FANDOM


SYDV'lerin mütevelli heyet üyeleri 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19. maddesine istinaden belirlenmektedir. Buna göre;

Bu Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları kurulur.


İllerde Mütevelli Heyet üyeleriEdit

BaşkanEdit

  • Mülkî idare amirleri vakfın tabii başkanıdır. Bu sebeple Valiler İlerde bulunan SYDV larının tabii başkanıdır.

Diğer üyelerEdit

Seçimle gelen üyelerEdit

  • 8- her faaliyet dönemi için, il dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarından seçecekleri birer muhtar üye,
  • 9- ilde kurulan ve bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri iki temsilci,

İlçelerde SYDV mütevelli heyet üyeleriEdit

BaşkanEdit

Seçimle gelen üyelerEdit

  • 7- ilçe dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının kaymakamın çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kendi aralarından seçecekleri birer üye
  • 8- ilçede kurulu ve bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci
  • 9-hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki kişi mütevelli heyetinde görev alırlar.

vakfın mütevelli heyetini oluşturur.

İl veya ilçede bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu olmaması halinde, hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği üçüncü bir kişi daha mütevelli heyetinde görev yapar.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.