FANDOM


MEM Danışma Kurulu/Bursa - Şablon:Bursa MEM - Şablon:MEBbakınız

07.06.2012 Tarihinde Saat 09.30' da Bursa / Osmangazi Otelcilik Ve Turizim Meslek Lisesi Toplantı Salonunda Yapılacak Olan İl Milli Eğitim Danışma 'Kurulu '(2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı 2.) Toplantisi


Gündem Maddeleri

 • Açılış
 • Saygı duruşu
 • İstiklal marşı
 • Kurul başkanının konuşması
 • Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve bu konuda yapılan çalışmalar
 • Eğitim öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
 • Dilek ve temenniler
 • Kapanış

Danışma Kurulunu Başkan Ve Üyeleri ListesidirEdit

No

    Sn

Adı Soyadı

Ünvanı

1

Başkan

Eyüp Sabri Kartal

Vali Yardımcısı

2

Üye

Atilla Gülsar

Milli Eğitim Müdürü

3

Üye

Neşet Çakmaklı

Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanı

4

Üye

Müfit Aydın

İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı

5

Üye

Giyasettin Bingöl

İl Genel Meclis Üyesi

6

Üye

Nazım Çakmak

İl Genel Meclis Üyesi

7

Üye

Eyüp Gül

Çevre Ve Şehircilik İl Müdürü

8

Üye

Ahmet Gedik

İl Kültür Ve Turizm Müdürü

9

Üye

Arif Tak

Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı

10

Üye

Yrd.Doç.Dr.Salih Erden

Eğitim Fakültesi

11

Üye

Yrd.Doç.Dr Rahşan Siviş Çetinkaya

Eğitim Fakültesi

12

Üye

Doç.Dr Sedat Yüksel

Eğitim Fakültesi

13

Üye

Ali Dursun

Eğitim Denetmenleri Başkanı

14

Üye

Muhammet Ataklı

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

15

Üye

Şevket Barca

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

16

Üye

Mehmet Ekiz

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

17

Üye

Şükrü Bildik

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

18

Üye

Tahsin Yazir

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

19

Üye

Mustafa Zeyrek

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü

20

Üye

Mehmet Kaya

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü

21

Üye

Sebahattin Gencel

Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü

22

Üye

Kazım Sarnık

T. Kamu-Sen İl Temsilcisi Ve Türk Eğit -Sen -1 Nolu Şube Bşk.

23

Üye

Doç.Dr.Mustafa Eğilmez

Yıldırım/Bursa Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni

24

Üye

Fatih Odabaş

Yıldırım/Bursa Anadolu İmam Hatip Lisesi Coğrafya Öğretmeni

25

Üye

Osman Bostancı

Yıldırım/Bursa Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi

26

Üye

Enes Işık

Yıldırım/Bursa Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi

27

Üye

Mehmut Bostancı

Yıldırım/Bursa Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Velisi

28

Üye

Vahap Işık

Yıldırım/Bursa Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Velisi

29

Üye

Nagihan Şahin

Osmangazi/ İnönü İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni

30

Üye

Gülşah Aksungur

Osmangazi/ İnönü İlköğretim Okulu Türkçe Öğretmeni

31

Üye

Miray Gerçek

Osmangazi/ İnönü İlköğretim Okulu Öğrencisi

32

Üye

Kerem Mahmut Akengir

Osmangazi/ İnönü İlköğretim Okulu Öğrencisi

33

Üye

Nesrin Çalık

Osmangazi/ İnönü İlköğretim Okulu Öğrenci Velisi

34

Üye

Seyhan Bayer

Osmangazi/ İnönü İlköğretim Okulu Öğrenci Velisi

Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri YönetmeliğiEdit

 • Resmî Gazete:18.1.1995/22175
 • Tebliğler Dergisi: 13.2.1995/2424

İl Millî Eğitim Danışma KuruluEdit

 • Madde 32

İl Millî Eğitim Danışma Kurulu; Valinin Veya Görevlendireceği Bir Vali Yardımcısının Başkanlığında İl Millî Eğitim Müdürü, Belediye Başkanı (Büyük Şehirlerde Büyük Şehir Belediye Başkanı Veya Genel Sekreter), İl Özel İdare Müdürü, Bir Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanı, İlçe Millî Eğitim Müdürlerince Kendi Aralarında Seçecekleri İki Temsilci, İl Genel Meclisince Seçilen İki Üye, İl İdare Şube Başkanlarından Vali Tarafından Seçilecek İki Müdür, İl'de En Fazla Üyeye Sahip İşçi Ve Kamu Çalışanları Sendikalarının Başkanları Veya Yetkili Temsilcileri, En Fazla Üyeye Sahip Meslek Ve Sanayi Odaları Yönetim Kurullarınca Seçilecek Birer Üye, Eğitim Fakültesi Veya Yüksek Okulu Bulunan İllerde Bu Öğretim Kurumlarının Birinden Yönetimce Görevlendirilecek İki Öğretim Elemanı, Dışarıdan Bitirme Sistemine Kayıtlı Öğrenciler Hariç Öğrenci Sayısı En Fazla Olan İlk Ve Orta Öğrenim Düzeyindeki İki Okulun Öğretmenler Kurulunca Seçilecek İkişer Öğretmen, Aynı Okulların Okul Disiplin Kurulunca Seçilecek İkişer Öğrenci Ve Okul Aile Birliği Yönetim Kurullarınca Seçilecek İkişer Öğrenci Velisinden Oluşur.

