FANDOM


İnsan Suresi Mürselat Suresi Nebe Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Polonyaca [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Kasem olsun o urf için gönderilenlere
Na wysyłane kolejno
By the emissary winds, (sent) one after another
Derken büküp devirenlere
I na wiejące gwałtownie,
By the raging hurricanes,
Ve neşrederek yayanlara
I na rozprzestrzeniające się szeroko,
By those which cause earth's vegetation to revive;
Derken seçip ayıranlara
I na rozdzielające całkowicie,
By those who winnow with a winnowing,
Sonra bir ögüt bırakanlara
I na rzucające napomnienie
By those who bring down the Reminder,
Gerek özriçin olsun gerek inzar
- dla usprawiedliwienia i ostrzeżenia!
To excuse or to warn,
Herhalde size va'dolunan muhakkak olacaktır
To, co wam zostało obiecane, z pewnością nadejdzie!
7. Surely that which ye are promised will befall.
Hani o yıldızlar silindiği vakıt
Przeto kiedy gwiazdy utracą blask,
So when the stars are put out,
Ve o Sema açıldığı vakıt
Kiedy niebo zostanie rozdzielone,
And when the sky is riven asunder,
Ve o dağlar savurulduğu vakıt
Kiedy góry zostaną rozproszone,
And when the mountains are blown away,
Ve o ilçiler miykatlarına irdirildiği vakıt
Kiedy posłańcy będą mieli wyznaczony czas
11. And when the messengers are brought unto their time appointed
Onlar hangi güne te'cil edildi?
Do jakiego to dnia będzie odłożone?
For what day is the time appointed?
Fasıl gününe
Do Dnia Rozstrzygnięcia.
For the Day of Decision.
bildinmi nedir fasıl günü?
A co ciebie pouczy, co to jest Dzień Rozstrzygnięcia? Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie!
And what will convey unto thee what the Day of Decision is!
Vay haline o gün yalan diyenlerin
Czyż nie wytraciliśmy pierwszych pokoleń?
15. Woe unto the repudiators on that day!
Helâk etmedikmi evvelkileri?
I czy nie daliśmy im innych jako następców?
Destroyed We not the former folk,
Sonra arkalarına takacağız geridekileri
Tak postępujemy z grzesznikami.
Then caused the latter folk to follow after?
Biz öyle yaparız mücrimleri
Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie!
Thus deal We ever with the guilty.
Vay haline o gün yalan diyenlerin
Cóż nie stworzyliśmy was z marnej wody
Woe unto the repudiators on that day!
Yaratmadıkmı sizi bir hakîr sudan?
I czy nie umieściliśmy jej potem w miejscu pewnym;
Did We not create you from a base fluid
Kılıp da onu bir makarda temkin
Do oznaczonego czasu?
Which We laid up in a safe abode
Ma'lûm bir kadere değin
Potem wyznaczyliśmy... a jak wspaniale My wyznaczamy!
For a known term?
Demekki ölçmüşüz, demekki biz ne güzel kâdiriz
Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie!
Thus We arranged. How excellent is Our arranging!
Vay haline o gün yalan diyenlerin
Czyż nie uczyniliśmy ziemi pomieszczeniem
Woe unto the repudiators on that day!
Ye kılmadıkmı Arzı bir tokat
Dla żywych i umarłych?
Have We not made the earth a receptacle
Gerekse diriler için gerekse emvat
Czyż nie uczyniliśmy na niej silnie utwierdzonych, wyniosłych gór? Czy nie napoiliśmy was wodą słodką?
Both for the living and the dead,
Ve oturdupda onda yumru yumru oturaklı dağlar, sunmadıkmı size bir su (tatlı) bir furat
Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie!
And placed therein high mountains and given you to drink sweet water therein?
Vay haline o gün yalan diyenlerin
Idźcie do tego, co uznaliście za kłamstwo!
Woe unto the repudiators on that day!
Haydi boşanın o yalan dediğinize
Idźcie do cienia o trzech kolumnach
(It will be said unto them:) Depart unto that (doom) which ye used to deny;
Haydi boşanın bir üç çatallı gölgeye
Nie ocieniającego, nie chroniącego od płomienia!
Depart unto the shadow falling threefold.
Ne gölgelendirir ne alevden korur
Rzuca on iskry na podobieństwo baszty,
(Which yet is) no relief nor shelter from the flame.
çünkü o, öyle şirareler atacaktırki her biri bir saray gibi
Jakby to były żółte wielbłądy.
Lo! it throweth up sparks like the castles,
Sanki sarı sarı hopalar gibi
Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie!
(Or) as it might be camels of bright yellow hue.
Vay haline o gün yalan diyenlerin
To będzie Dzień, kiedy oni nie będą mówili.
Woe unto the repudiators on that day!
Bugün nutukları tutulacağı gündür
I nie będzie im dane pozwolenie, aby się mogli usprawiedliwić.
This is a day wherein they speak not,
İzin de verilmezki i'tizar ederler
Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie!
Nor are they suffered to put forth excuses.
Vay haline o gün yalan diyenlerin
Będzie to Dzień Rozstrzygnięcia. Zbierzemy was i praojców.
Woe unto the repudiators on that day!
Bu işte o fasıl günü topladık sizi ve evvelkileri
Jeśli macie jakiś podstęp, to użyjcie go przeciwko Mnie!
This is the Day of Decision, We have brought you and the men of old together.
Varsa bir fenniniz atlatın beni
Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie!
If now ye have any wit, outwit Me.
Vay haline o gün yalan diyenlerin
Zaprawdę, bogobojni będą wśród cieni i źródeł,
Woe unto the repudiators on that day!
Şübhesiz ki (korunan) müttakîler gölgelerde kaynaklar
I owoców, jakich zapragną!
41. Lo! those who kept their duty are amid shade and fountains,
Ve canlarının istediğinden meyveler içindedirler
"Jedzcie i pijcie w pokoju za to, co czyniliście!"
And fruits such as they desire.
Yeyin, için âfiyet olsun işlediğiniz amellere mukabil
W ten sposób My płacimy tym, którzy czynią dobro.
(Unto them it is said:) Eat, drink and welcome, O ye blessed, in return for what ye did.
İşte biz muhsinleri böyle karşılarız
Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie!
Thus do We reward the good.
Vay halina o gün yalan diyenlerin
"Jedzcie i cieszcie się troszkę, o wy - grzesznicy!"
Woe unto the repudiators on that day!
Yeyin, zevk edin biraz, çünkü mücrimlersiniz
Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie!
Eat and take your ease (on earth) a little. Lo! ye are guilty.
Vay haline o gün yalan diyenlerin
Kiedy im mówią: "Oddajcie pokłon!" - oni nie oddają pokłonu:
Woe unto the repudiators on that day!
Yerler, içerler de rükû' edin denildiği zaman onlara, rükû' etmezler
Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie!
When it is said unto them: Bow down, they bow not down!
Vay haline o gün yalan diyenlerin
Jakiejże więc mowie, po tym; oni dadzą wiarę?
Woe unto the repudiators on that day!
Artık bundan sonra hangi söze inanacaklar?
In what statement, after this, will they believe?
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri