FANDOM07.06.2012 TARİHİNDE SAAT 09.30' DA BURSA / OSMANGAZİ OTELCİLİK VE TURİZİM MESLEK LİSESİ TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAK OLAN İL MİLLİ EĞİTİM DANIŞMA 'KURULU '

(2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.) TOPLANTİSİ

GÜNDEM MADDELERİ

l-Açılış

2-Saygı duruşu

3-İstiklal marşı

4-K.urul başkanının konuşması

5-Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve bu konuda yapılan çalışmalar

6-Eğitim öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

7-Dilek ve temenniler

KapanışDANIŞMA KURULUNU BAŞKAN VE ÜYELERİ LİSTESİDİRSN

ADI SOYADI

ÜNVANI

1

BAŞKAN

Eyüp Sabri KARTAL

Vali Yardımcısı

2

ÜYE

Atilla GÜLSAR

Milli Eğitim Müdürü

3

ÜYE

Neşet ÇAKMAKLI

Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanı

4

ÜYE

Müfit AYDIN

İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı

5

ÜYE

Giyasettin BİNGÖL

İl Genel Meclis Üyesi

6

ÜYE

Nazım ÇAKMAK

İl Genel Meclis Üyesi

7

ÜYE

Halit TURGUT

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü V.

8

ÜYE

Ahmet GEDİK

İl Kültür ve Turizm Müdürü

9

ÜYE

Arif TAK

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı

10

ÜYE

Yrd.Doç.Dr.Salih ERDEN

Eğitim Fakültesi

11

ÜYE

Yrd.Doç.Dr Rahşan SİVİŞ ÇETİNKAYA

Eğitim Fakültesi

12

ÜYE

Doç.Dr Sedat YÜKSEL

Eğitim Fakültesi

13

ÜYE

Ali Dursun

Eğitim Denetmenleri Başkanı

14

ÜYE

Muhammet ATAKLI

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

15

ÜYE

Şevket BARCA

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

16

ÜYE

Mehmet EKİZ

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

17

ÜYE

Şükrü BİLDİK

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

18

ÜYE

Tahsin YAZİR

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

19

ÜYE

Mustafa ZEYREK

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü

20

ÜYE

Mehmet KAYA

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü

21

ÜYE

Sebahattin GENCEL

Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü

22

ÜYE

Kazım SARNIK

T. Kamu-Sen il Temsilcisi ve Türk Eğit -Sen -1 Nolu Şube Bşk.

23

ÜYE

Doç.Dr.Mustafa EĞİLMEZ

Yıldırım/Bursa Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni

24

ÜYE

Fatih ODABAŞ

Yıldırım/Bursa Anadolu İmam Hatip Lisesi Coğrafya Öğretmeni

25

ÜYE

Osman BOSTANCI

Yıldırım/Bursa Anadolu imam Hatip Lisesi Öğrencisi

26

ÜYE

Enes IŞIK

Yıldırım/Bursa Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi

27

ÜYE

Mehmut BOSTANCI

Yıldırım/Bursa Anadolu imam Hatip Lisesi Öğrenci Velisi

28

ÜYE

Vahap IŞIK

Yıldırım/Bursa Anadolu imam Hatip Lisesi Öğrenci Velisi

29

ÜYE

Nagihan ŞAHİN

Osmangazi/ İnönü ilköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni

30

ÜYE

Gülşah AKSUNGUR

Osmangazi/ İnönü ilköğretim Okulu Türkçe Öğretmeni

31

ÜYE

Miray GERÇEK

Osmangazi/ İnönü ilköğretim Okulu öğrencisi

32

ÜYE

Kerem Mahmut AKENGİR

Osmangazi/ İnönü ilköğretim Okulu Öğrencisi

33

ÜYE

Nesrin ÇALIK

Osmangazi/ İnönü ilköğretim Okulu Öğrenci Velisi

34

ÜYE

Seyhan BAYER

Osmangazi/ İnönü ilköğretim Okulu Öğrenci Velisi


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete

: 18.1.1995/22175

Tebliğler Dergisi

: 13.2.1995/2424


İl Millî Eğitim Danışma Kurulu

Madde 32- İl Millî Eğitim Danışma Kurulu; valinin veya görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında il millî eğitim müdürü, belediye başkanı (büyük şehirlerde büyük şehir belediye başkanı veya genel sekreter), il özel idare müdürü, bir millî eğitim müdür yardımcısı, ilköğretim müfettişleri kurulu başkanı, ilçe millî eğitim müdürlerince kendi aralarında seçecekleri iki temsilci, il genel meclisince seçilen iki üye, il idare şube başkanlarından vali tarafından seçilecek iki müdür, il'de en fazla üyeye sahip işçi ve kamu çalışanları sendikalarının başkanları veya yetkili temsilcileri, en fazla üyeye sahip meslek ve sanayi odaları yönetim kurullarınca seçilecek birer üye, eğitim fakültesi veya yüksek okulu bulunan illerde bu öğretim kurumlarının birinden yönetimce görevlendirilecek iki öğretim elemanı, dışarıdan bitirme sistemine kayıtlı öğrenciler hariç öğrenci sayısı en fazla olan ilk ve orta öğrenim düzeyindeki iki okulun öğretmenler kurulunca seçilecek ikişer öğretmen, aynı okulların okul disiplin kurulunca seçilecek ikişer öğrenci ve okul aile birliği yönetim kurullarınca seçilecek ikişer öğrenci velisinden oluşur.

Kurulun sekreterya işleri il millî eğitim müdürlüğünce yürütülür.

Kurul üyeliğine seçimle gelecek olanlar, bir öğretim yılı için Eylül ayında belirlenir. Seçilen üyeler ilgili kurumların yönetimince il millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. Bu nitelikteki üyelerden kurul üyeliği sona ermiş olanlar, yerlerine yeni üye seçilinceye kadar görevlerine devam ederler.

Ancak, kurulun ilk kez oluşturulmasında seçimle gelecek üyeler okulların eğitim ve öğretime başlamasını takip eden bir ay içinde belirlenir.

İl Millî Eğitim Danışma Kurulunun Görevleri

Madde 33- İl Millî Eğitim Danışma Kurulu, eğitim ve öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar hakkında millî eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda çözüm önerileri hazırlar, eğitim ve öğretim hizmetlerinin çağımıza ve çevrede meydana gelen değişimler sonucu doğacak toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere geliştirilmesine esas olacak ilke ve yöntem önerilerinde bulunur.

İl Millî Eğitim Danışma Kurulunun Toplanma Zamanı, Çalışma Yöntemi ve Kararları

Madde 34- İl Millî Eğitim Danışma Kurulu, millî eğitim müdürünün teklifi ve başkanın çağrısı üzerine biri öğretim yılı başında, diğeri de öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Danışma kurulu gerekli gördüğü bazı konuların öncelikle uzman birimlerince incelenmesini millî eğitim müdüründen isteyebilir.

Kurulun toplantı gündemi millî eğitim müdürünce tespit edilir ve toplantı gününden en az 15 gün önce üyelere gönderilir. Valinin görüşülmesini istediği konular, bu süre içinde Kurulun gündemine ilave edilebilir. Üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının yazılı isteği üzerine gündem, konu ve madde sıraları değiştirilebilir.

Kurul, üye tam sayısının en az yarıdan bir fazlası ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve tavsiye niteliğindedir

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.