Kurulun Sekreterya İşleri İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Yürütülür.

Kurul Üyeliğine Seçimle Gelecek Olanlar, Bir Öğretim Yılı İçin Eylül Ayında Belirlenir. Seçilen Üyeler İlgili Kurumların Yönetimince İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Bildirilir. Bu Nitelikteki Üyelerden Kurul Üyeliği Sona Ermiş Olanlar, Yerlerine Yeni Üye Seçilinceye Kadar Görevlerine Devam Ederler.

Ancak, Kurulun İlk Kez Oluşturulmasında Seçimle Gelecek Üyeler Okulların Eğitim Ve Öğretime Başlamasını Takip Eden Bir Ay İçinde Belirlenir.

İl Millî Eğitim Danışma Kurulunun GörevleriEdit

 • Madde 33

İl Millî Eğitim Danışma Kurulu, Eğitim Ve Öğretim Hizmetlerinin İl Düzeyinde Sürdürülmesinde Karşılaşılan Sorunlar Hakkında Millî Eğitimin Genel Amaç Ve Temel İlkeleri Doğrultusunda Çözüm Önerileri Hazırlar, Eğitim Ve Öğretim Hizmetlerinin Çağımıza Ve Çevrede Meydana Gelen Değişimler Sonucu Doğacak Toplumsal İhtiyaçlara Cevap Vermek Üzere Geliştirilmesine Esas Olacak İlke Ve Yöntem Önerilerinde Bulunur.

İl Millî Eğitim Danışma Kurulunun Toplanma Zamanı, Çalışma Yöntemi Ve KararlarıEdit

 • Madde 34

İl Millî Eğitim Danışma Kurulu, Millî Eğitim Müdürünün Teklifi Ve Başkanın Çağrısı Üzerine Biri Öğretim Yılı Başında, Diğeri De Öğretim Yılı Sonunda Olmak Üzere Yılda En Az İki Defa Toplanır. Danışma Kurulu Gerekli Gördüğü Bazı Konuların Öncelikle Uzman Birimlerince İncelenmesini Millî Eğitim Müdüründen İsteyebilir.

Kurulun Toplantı Gündemi Millî Eğitim Müdürünce Tespit Edilir Ve Toplantı Gününden En Az 15 Gün Önce Üyelere Gönderilir. Valinin Görüşülmesini İstediği Konular, Bu Süre İçinde Kurulun Gündemine İlave Edilebilir. Üye Tam Sayısının Yarıdan Bir Fazlasının Yazılı İsteği Üzerine Gündem, Konu Ve Madde Sıraları Değiştirilebilir.

Kurul, Üye Tam Sayısının En Az Yarıdan Bir Fazlası İle Toplanır, Kararlar Oy Çokluğu İle Alınır Ve Tavsiye Niteliğindedir.

Dosya:İl danışma kurulu üye seçimi.pdf

Bakınız

Şablon:Eğitim kurulları - d {{Eğitim kurulları}}


Eğitim kurulları Eğitim komisyonları
İl İzleme ve Koordinasyon Kurulu İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barınma Faaliyeti Gösteren Yerleri İzleme İl Koordinasyon Komisyonu Okul Dönüşümleri İl Çalışma Komisyonu Bursa MEM/Değerlendirme Komisyonu
Sınav komisyonu
Sözlü Sınav Komisyonu Eğitim Kurumları Yöneticileri Sözlü Sınav Komisyonu
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu
İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu
Ücretsiz Ders Kitapları Muayene ve Kabul Komisyonu
Okul Zümre Başkanları Kurulu
İl Danışma Komisyonu veya İl Milli Eğitim Danışma Kurulu yönetmelikte komisyon olarak geçen haliyle İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu Bu doğrusu İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa Bu doğrusu. İl Milli Eğitim Danışma Kurulu/Bursa Bu yanlış kullanım 2013-2014 İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/Toplantısı İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/4 Haziran 2013 toplantısı İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/26 Haziran 2014 Toplantısı Sunumu İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/Aralık 2013 toplantısı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/20.11.2012 Toplantısı
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu/Bursa toplantısı 2014 Haziran
İlçe Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu/Büyükorhan
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
İl Görev Yeri Belirleme Kurulu İl Görev Yeri Belirleme Kurulu/Bursa İl Milli Eğitim İl Görev Yeri Belirleme Kurulu İşletmelerde Mesleki Eğitim (İşletme Belirleme Komisyonu)
eğitim bölgesi danışma kurulu eğitim bölgesi müdürler kurulu
Sınav komisyonları İl Değerlendirme ve Sınav Kurulu Sınav Organizasyon Komisyonu
Disiplin kurulları İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Öğrenci Üst Disiplin Kurulu
HBÖ komisyonları Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım Oranlarının Artırılması Komisyonu
Mevzuat İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgesi ve Eğitim Kurulları Yönergesi [Http://www.mevzuat.meb.gov.tr/html/49.html]
Atama İl Milli Eğitim Atama Kurulu
Özel eğitim İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
Şablon:Kurul Şablon:Eğitim kurulları Şablon:Eğitimbakınız Şablon:Bursa MEM Şablon:MİA başkanlığındaki kurul ve komisyonlar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.