FANDOM


Mürebbi Terbiyeci, terbiye eden, yetiştiren, ders veren. Pedagog. Besleyen.

Pedagog Yunanca

Çocuk terbiyecisi, mürebbi.

eğitmen (nedir) Eğitim işiyle uğraşan kimse. Kurs görerek köyde öğretmenlik yapan kimse, köy öğretmeni. 1- Eğitme işiyle uğraşan kimse. 2- Küçük çocukların eğitimi ve öğretimiyle uğraşanlara verilen ad. 3- Nüfusu az olan köylerin öğretmen gereksinmesini karşılamak amacıyle açılan kısa süreli özel kurslarda yetiştirilen köy öğretmeni.

Instructor. instructress. educationalist. educationist. educator.

Educationist. instructor. educator. village teacher.

Tutorial. educator. instructor. training instructor.

Educator eğitici (nedir) Genellikle çocuk eğitimi ile uğraşan kimse, mürebbi. Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli veya eğiten değerleri bulunan. Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli ya da eğitsel değerleri bulunan.

Educational. educative. instructional. instructive. pragmatic. pragmatical. didactic. educator. trainer. handler.

Pedagogue. educational. instructive. trainer. tutor. instructor.

Educational. instructor. supervisor of the education of children. tutor. governess. animal trainer. informative. instructional. instructive.

Educative
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.