Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.754
pages
Ne irfandır veren ahlâka yükseklik. Ne vicdandır Hatıralar Bayrak.gif
Mehmet Akif Ersoy
Nihayet neyse idrak ettiğin şey ömr-i fânîden
Disambig.svg Bakınız: Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş insanlık bile/1 , Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş insanlık bile/2 , Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş insanlık bile/3 , Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş insanlık bile/4 , Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş insanlık bile/Osmanlıca , Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş insanlık bile/İngilizce


Düz Liseler için Sunumu[]

Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş insanlık bile
Güncel Türkçesi

Müslümanlık nerde, bizden geçmiş insanlık bile...

Âlem aldatmaksa maksat, aldanan yok,

nâfile!

Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş insanlık bile...

Dünyayı aldatmaksa maksad, aldanan yok, boşuna
Kaç hakikî Müslüman gördümse: Hep makberdedir; Müslümanlık, bilmem amma, galiba göklerdedir!

Kaç hakikî müslüman gördümse: Hep kabirdedir;

Müslümanlık, bilmem amma, gâlibâ göklerdedir!
İstemem dursun o pâyansız mefâhir bir yana... Gösterin ecdâda az çok benzeyen bir kan bana!

İstemem, dursun o bitmez tükenmez övünülecek şey bir yana..

Gösterin atalannkine az çok benzeyen bir kan bana
İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yâdigâr! Çok değil ancak! Necip evlâda lâyık tek şiâr.

Keşke sizlerde ırkınızdan yadigâr kalmış,

Soylu evlâtlara yakışır, çok değil tek bir iz görseydi
Varsa şayet, söyleyin bir parçacık insâfınız: Böyle kansız mıydı – Hâşâ – kahraman eslâfınız ?

Varsa şayet, söyleyin, bir parçacık insafınız:

Böyle kansız mıydı - hâşâ - kahraman atalarınız?
Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdâsına? Benzeyip şîrâzesiz bir mushafın eczâsına,

Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdasına?

Benzeyip şirâzesiz (1) bir kitabın yapraklarına,
Hiç görülmüş müydü olsun kayd-ı vahdet târumâr? Böyle olmuş muydu millet can evinden rahnedar

Birlik bağının darmadağın olduğu hiç görülmüş müydü?

Millet böylesine can evinden hiç yaralanmış mıydı?
Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi? Böyle adet miydi, bî-pervâ, yemek insan leşi?

Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi?

Böyle âdet miydi, hiç çekinmeden, yemek insan leşi

Irzımızdır çiğnenen, evlâdımızdır doğranan!

Hey sıkılmaz! Ağlamazsan, bâri

gülmekten utan!...
Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan! Hey sıkılmaz ağlamazsan, bârı gülmekten utan?
His” denen devletlüden olsaydı halkın behresi: Pâyitahtından bugün taşmazdı sarhoş nâ’rası!

"Duyarlılık" denen o yüksek değerden olsaydı halkın nasibi:

Başkentinden bugün taşmazdı sarhoş narası!
Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi, Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi.
Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş eşeği, Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi.
Lâkin aşk olsun ki, aldırmaz da otlarmış eşek, Sanki tavşanmış gelen, yahut kılıksız köstebek!

Fakat aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek,

Sanki tavsanmış gelen, yâhud kılıksız köstebek!
Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı... Hasmı, derken, çullanmışlar yutmadan son lokmayı!..

Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı...

Düşmanı, derken, çullanırmışyutmadan son lokmayı

Bir hakikattir bu, şaşmaz, bildiğin üslûba sok:

Hâlimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok.
Bir hakikattir bu, şaşmaz, bildiğin üslûba sok: Hâlimiz eşekle kurdun aynı, asla farkı yok
Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız!Bir bakın: Hâlâ mı hâlâ ihtiras ardındayız!

Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz derdindeyiz!

Bir bakın: Hâlâ mı hâlâ hırslarımızın peşindeyiz!
Saygısızlık elverir... Bir parça olsun arlanın: Vakit çoktan geldi, hem geçmektedir arlanmanın!

Saygısızlık yeter... Bir parça olsun utanın:

Vakti çoktan geldi, hem geçmektedir utanmanın!
Davranın haykırmadan nâkûs-ı izmihlâliniz... Öyle bir buhrâna sapmıştır ki, zirâ haliniz:

Davranın, zîrâ gülünç olduk bütün bir dünyaya.

Bekleşirken gökte yüzbinlerce ruhlar, intikam;
Zevke dalmak şöyle dursun, vaktiniz yok mâteme!Davranın, zîra gülünç olduk bütün bir âleme,

Zevke dalmak şöyle dursun, vaktiniz yok yas tutmaya!

