Yenişehir Wiki
Advertisement

8

Evvelki

MC/4

Şek ile yakin zail olmaz
[[|]]
Sonraki

MC/6

MC/1 . MC/2 . MC/3 . MC/4 . MC/5 . MC/6 . MC/7 . MC/8 . MC/9 . MC/10 . MC/11 . MC/12 . MC/13 . MC/14 . MC/15 . MC/16 . MC/17 . MC/18 . MC/19 . MC/20 . MC/21 . MC/22 . MC/23 . MC/24 . MC/25Mektebi Mülkiyeyi Şahanenin efsane hocalarından Atıf Bey'in izahı[]

Şek bir şeyin vukuu veya adem-i vukuunda tarafeynin beyan olarak edilen tereddütten ibarettir. Bir şeyin vukuu veya ademi vukuunda cezm etmek ve ya zann-ı galip ile zan etmeye yakin derler ki şekkin mukabilidir. Yani subut ve vukuu müteyakkin olan şeyin hilafına delil oldukça mücerret şek ile o şeyin zevalini hüküm olunamaz kezalik adem-i sübutüne yakın olan şeyin hilâfına delil olmadıkça mücerret şek sebebiyle o şeyin sübutuna hükmedilemez, demektir.

Zira yakin şekten ekva olmakla zayıf olan şek ile kavi olan yakin zail ve mürtefi olamaz.

Amma yakın hilâfı olan diğer yakin ile zail olabilir.

bu kaideye mürtefi olan mesail pek çok ise de muamelat kısmından bir mesele ile bir veche anı izah olunur.

1536 maddede olunduğu vechile ibra iki kısımdır..

Birinci ibra iskat ve diğeri ibray-i istifadır


MC/4

1594542372032122295208.jpg

MC/4 ve MC/5 Şek ile yakin zail olmaz ve Bir şeyin olduğu hal üzere kalması asıldır

Şablon:MC/4 bakınız

Advertisement