FANDOM


Münker ü Nekir


Dosttan haber geldi bana durayım anda varayım

Kurbanlığa bu canımı vereyim andan varayım.


Şol bir iki arşın bezin ne yeni var ne yakası

Kaftan edeyim eğnime, sarayım andan varayım.


Can alıcı hod geliser, emaneti ver deyiser

Ben emaneti ıssına vereyim andan varayım.


Gitti canım kaldım öyle,naçar olup girdim yola

Dostlar şad olduğun bile, göreyim andan varayım


Münker ü Nekir geliser,yer gök ün ile dolısar

Ben bunlara cevabını vereyim andan varayım.


Yazdığım çok günah öküş ,yürür idim dünyada hoş

Ettiklerimin hesabın sorayım andan varayım.


Beslediğim nazik teni, terketmeyim derdim ona

Kara toprağa ben onu karayım andan varayım.


Ben bu ömür harmanını derdim getirdiğim uş yine

Yunus aydır bu dükkanı dereyim andan varayım.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.