Davranın, zîrâ gülünç olduk bütün bir dünyaya.
Bekleşirken gökte yüz binlerce ervâh, intikam; Yerde kalmış, naşa benzer kavm için durmak haram

Bekleşirken gökte yüzbinlerce ruhlar, intikam;

Yerde kalmış, cesede benzer bir kavim için durmak haram!
Kahraman ecdâdımızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa: İstikbâlinizden korkulur, pek korkulur!

Kahraman atalarınızdan sizde bir kan yok mudur?

Yoksa: Geleceğinizden korkulur, pek korkulur.

Anadolu Liseleri ve İngilizce eğitim veren Üniversiteler için sunumu[]

Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş insanlık bile
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme

Müslümanlık nerde, bizden geçmiş insanlık bile...

Âlem aldatmaksa maksat, aldanan yok,

nâfile!

Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş insanlık bile...

Dünyayı aldatmaksa maksad, aldanan yok, boşuna
İngilizce Tercüme Buraya
Kaç hakikî Müslüman gördümse: Hep makberdedir; Müslümanlık, bilmem amma, galiba göklerdedir!

Kaç hakikî müslüman gördümse: Hep kabirdedir;

Müslümanlık, bilmem amma, gâlibâ göklerdedir!
İngilizce Tercüme Buraya
İstemem dursun o pâyansız mefâhir bir yana... Gösterin ecdâda az çok benzeyen bir kan bana!

İstemem, dursun o bitmez tükenmez övünülecek şey bir yana..

Gösterin atalannkine az çok benzeyen bir kan bana
İngilizce Tercüme Buraya
İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yâdigâr! Çok değil ancak! Necip evlâda lâyık tek şiâr.

Keşke sizlerde ırkınızdan yadigâr kalmış,

Soylu evlâtlara yakışır, çok değil tek bir iz görseydi
İngilizce Tercüme Buraya
Varsa şayet, söyleyin bir parçacık insâfınız: Böyle kansız mıydı – Hâşâ – kahraman eslâfınız ?

Varsa şayet, söyleyin, bir parçacık insafınız:

Böyle kansız mıydı - hâşâ - kahraman atalarınız?
İngilizce Tercüme Buraya
Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdâsına? Benzeyip şîrâzesiz bir mushafın eczâsına,

Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdasına?

Benzeyip şirâzesiz (1) bir kitabın yapraklarına,
İngilizce Tercüme Buraya
Hiç görülmüş müydü olsun kayd-ı vahdet târumâr? Böyle olmuş muydu millet can evinden rahnedar

Birlik bağının darmadağın olduğu hiç görülmüş müydü?

Millet böylesine can evinden hiç yaralanmış mıydı?
İngilizce Tercüme Buraya
Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi? Böyle adet miydi, bî-pervâ, yemek insan leşi?

Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi?

Böyle âdet miydi, hiç çekinmeden, yemek insan leşi
İngilizce Tercüme Buraya

Irzımızdır çiğnenen, evlâdımızdır doğranan!

Hey sıkılmaz! Ağlamazsan, bâri

gülmekten utan!...
Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan! Hey sıkılmaz ağlamazsan, bârı gülmekten utan?
İngilizce Tercüme Buraya
His” denen devletlüden olsaydı halkın behresi: Pâyitahtından bugün taşmazdı sarhoş nâ’rası!

"Duyarlılık" denen o yüksek değerden olsaydı halkın nasibi:

Başkentinden bugün taşmazdı sarhoş narası!
İngilizce Tercüme Buraya
Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi, Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi.
Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş eşeği, Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi.
İngilizce Tercüme Buraya
Lâkin aşk olsun ki, aldırmaz da otlarmış eşek, Sanki tavşanmış gelen, yahut kılıksız köstebek!

Fakat aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek,

Sanki tavsanmış gelen, yâhud kılıksız köstebek!
İngilizce Tercüme Buraya
Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı... Hasmı, derken, çullanmışlar yutmadan son lokmayı!..

Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı...

Düşmanı, derken, çullanırmışyutmadan son lokmayı
İngilizce Tercüme Buraya

Bir hakikattir bu, şaşmaz, bildiğin üslûba sok:

Hâlimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok.
Bir hakikattir bu, şaşmaz, bildiğin üslûba sok: Hâlimiz eşekle kurdun aynı, asla farkı yok
İngilizce Tercüme Buraya
Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız!Bir bakın: Hâlâ mı hâlâ ihtiras ardındayız!

Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz derdindeyiz!

Bir bakın: Hâlâ mı hâlâ hırslarımızın peşindeyiz!
İngilizce Tercüme Buraya
Saygısızlık elverir... Bir parça olsun arlanın: Vakit çoktan geldi, hem geçmektedir arlanmanın!

Saygısızlık yeter... Bir parça olsun utanın:

Vakti çoktan geldi, hem geçmektedir utanmanın!
İngilizce Tercüme Buraya
Davranın haykırmadan nâkûs-ı izmihlâliniz... Öyle bir buhrâna sapmıştır ki, zirâ haliniz:

Davranın, zîrâ gülünç olduk bütün bir dünyaya.

