FANDOM


6- Ganimet ve Mağnem Yine Kureyş Bedir Savaşı'nda diyordu ki: "Uhrucu ila hirabi-kum", yani düşmanın mal varlığını ele geçirmek için ileri! Veya Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:


6- Ganimet ve Mağnem Edit

  1. Yine Kureyş Bedir Savaşı'nda diyordu ki: "Uhrucu ila hirabi-kum", yani düşmanın mal varlığını ele geçirmek için ileri! Veya Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.