FANDOM


Cin Suresi/20-28-Cin Suresi/Elmalı/20-28 Müzzemmil Suresi/1-19 Müzzemmil Suresi/20-20-Müzzemmil Suresi/Elmalı/20-20
Önemli!!! düzenlenen sayfalar ayn harfli fasılalara kadar yapılması gerekmektedir. Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Ey o örtünen (Müzzemmil)!
Ey örtünen! (Peygamber)
O thou wrapped up in thy raiment!
Kalk gice, meğer biraz
Gecenin birazı hariç olmak üzere geceleyin kalk (namaz kıl).
Keep vigil the night long, save a little
Yarısı, yâhud eksilt ondan biraz
Gecenin yarısında kalk, yahut yarısından biraz eksilt.
A half thereof, or abate a little thereof
Yâhud artır ve Kur'an oku, tertil ile yavaş yavaş güzel güzel
Veya bunu artır ve ağır ağır Kur'ân oku.
Or add (a little) thereto and chant the Qur’an in measure,
Çünkü biz senin üzerine ağır bir söz ilka edeceğiz
Doğrusu biz, senin üzerine ağır bir söz bırakacağız (Kur'an vahyedeceğiz).
For We shall charge thee with a word of weight.
Çünkü gece neş'esi hem daha dokunaklı hem deyişce daha sağlamdır
Çünkü gece kalkışı hem daha etkili, hem de söz bakımından daha sağlamdır.
Lo! the vigil of the night is (a time) when impression is more keen and speech more certain.
Çünkü sana gündüzün uzun bir yüzüş vardır
Çünkü gündüz senin için uzun bir meşguliyet vardır.
Lo! thou hast by day a chain of business.
Hem rabbının ismini an ve masivâdan kesilerek ona çekil
Rabbinin adını an ve bütün gönlünle ona yönel.
So remember the name of thy Lord and devote thyself with a complete devotion
O meşrik u mağribin rabbı, başka tanrı yok ancak o, o halde yalnız onu tut vekîl
O, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka tanrı yoktur. O halde yalnız O'nu vekil tut.
Lord of the East and the West; there is no God save Him; so choose thou Him alone for thy defender
Ve ağyarın diyeceklerine sabret ve onları bir hecri cemîl ile terket ayrıl
Başkalarının diyeceklerine sabret, güzellikle onlardan ayrıl.
And bear with patience what they utter, and part from them with a fair leave taking.
Ve bırak da bana o tekzîb edici zevk-u refah sahiblerini, mühlet ver onlara biraz
O yalanlayıcı zevk ve refah sahiplerini bana bırak, onlara biraz mühlet ver.
Leave Me to deal with the deniers, lords of ease and comfort (in this life); and do thou respite them awhile.
Çünkü bizim yanımızda bukağılar var, ve bir cehîm var
Zira bizim yanımızda bukağılar var, bir cehennem var.
Lo! with Us are heavy fetters and a raging fire,
Ve buğaza duran bir ta'am ve bir azâbi elîm var
Boğaza duran bir yiyecek, elem verici bir azap var.
And food which choketh (the partaker), and a painful doom
O gün ki yer ve dağlar sarsılacak, dağlar erimiş bir kum yığınına dönecektir
O gün yer ve dağlar sarsılacak, dağlar erimiş bir kum yığınına dönecek.
On the day when the earth and the hills rock, and the hills become a heap of running sand.
Haberiniz olsun biz size bir Resul gönderdik, üzerinizde şâhid, netekim gönderdiğimiz gibi Fir'avne bir Resul
Doğrusu biz size tanıklık edecek bir elçi gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir elçi göndermiştik.
Lo! We have sent unto you a messenger as witness against you, even as We sent unto Pharaoh a messenger.
Ki Fir'avn o Resule ısyan etti de biz onu vehîm bir tutuşla tuttuk alıverdik
Firavun o elçiye isyan etmişti. Biz de onu ağır bir yakalayışla yakaladık.
But Pharaoh rebelled against the messenger, whereupon We sealed him with no gentle grip.
O halde siz nasıl korunursunuz küfredersiniz? O gün ki çocukları ak saçlı kocalara çevirir
Peki inkâr ederseniz, çocukları ihtiyarlatacak o günden (kıyamet gününden) kendinizi nasıl kurtaracaksınız?
Then how, if ye disbelieve, will ye protect yourselves upon the day which will turn children grey,
Sema onunla çatlamıştır ve onun va'di fi'le çıkarılmıştır
O günün dehşetinden gök yarılır. Allah'ın sözü kesinlikle gerçekleşmiştir.
The very heaven being then rent asunder. His promise is to be fulfilled.
İşte bu bir tezkiredir, artık dileyen rabbına bir yol tutar
İşte bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.
Lo! This is a Reminder. Let him who will, then, choose a way unto his Lord.
Disambig Bakınız: MüzzemmilSuresi, MüzzemmilSuresi/MEALMüzzemmilSuresi/VİDEO, MüzzemmilSuresi/TEFSİR, MüzzemmilSuresi/TEZHİB, MüzzemmilSuresi/HAT, MüzzemmilSuresi/FAZİLETİ, MüzzemmilSuresi/HİKMETLERİ, MüzzemmilSuresi/, MüzzemmilSuresi/KERAMETLERİ, MüzzemmilSuresi/AUDİO, MüzzemmilSuresi/HADİSLER, MüzzemmilSuresi/NAKİLLER, MüzzemmilSuresi/EL YAZMALARI, MüzzemmilSuresi/VP
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/M%C3%BCzzemmil_Suresi/1-19?oldid=110721" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.