Bekleşirken gökte yüzbinlerce ruhlar, intikam;
İngilizce Tercüme Buraya
Zevke dalmak şöyle dursun, vaktiniz yok mâteme!Davranın, zîra gülünç olduk bütün bir âleme,

Zevke dalmak şöyle dursun, vaktiniz yok yas tutmaya!

Davranın, zîrâ gülünç olduk bütün bir dünyaya.
İngilizce Tercüme Buraya
Bekleşirken gökte yüz binlerce ervâh, intikam; Yerde kalmış, naşa benzer kavm için durmak haram

Bekleşirken gökte yüzbinlerce ruhlar, intikam;

Yerde kalmış, cesede benzer bir kavim için durmak haram!
İngilizce Tercüme Buraya
Kahraman ecdâdımızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa: İstikbâlinizden korkulur, pek korkulur!

Kahraman atalarınızdan sizde bir kan yok mudur?

Yoksa: Geleceğinizden korkulur, pek korkular.
İngilizce Tercüme Buraya


Sosyal Bilimler Lisesi için sunumu[]

Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş insanlık bile
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Osmanlıca

Müslümanlık nerde, bizden geçmiş insanlık bile...

Âlem aldatmaksa maksat, aldanan yok,

nâfile!

Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş insanlık bile...

Dünyayı aldatmaksa maksad, aldanan yok, boşuna
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Kaç hakikî Müslüman gördümse: Hep makberdedir; Müslümanlık, bilmem amma, galiba göklerdedir!

Kaç hakikî müslüman gördümse: Hep kabirdedir;

Müslümanlık, bilmem amma, gâlibâ göklerdedir!
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
İstemem dursun o pâyansız mefâhir bir yana... Gösterin ecdâda az çok benzeyen bir kan bana!

İstemem, dursun o bitmez tükenmez övünülecek şey bir yana..

Gösterin atalannkine az çok benzeyen bir kan bana
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yâdigâr! Çok değil ancak! Necip evlâda lâyık tek şiâr.

Keşke sizlerde ırkınızdan yadigâr kalmış,

Soylu evlâtlara yakışır, çok değil tek bir iz görseydi
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Varsa şayet, söyleyin bir parçacık insâfınız: Böyle kansız mıydı – Hâşâ – kahraman eslâfınız ?

Varsa şayet, söyleyin, bir parçacık insafınız:

Böyle kansız mıydı - hâşâ - kahraman atalarınız?
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdâsına? Benzeyip şîrâzesiz bir mushafın eczâsına,

Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdasına?

Benzeyip şirâzesiz (1) bir kitabın yapraklarına,
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Hiç görülmüş müydü olsun kayd-ı vahdet târumâr? Böyle olmuş muydu millet can evinden rahnedar

Birlik bağının darmadağın olduğu hiç görülmüş müydü?

Millet böylesine can evinden hiç yaralanmış mıydı?
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi? Böyle adet miydi, bî-pervâ, yemek insan leşi?

Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi?

Böyle âdet miydi, hiç çekinmeden, yemek insan leşi
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Irzımızdır çiğnenen, evlâdımızdır doğranan!

Hey sıkılmaz! Ağlamazsan, bâri

gülmekten utan!...
Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan! Hey sıkılmaz ağlamazsan, bârı gülmekten utan?
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
His” denen devletlüden olsaydı halkın behresi: Pâyitahtından bugün taşmazdı sarhoş nâ’rası!

"Duyarlılık" denen o yüksek değerden olsaydı halkın nasibi:

Başkentinden bugün taşmazdı sarhoş narası!
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi, Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi.
Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş eşeği, Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi.
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Lâkin aşk olsun ki, aldırmaz da otlarmış eşek, Sanki tavşanmış gelen, yahut kılıksız köstebek!

Fakat aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek,

Sanki tavsanmış gelen, yâhud kılıksız köstebek!
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı... Hasmı, derken, çullanmışlar yutmadan son lokmayı!..

Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı...

Düşmanı, derken, çullanırmışyutmadan son lokmayı
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Bir hakikattir bu, şaşmaz, bildiğin üslûba sok:

Hâlimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok.
Bir hakikattir bu, şaşmaz, bildiğin üslûba sok: Hâlimiz eşekle kurdun aynı, asla farkı yok
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız!Bir bakın: Hâlâ mı hâlâ ihtiras ardındayız!

Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz derdindeyiz!

Bir bakın: Hâlâ mı hâlâ hırslarımızın peşindeyiz!
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Saygısızlık elverir... Bir parça olsun arlanın: Vakit çoktan geldi, hem geçmektedir arlanmanın!

