FANDOM


Cin Suresi Müzzemmil Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Müddesir Suresi
Müzzemmil Suresi/NAKİLLER - Müzzemmil Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
Ey o örtünen (Müzzemmil)!
DU som täcker över dig [med din mantel]!
O thou wrapped up in thy raiment!
Kalk gice, meğer biraz
Vaka [i bön] under natten, inte hela,
Keep vigil the night long, save a little
Yarısı, yâhud eksilt ondan biraz
men halva natten - eller förkorta denna tid något,
A half thereof, or abate a little thereof
Yâhud artır ve Kur'an oku, tertil ile yavaş yavaş güzel güzel
eller förläng den - och läs högt ur Koranen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal och tanken fäst vid dess mening.
Or add (a little) thereto and chant the Qur’an in measure,
Çünkü biz senin üzerine ağır bir söz ilka edeceğiz
Vi inpräglar i ditt [hjärta] ord av stor vikt. -
For We shall charge thee with a word of weight.
Çünkü gece neş'esi hem daha dokunaklı hem deyişce daha sağlamdır
Den nattliga [bönen] går med stadigare steg och dess ord ljuder renare,
Lo! the vigil of the night is (a time) when impression is more keen and speech more certain.
Çünkü sana gündüzün uzun bir yüzüş vardır
medan en strid ström av ärenden om dagen påkallar din uppmärksamhet.
Lo! thou hast by day a chain of business.
Hem rabbının ismini an ve masivâdan kesilerek ona çekil
Åkalla alltid din Herres namn och ge dig i din andakt hän åt Honom med hela din själ.
So remember the name of thy Lord and devote thyself with a complete devotion
O meşrik u mağribin rabbı, başka tanrı yok ancak o, o halde yalnız onu tut vekîl
Han är Herre över öst och väst; ingen gudom finns utom Han. Lita därför [i allt] till Honom som din Beskyddare
Lord of the East and the West; there is no God save Him; so choose thou Him alone for thy defender
Ve ağyarın diyeceklerine sabret ve onları bir hecri cemîl ile terket ayrıl
och bär vad [illasinnade människor] säger med tålamod, men håll dig värdigt på avstånd från dem.
And bear with patience what they utter, and part from them with a fair leave taking.
Ve bırak da bana o tekzîb edici zevk-u refah sahiblerini, mühlet ver onlara biraz
Och lämna åt Mig att [ta itu med] dem som förnekar sanningen [i Mina budskap] och ägnar sig åt att njuta av livets goda [utan en tanke på evigheten]. Låt dem hållas ännu en liten tid!
Leave Me to deal with the deniers, lords of ease and comfort (in this life); and do thou respite them awhile.
Çünkü bizim yanımızda bukağılar var, ve bir cehîm var
Hos Oss ligger bojor [i beredskap] och helvetets eld [väntar]
Lo! with Us are heavy fetters and a raging fire,
Ve buğaza duran bir ta'am ve bir azâbi elîm var
och föda som kväver [den ätande], och [annat] svårt lidande,
And food which choketh (the partaker), and a painful doom
O gün ki yer ve dağlar sarsılacak, dağlar erimiş bir kum yığınına dönecektir
den Dag då jorden och bergen skall bäva och bergen bli till drivor av lös sand.
On the day when the earth and the hills rock, and the hills become a heap of running sand.
Haberiniz olsun biz size bir Resul gönderdik, üzerinizde şâhid, netekim gönderdiğimiz gibi Fir'avne bir Resul
VI HAR sänt ett sändebud till er, som skall vittna mot er, liksom Vi sände ett sändebud till Farao.
Lo! We have sent unto you a messenger as witness against you, even as We sent unto Pharaoh a messenger.
Ki Fir'avn o Resule ısyan etti de biz onu vehîm bir tutuşla tuttuk alıverdik
Men Farao lydde inte sändebudet och Vi straffade honom med ett fruktansvärt straff.
But Pharaoh rebelled against the messenger, whereupon We sealed him with no gentle grip.
O halde siz nasıl korunursunuz küfredersiniz? O gün ki çocukları ak saçlı kocalara çevirir
Om ni framhärdar i att förneka sanningen, hur skall ni skydda er mot [följderna av detta] den Dag då barnens lockar skall gråna,
Then how, if ye disbelieve, will ye protect yourselves upon the day which will turn children grey,
Sema onunla çatlamıştır ve onun va'di fi'le çıkarılmıştır
himlen skall rämna och Hans löfte bli verklighet
The very heaven being then rent asunder. His promise is to be fulfilled.
İşte bu bir tezkiredir, artık dileyen rabbına bir yol tutar
Detta är en påminnelse. Låt nu den som vill, söka en väg till sin Herre [medan det är tid]!
Lo! This is a Reminder. Let him who will, then, choose a way unto his Lord.
[[ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ]]
Filhakıka rabbın biliyor ki sen muhakkak gece üçte ikisine yakın ve yarısı ve üçte biri kalkıyorsun beraberindekilerden de bir tâife, halbuki geceyi gündüzü Allah takdir eder, bildi ki siz onu bundan öte başaramazsınız, onun için size lutf ile ircaı nazar buyurdu, bundan böyle Kur'andan ne kolay gelirse okuyun, bildi ki içinizden hastalar olacak, diğer bir takımları Allahın fazlından bir kâr aramak üzere Yer yüzünde yol tepecekler, diğer bir takımları da Allah yolunda çarpışacaklar, o halde ondan ne kolay gelirse okuyun ve namazı kılın ve zekâtı verin ve Allaha karzı hasen takdim edin, kendilerinizin hisabına hayr olarak her nede takdim ederseniz onu Allah yanında daha hayırlı ve ecirce daha büyük bulacaksınız, hem de Allaha istiğfar edin, şübhesiz ki Allah gafurdur rahîmdir
DIN HERRE vet att du [Muhammad] vakar [i bön] nästan två tredjedelar av natten eller halva natten eller en tredjedel av den, tillsammans med några av dina följeslagare. Och Gud, som fastställer nattens och dagens längd, vet att ni inte håller räkning på [era vakor] och Han vänder Sig till er [och lättar i Sin barmhärtighet era bördor]. Läs således ur Koranen vad ni med lätthet kan läsa. [Gud] vet att det kommer att finnas sjuka bland er och andra som färdas långt bort för att söka [den utkomst som] Han i Sin godhet [beviljar dem], och andra som kämpar för Guds sak. Läs alltså vad ni med lätthet kan läsa och förrätta bönen och hjälp de behövande och ge Gud ett lån av goda gärningar - varje god handling som ni sänder framför er [till Domen] skall ni återfinna hos Gud, förskönad och [följd av] en rikare belöning. Och be om Guds förlåtelse för era synder - Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig!
Lo! thy Lord knoweth how thou keepest vigil sometimes nearly two thirds of the night, or (sometimes) half or a third thereof, as do a party of those with thee. Allah measureth the night and the day. He knoweth that ye count it not, and turneth unto you in mercy. Recite, then, of the Qur’an that which is easy for you. He knoweth that there are sick folk among you, while others travel in the land in search of Allah's bounty, and others (still) are fighting for the cause of Allah. So recite of it that which is easy (for you), and establish worship and pay the poor due and (so) lend unto Allah a goodly loan. Whatsoever good ye send before you far your souls, ye will surely find it with Allah, better and greater in the recompense. And seek forgiveness of Allah. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri