FANDOM


İnsan Mürselat

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Nebe
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Kasem olsun o urf için gönderilenlere
And olsun xeyirlə göndərilənlərə
By the emissary winds, (sent) one after another
Derken büküp devirenlere
və şiddətlə əsənlərə!
By the raging hurricanes,
Ve neşrederek yayanlara
And olsun Allahın əmrini yaydıqca yayanlara,
By those which cause earth's vegetation to revive;
Derken seçip ayıranlara
haqqı nahaqdan ayırdıqca ayıranlara
By those who winnow with a winnowing,
Sonra bir ögüt bırakanlara
və zikri çatdıranlara –
By those who bring down the Reminder,
Gerek özriçin olsun gerek inzar
üzr diləmək və ya qorxutmaq üçün çatdıranlara!
To excuse or to warn,
Herhalde size va'dolunan muhakkak olacaktır
Sizə vəd edilmiş Qiyamət mütləq vaqe olacaqdır.
Surely that which ye are promised will befall.
Hani o yıldızlar silindiği vakıt
Ulduzlar sönəcəyi zaman;
So when the stars are put out,
Ve o Sema açıldığı vakıt
Göy yarılacağı zaman;
And when the sky is riven asunder,
Ve o dağlar savurulduğu vakıt
Dağlar dağılacağı zaman;
And when the mountains are blown away,
Ve o ilçiler miykatlarına irdirildiği vakıt
Elçilərə vaxt təyin olunacağı zaman –
And when the messengers are brought unto their time appointed
Onlar hangi güne te'cil edildi?
deyiləcəkdir: “Bunlara verilmiş möhlət hansı günə qədərdir?”
For what day is the time appointed?
Fasıl gününe
Deyiləcəkdir: “Ayırd etmə gününədək!”
For the Day of Decision.
bildinmi nedir fasıl günü?
Sən ayırd etmə gününün nə olduğunu bilirsənmi?
And what will convey unto thee what the Day of Decision is!
Vay haline o gün yalan diyenlerin
Qiyaməti yalan sayanların o Gün vay halına!
Woe unto the repudiators on that day!
Helâk etmedikmi evvelkileri?
Yoxsa Biz ilk nəsilləri həlak etmədikmi?!
Destroyed We not the former folk,
Sonra arkalarına takacağız geridekileri
Sonrakıları da onlara qatacağıq.
Then caused the latter folk to follow after?
Biz öyle yaparız mücrimleri
Biz günah sahibləri ilə belə davranırıq.
Thus deal We ever with the guilty.
Vay haline o gün yalan diyenlerin
Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına!
Woe unto the repudiators on that day!
Yaratmadıkmı sizi bir hakîr sudan?
Məgər Biz sizi dəyərsiz bir sudan (nütfədən) xəlq etmədikmi?
Did We not create you from a base fluid
Kılıp da onu bir makarda temkin
Biz onu etibarlı bir yerdə yerləşdirmədikmi –
Which We laid up in a safe abode
Ma'lûm bir kadere değin
məlum bir vaxta kimi?
For a known term?
Demekki ölçmüşüz, demekki biz ne güzel kâdiriz
Biz nütfəni yaratmağa qadir olduq. Nə gözəl Qadir olanlarıq Biz!
Thus We arranged. How excellent is Our arranging!
Vay haline o gün yalan diyenlerin
Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına!
Woe unto the repudiators on that day!
Ye kılmadıkmı Arzı bir tokat
Məgər Biz yeri məskən etmədikmi –
Have We not made the earth a receptacle
Gerekse diriler için gerekse emvat
dirilər və ölülərə?
Both for the living and the dead,
Ve oturdupda onda yumru yumru oturaklı dağlar, sunmadıkmı size bir su (tatlı) bir furat
Orada möhkəm dayanan uca dağlar yaratmadıqmı və sizə şirin sulardan içirtmədikmi?
And placed therein high mountains and given you to drink sweet water therein?