Saygısızlık yeter... Bir parça olsun utanın:

Vakti çoktan geldi, hem geçmektedir utanmanın!
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Davranın haykırmadan nâkûs-ı izmihlâliniz... Öyle bir buhrâna sapmıştır ki, zirâ haliniz:

Davranın, zîrâ gülünç olduk bütün bir dünyaya.

Bekleşirken gökte yüzbinlerce ruhlar, intikam;
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Zevke dalmak şöyle dursun, vaktiniz yok mâteme!Davranın, zîra gülünç olduk bütün bir âleme,

Zevke dalmak şöyle dursun, vaktiniz yok yas tutmaya!

Davranın, zîrâ gülünç olduk bütün bir dünyaya.
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Bekleşirken gökte yüz binlerce ervâh, intikam; Yerde kalmış, naşa benzer kavm için durmak haram

Bekleşirken gökte yüzbinlerce ruhlar, intikam;

Yerde kalmış, cesede benzer bir kavim için durmak haram!
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Kahraman ecdâdımızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa: İstikbâlinizden korkulur, pek korkulur!

Kahraman atalarınızdan sizde bir kan yok mudur?

Yoksa: Geleceğinizden korkulur, pek korkular.
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Mehmet_Akif_Ersoy

Mehmet Akif Ersoy

M._Akif_Ersoy_-_Müslümanlık_Nerde

M. Akif Ersoy - Müslümanlık Nerde

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة


Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Şiir Metni Buraya
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya

منهم .

حديث شريف

مأل جليلى

كيم مسلمانلرك درديني كندينه مال ايتمزسه اونلردن دكلدر

مسلمانلق نرده ! بزدن كچمش انسانلق بيله..


عالم آلداتمقسه مقصد ، آلدانان يوق ، نافله !


قاچ حاقيقي مسلمان كوردمسه : هپ مقبر ده در ؛

مسلمانلق ، بيلمم اما ، كوكلرده در !


استه مم ، طورسون او پايامسز مفاخر بر يانه..


كوسترك اجداده آز چوق بكز ه ين بر قان بكا !

ايسترم سزلرده كورمك عرقنزدن يادكار ،

چوق دكل ، آنكق ، نجيب اولاده لاءق تك شعار ،


وارسه شايد ، سويلهييك ، بر پارچهجق انصافكز :

بويله قانسز ميدي _ حا شا _ قهر مان اسلا فكز :


بويله دوشمشيدي هركس آيريلق سوداسنه ؟


بكز ه يوب شيرازه سز بر مصحفك اجزاسنه ،

هيچ غورلمشميدي اولسون قيد وحدت تارمار ؟


بويله اولمشميدي ملت جان أوندن رخنهدار ؟


بويله آجلقدن بوغازلارميدي قاردش قاردشي ؟

بويله عادتميدي ، بي پروا ، يمك انسان لشي ؟
بعرضمزدر چيكنه نن ، اولاديمزدر طوغرانان !


هي صيكليماز آغلامازسه ڭ ، باري غولمكدن اوتان !

<<حس>> دينن ولتليدن اولسهيدي خلقك بهره سي :


پايتختندن بوكون طاشمازدي سرخوش نعره سي !


قورت اوزاقلردن باقار ، دالغين غورورمش مركبي ،


صالديررمش آڭسزين يايدن بوشانمش اوق كبي .


لكن عشق اولسون كه آلديرماز ده اوتلارمش اشك !

صانكه طاوشانمش كلن ، ياخود قيليقسز كوستهبك !


كار صايارمش بر طوتام اوت فضله اولسون يوتمايي..


خصمي ، ديركن ، چوللانيرمش يوتمادن صوك لقمهيي !..بر حقيقتدر بو ، شاشماز ، بيلديكك اسلوبه صوق :


حالنز مركبله قوردك عيني ، اصلا فرقي يوق .


بورنمزدن طوتدي دشمن ، بز بوغاز قيدنده يز !

بر باقيك : حالا مي حالا احتراص آرادندهيز !


صايغيسزلق ألويرر.. بر پارچه اولسون عارلانيڭ :


فقتي چوقدن غلدي ، غچمكدو در عارلانمهنك !

طاورانيڭ خايكيرمه دن ناقوس اضمحلا لكز..


اويله بر بهرانه صاپمشدر كه ، زيرا ، حالكز:


ذوقه طالمق شويله طورسون ، وقتكز يوق ماتمه !

طاورانيك زيرا كولونج اولدق بوتون بر عالمه .


بكلهشيركن كوكده يıز بيكلرجه ارواح انتقام ؛


يرده قالمش ، نعشه بكزر قوم ايچون طورمق حرام!

قهر مان ıجداديكزدن سزده بر قان يوكميدر ؟


يوقسه : استقبالنزدن قورقولور ، پك قورقولور !


۱۳ حزيران ۳۲۹

Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Advertisement