FANDOM


(ﻣﺘﺴﺒّﺐ) sıf. isim

Hukuk (Fıkıh)  terimi . Telif sahibi . (Ar. tesebbub “sebep olmak”tan mutesebbib) Bir şeyin olmasına yol açan, sebep olan.

Misaller:

  • Bizzat fâil ile mütesebbib müctemi oldukta hüküm ol fâile muzaf kılınır Mecelle (Cevdet Paşa).

متسبب ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

Luğati naciEdit

Tesebbüb eden, sebeb olan.

Misal:متسبب يقول ما التركية . معنى متسبب اللغة التركية

متسبب می گویند آنچه ترکیه. معنای متسبب زبان ترکی

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.