Vay haline o gün yalan diyenlerin
Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına!
Woe unto the repudiators on that day!
Haydi boşanın o yalan dediğinize
Onlara belə deyiləcək: “Gedin yalan hesab etdiyiniz Cəhənnəmə!
(It will be said unto them:) Depart unto that (doom) which ye used to deny;
Haydi boşanın bir üç çatallı gölgeye
Üç qola ayrılan kölgəliyə gedin!”
Depart unto the shadow falling threefold.
Ne gölgelendirir ne alevden korur
Ora nə kölgə salır, nə də alovdan qoruyur.
(Which yet is) no relief nor shelter from the flame.
çünkü o, öyle şirareler atacaktırki her biri bir saray gibi
Cəhənnəm hərəsi hündür imarət həcmində qığılcımlar püskürür.
Lo! it throweth up sparks like the castles,
Sanki sarı sarı hopalar gibi
Onlar sanki sarı dəvələrdir.
(Or) as it might be camels of bright yellow hue.
Vay haline o gün yalan diyenlerin
Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına!
Woe unto the repudiators on that day!
Bugün nutukları tutulacağı gündür
Bu, günahkarların danışa bilməyəcəkləri bir gündür.
This is a day wherein they speak not,
İzin de verilmezki i'tizar ederler
Onlara üzrxahlıq üçün izin belə verilməyəcəkdir.
Nor are they suffered to put forth excuses.
Vay haline o gün yalan diyenlerin
Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına!
Woe unto the repudiators on that day!
Bu işte o fasıl günü topladık sizi ve evvelkileri
Bu gün, haqqı batildən ayırd etmə günüdür. Ey kafirlər! Biz həm sizi, həm də əvvəlkiləri bir yerə cəm etdik!
This is the Day of Decision, We have brought you and the men of old together.
Varsa bir fenniniz atlatın beni
Əgər hiyləniz varsa, Mənə qarşı işlədin!
If now ye have any wit, outwit Me.
Vay haline o gün yalan diyenlerin
Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına!
Woe unto the repudiators on that day!
Şübhesiz ki (korunan) müttakîler gölgelerde kaynaklar
Şübhəsiz ki, müttəqilər kölgəliklərdə, çeşmələr başında
Lo! those who kept their duty are amid shade and fountains,
Ve canlarının istediğinden meyveler içindedirler
və istədikləri meyvələr içində olacaqlar.
And fruits such as they desire.
Yeyin, için âfiyet olsun işlediğiniz amellere mukabil
Onlara deyiləcək: “Xeyirxah əməllərinizə görə nuşcanlıqla yeyin-için!
(Unto them it is said:) Eat, drink and welcome, O ye blessed, in return for what ye did.
İşte biz muhsinleri böyle karşılarız
Şübhəsiz ki, Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq!”
Thus do We reward the good.
Vay halina o gün yalan diyenlerin
Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına!
Woe unto the repudiators on that day!
Yeyin, zevk edin biraz, çünkü mücrimlersiniz
Kafirlərə deyiləcək: “Yeyin və bir az əylənin! Həqiqətən, siz günahkarlarsınız!
Eat and take your ease (on earth) a little. Lo! ye are guilty.
Vay haline o gün yalan diyenlerin
O gün Qiyaməti yalan sayanların vay halına!
Woe unto the repudiators on that day!
Yerler, içerler de rükû' edin denildiği zaman onlara, rükû' etmezler
Onlara: “Rüku edin!”– deyildiyi zaman rüku etməzlər.
When it is said unto them: Bow down, they bow not down!
Vay haline o gün yalan diyenlerin
O gün haqqı yalan sayanların vay halına!
Woe unto the repudiators on that day!
Artık bundan sonra hangi söze inanacaklar?
Onlar bu Qurandan sonra hansı sözə inanacaqlar?
In what statement, after this, will they believe?
Mürselat Suresi/NAKİLLER - Mürselat Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri