FANDOM


Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den MİA/Performans ile ilgili bir şeyler var.
Bakınız

Şablon:MİAbakınız - d {{MİAbakınız}}


Genel
MİA/Kararname Mia MİA Mülki İdare Amiri
MİA/Dönemleri MİA/Ahlakı MİA/İlkeler MİA/Proje Taşrada MİAnın sahip çıkmadığı hiç bir proje yürümez
Milk kavramı Mülk Mülki Melek Malik
İdare kavramı İdare Yönetim Managment
Amir kavramı Amir Emreden Amir Timur Timurlenk
Mia/Haber Mia/Video
MİA atama Mia/Atama MİA son kararname Mia/Personel
MİA mali MİA/Mali haklarının evrimi tezi MİA maaşı
Mia iletişim Mia/GSM Mia/email Mia/Telefon rehberi Telefon Telefon/MİA Telefon Rehberi
Mia boş ve dolu kadrolar ve ilçe sınıfları Mia/Taşra Mia/İlçe sınıfları ve kaymakamları[1]
Mia haber Mia/Basın haberleri Mia/1.Sınıfa yükselenler[2]
MİA/Performans MİA Milletvekilleri
MİA değerlendirme formu
Tayin - Terfi -Kararname Şablon:MİAkararname
Mia/1.Sınıfa yükselenler
Mevzuat MİA mevzuat
Kurumdışı MİA MİA/Kurumdışı Mia/Sağlık Mia/Sosyal Güvenlik Mia/SYDGM Mia/Üniversite Mia/dış kurum Mia/Güvenlik sektörü
Taşradaki MİA Mia/Vali Mia/VY Mia/Kaymakam Mia/KA Mia/HİM Mia/İller
Merkez MİA Mia/Merkez - Mia/Mahalli idareler Mia/İller idaresi Mia/İdari Mali işler Mia/KİHBİ Mia/Nüfus Mia/SS Mia/GS Mia/ÖK Mia/Müsteşar Mia/Genel Müdürler Mia/Hukuk müşavirliği Mia/Eğitim Dairesi Mia/Merkez valisi Mia/Eğitim Mia/Basın
Mia eğitim Mia/MGK Mia/Bakan Takdiri
Mia projeleri Mia/SYDV projeleri ,Mia/Eğitim projeleri Mia/Tüketici projeleri
MİA/Özlük
MİA akademik MİA/Tezler MİA Akademisi MİA/Makaleler 666 sayılı KHK ve MİA Mahmut Esen TİD yazısı MİA/Köşe yazıları
Şablon:MİA
Şablon:Mülki Amirlerin Başkanlık Ettiği Kurul ve Komisyonlar Şablon:MİAkararname

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.0.PGM.0.00.00.00-045.99-11248 23/06/2011

Konu: Komisyon Çalışmaları.


MERSİN VALİLİĞİNE


Bakanlığımız Stratejik Planlama Çalışmaları çerçevesinde hazırlanan, 2011 yılı Performans Programında yer alan, Amaç 1 “Mülki İdare Sistemini Güçlendirmek ve Geliştirmek” kapsamında Hedef 1.1 “Halka daha iyi hizmet verebilmek için mülki idare sistemi yeniden düzenlemek” için belirlenen 2011 yılı faaliyetinde “Mülki İdare Amirleri Değerlendirme Formu güncellenerek yeni bir değerlendirme formu oluşturulacaktır.” denilmektedir.


Söz konusu faaliyet kapsamında gerekli çalışmayı yürütmek üzere 02.03.2011 tarih ve 4213 sayılı Genel Müdürlük Onayı ile oluşturulan Çalışma Komisyonu 02.06.2011 tarihinde toplanarak; Mülkiye Müfettişleri, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve Bakanlığımız merkezinde görevli mülki idare amirleri için performans unsurlarının belirlenmesi amacıyla ilgili merkez ve taşra birimlerinden görüş alınmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede oluşturulacak görüşlerinizin, 18.07.2011 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda; Bilgi ve gereğini rica ederim.


Murat KOCA

Müsteşar Yardımcısı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.