İnsan Suresi Mürselat Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Nebe Suresi
Mürselat Suresi/NAKİLLER - Mürselat Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Kasem olsun o urf için gönderilenlere
JAG KALLAR till vittnen [vindarna] som sänds ut, en efter en
By the emissary winds, (sent) one after another
Derken büküp devirenlere
och som kan växa till en rasande orkan!
By the raging hurricanes,
Ve neşrederek yayanlara
Och [uppenbarelserna] som lägger fram [sanningen]
By those which cause earth's vegetation to revive;
Derken seçip ayıranlara
och därmed skiljer [rätt från orätt]
By those who winnow with a winnowing,
Sonra bir ögüt bırakanlara
och ger en påminnelse,
By those who bring down the Reminder,
Gerek özriçin olsun gerek inzar
som befriar på samma gång som den varnar!
To excuse or to warn,
Herhalde size va'dolunan muhakkak olacaktır
DET SOM har lovats er skall helt visst komma,
Surely that which ye are promised will befall.
Hani o yıldızlar silindiği vakıt
när stjärnorna förlorar sitt ljus,
So when the stars are put out,
Ve o Sema açıldığı vakıt
och himlen rämnar,
And when the sky is riven asunder,
Ve o dağlar savurulduğu vakıt
och bergen [smulas sönder till stoft] som skingras för vinden,
And when the mountains are blown away,
Ve o ilçiler miykatlarına irdirildiği vakıt
och timmen slår då sändebuden kallas fram [för att vittna].
And when the messengers are brought unto their time appointed
Onlar hangi güne te'cil edildi?
Vilken är den Dag då detta skall ske
For what day is the time appointed?
Fasıl gününe
[Det är] Åtskillnadens dag!
For the Day of Decision.
bildinmi nedir fasıl günü?
Vad kan låta dig förstå vad Åtskillnadens dag betyder
And what will convey unto thee what the Day of Decision is!
Vay haline o gün yalan diyenlerin
Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!
Woe unto the repudiators on that day!
Helâk etmedikmi evvelkileri?
Lät Vi inte [förnekarna] i gångna tider gå under
Destroyed We not the former folk,
Sonra arkalarına takacağız geridekileri
Och Vi skall låta senare tiders [förnekare] följa dem!
Then caused the latter folk to follow after?
Biz öyle yaparız mücrimleri
Så behandlar Vi de obotfärdiga syndarna!
Thus deal We ever with the guilty.
Vay haline o gün yalan diyenlerin
Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!
Woe unto the repudiators on that day!
Yaratmadıkmı sizi bir hakîr sudan?
Skapade Vi er inte av en oansenlig vätska
Did We not create you from a base fluid
Kılıp da onu bir makarda temkin
som Vi sedan lämnade i [skötets] säkra förvar
Which We laid up in a safe abode
Ma'lûm bir kadere değin
till en fastställd tidpunkt
For a known term?
Demekki ölçmüşüz, demekki biz ne güzel kâdiriz
Så har Vi fogat det - och hur förträffligt har Vi inte fogat det!
Thus We arranged. How excellent is Our arranging!
Vay haline o gün yalan diyenlerin
Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!
Woe unto the repudiators on that day!
Ye kılmadıkmı Arzı bir tokat
Har Vi inte gjort jorden till en behållare [som rymmer]
Have We not made the earth a receptacle
Gerekse diriler için gerekse emvat
levande och döda?
Both for the living and the dead,
Ve oturdupda onda yumru yumru oturaklı dağlar, sunmadıkmı size bir su (tatlı) bir furat
Och sänkt ned i den höga, fast förankrade berg och gett er sött vatten att dricka?
And placed therein high mountains and given you to drink sweet water therein?
Vay haline o gün yalan diyenlerin
Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!
Woe unto the repudiators on that day!
Haydi boşanın o yalan dediğinize
FORTSÄTT er väg mot den [verklighet] som ni alltid förnekade!
(It will be said unto them:) Depart unto that (doom) which ye used to deny;
Haydi boşanın bir üç çatallı gölgeye
Fortsätt mot den tredubbla skuggan,
Depart unto the shadow falling threefold.
Ne gölgelendirir ne alevden korur
som varken svalkar eller ger skydd mot lågorna,
(Which yet is) no relief nor shelter from the flame.
çünkü o, öyle şirareler atacaktırki her biri bir saray gibi
vilka liksom stockarna [i en brasa] sänder ut gnistor
Lo! it throweth up sparks like the castles,
Sanki sarı sarı hopalar gibi
[i en oavbruten ström], som ett rep tvinnat av eld!
(Or) as it might be camels of bright yellow hue.
Vay haline o gün yalan diyenlerin
Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!
Woe unto the repudiators on that day!
Bugün nutukları tutulacağı gündür
De kommer inte att kunna säga något denna Dag;
This is a day wherein they speak not,
İzin de verilmezki i'tizar ederler
ingen kommer att tillåtas urskulda sig.
Nor are they suffered to put forth excuses.
Vay haline o gün yalan diyenlerin
Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!
Woe unto the repudiators on that day!
Bu işte o fasıl günü topladık sizi ve evvelkileri
Det är Åtskillnadens dag [då Gud skall skilja de goda från de onda och säga:] "Vi har fört er samman med förnekarna från gångna tider;
This is the Day of Decision, We have brought you and the men of old together.
Varsa bir fenniniz atlatın beni
har ni någon [oprövad] krigslist [för att slingra er undan straffet], använd den då mot Mig!"
If now ye have any wit, outwit Me.
Vay haline o gün yalan diyenlerin
Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!
Woe unto the repudiators on that day!
Şübhesiz ki (korunan) müttakîler gölgelerde kaynaklar
DE SOM fruktade Gud skall få njuta av [svalkande] skugga bland [porlande] källor,
Lo! those who kept their duty are amid shade and fountains,
Ve canlarının istediğinden meyveler içindedirler
och alla frukter som de har lust till [skall de få].
And fruits such as they desire.
Yeyin, için âfiyet olsun işlediğiniz amellere mukabil
[Och de skall uppmanas:] "Ät och drick av hjärtans lust; [detta är belöningen] för era handlingar [i livet]!"
(Unto them it is said:) Eat, drink and welcome, O ye blessed, in return for what ye did.
İşte biz muhsinleri böyle karşılarız
Så lönar Vi dem som gör det goda och det rätta;
Thus do We reward the good.
Vay halina o gün yalan diyenlerin
men förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!
Woe unto the repudiators on that day!
Yeyin, zevk edin biraz, çünkü mücrimlersiniz
ÄT OCH gläds åt livet en liten tid, ni trotsiga, obotfärdiga syndare!
Eat and take your ease (on earth) a little. Lo! ye are guilty.
Vay haline o gün yalan diyenlerin
Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!
Woe unto the repudiators on that day!
Yerler, içerler de rükû' edin denildiği zaman onlara, rükû' etmezler
När de uppmanades att böja ryggen [inför Gud], böjde de den inte;
When it is said unto them: Bow down, they bow not down!
Vay haline o gün yalan diyenlerin
ja, förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!
Woe unto the repudiators on that day!
Artık bundan sonra hangi söze inanacaklar?
På vilket budskap skall de hädanefter tro?
In what statement, after this, will they believe?

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri