FANDOM


Mirac Bahri Münacat Bahri Mevlid-i Şerif
Süleyman Çelebi
Tevhid Bahri


İlâhî cennete evine girenlerden eyle bizi

Cennet içre cemâlini görenlerden eyle bizi
Yâ Hayyûl Yâ Kayyûm Sâmed
İhsanınâ yoktur adêt
Firdevs bahçesinde ebet
Kalanlardan eyle bizi
Yâ İlâhî, ol Muhammed hakkı çün
Ol şefâat kân-ı Ahmed hakkı çün
Sırr-ı fürkân nûr-i âzam hakkı çün
Kuds ü Kâbe Merve Zemzem hakkı çün
Aşk odundan ciğeri püryân içün
Derd ile kan ağlayan giryan içün
Yâ İlâhi, saklagıl îmânımız
Verelim îman ile tâ cânımız
Sâna lâyık kullarınla hemdem et
Ehl-i derdin sohbetine mahrem et
Hem Süleymân-ı fakîre rahmet et
Yoldaşın îmân makâmın cennet et
Yâ İlâhi, kılma bizi dâllîn
Bu dûâya cümleniz deyin âmîn âmîn
Ümmetinden râzı olsun ol muîn
Rahmetullâhi aleyhim ecmâin


BakınızEdit

Merhaba Bahri
Mirac Bahri
Münacat Bahri
Tevhid Bahri
Veladet Bahri
Vesilet'ün Necat
Hikâye-i Kesikbaş Bahri

Dış BağlantılarEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.