 – Ortak Kurul, Birlik ile Vakıf arasındaki ortak sorunları görüşerek kesin karara bağlar. Bu toplantılar Birlik veya Vakıf Yönetim Kurullarından birinin çağrısı üzerine yapılır

Madde 6 – Bu yönetmelik hükümleri, ancak Birlik veya Vakıf Yönetim Kurullarından birinin oybirliği ile aldığı karara dayanılarak yapılacak teklif üzerine Ortak Kurul Kararı ile değiştirilebilir. Ortak Kurulun Yönetmelik değişikliği teklifini müzakere ve karara bağlamak için yapacağı toplantılar, üyelerin en az (11) onbiri ile yapılır ve hazır bulunanların en az (2/3) üçte ikisinin oylarıyla karara bağlanır

Madde 7 – Bu Yönetmelik, Vakıf Senedinin 3. maddesine göre hazırlanmıştır. Birlik Başkanının çağrısı üzerine 4 Nisan 1973 tarihinde yapılan Ortak Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur.

Geçici Madde 1 – Vakıf; tesis senedinde ön görülen siteve tesisleri gerçekleştirilinceye kadar, 2. maddede zikredilen amaç ve sorunları, çerçevesinde halen Konur Sokak 1. Nolu binanın tamamını Birliğin yönetimine tahsis eder. Bu binadaki faaliyetlerden elde edilecek gelirler Birliğe aittir. Burada görülmekte olan oturma, dinlenme ve oyun faaliyetleri aynen devam eder, değişiklik talebi Vakfın müsaadesine tabidir


Dış linklerEdit

</li>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.