FANDOM


Bakınız

Şablon:Kararnamebakınız d
{{Kararnamebakınız}}


Kararname Kararnameler
MİA karanamesi MİA Kararnameleri Mia/Kararname Mia/Tayin Mia/Atama
Kaymakamlar ve VY'ları Kararnameleri Kaymakam kararnameleri Vali Yardımcıları kararnamaleri Kaymakamlar Kararnamesi 2011 Ağustos 29 Liste MIA Atamalar 3/4/2011 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi - 30.07.2010
Valiler kararnamesi Merkez valileri
Mia/1.Sınıfa yükselenler
Mia/Taşra Mia/İlçe sınıfları ve kaymakamları[1]
Diğer kurum kararnameleri Yargı atamaları
Mia iletişim Mia/GSM Mia/email Mia/Telefon rehberi Telefon Telefon/MİA Telefon Rehberi Kaymakamlar/Telefon E-İçişleri : https://www.e-icisleri.gov.tr/Yetki/Login.aspx - Personel arama :https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/PersonelArama.aspx


Şablonlar Şablon:MİAbakınız Şablon:MİA

Wikipedia-logo-tr
'den MIA Atamalar 3/4/2011 ile ilgili bir şeyler var.
Bakınız

Şablon:MİAbakınız - d {{MİAbakınız}}


Genel
MİA/Kararname Mia MİA Mülki İdare Amiri
MİA/Dönemleri MİA/Ahlakı MİA/İlkeler MİA/Proje Taşrada MİAnın sahip çıkmadığı hiç bir proje yürümez
Milk kavramı Mülk Mülki Melek Malik
İdare kavramı İdare Yönetim Managment
Amir kavramı Amir Emreden Amir Timur Timurlenk
Mia/Haber Mia/Video
MİA atama Mia/Atama MİA son kararname Mia/Personel
MİA mali MİA/Mali haklarının evrimi tezi MİA maaşı
Mia iletişim Mia/GSM Mia/email Mia/Telefon rehberi Telefon Telefon/MİA Telefon Rehberi
Mia boş ve dolu kadrolar ve ilçe sınıfları Mia/Taşra Mia/İlçe sınıfları ve kaymakamları[2]
Mia haber Mia/Basın haberleri Mia/1.Sınıfa yükselenler[3]
MİA/Performans MİA Milletvekilleri
MİA değerlendirme formu
Tayin - Terfi -Kararname Şablon:MİAkararname
Mia/1.Sınıfa yükselenler
Mevzuat MİA mevzuat
Kurumdışı MİA MİA/Kurumdışı Mia/Sağlık Mia/Sosyal Güvenlik Mia/SYDGM Mia/Üniversite Mia/dış kurum Mia/Güvenlik sektörü
Taşradaki MİA Mia/Vali Mia/VY Mia/Kaymakam Mia/KA Mia/HİM Mia/İller
Merkez MİA Mia/Merkez - Mia/Mahalli idareler Mia/İller idaresi Mia/İdari Mali işler Mia/KİHBİ Mia/Nüfus Mia/SS Mia/GS Mia/ÖK Mia/Müsteşar Mia/Genel Müdürler Mia/Hukuk müşavirliği Mia/Eğitim Dairesi Mia/Merkez valisi Mia/Eğitim Mia/Basın
Mia eğitim Mia/MGK Mia/Bakan Takdiri
Mia projeleri Mia/SYDV projeleri ,Mia/Eğitim projeleri Mia/Tüketici projeleri
MİA/Özlük
MİA akademik MİA/Tezler MİA Akademisi MİA/Makaleler 666 sayılı KHK ve MİA Mahmut Esen TİD yazısı MİA/Köşe yazıları
Şablon:MİA
Şablon:Mülki Amirlerin Başkanlık Ettiği Kurul ve Komisyonlar Şablon:MİAkararname

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/215

1 - 1. Derece kadrolu Yenimahalle Kaymakamlığına

Çubuk Kaymakamı Meftun DALLI' nın,

1. Derece kadrolu Pursaklar Kaymakamlığına

Talas Kaymakamı Salih BIÇAK 'ın,

1. Derece kadrolu Çubuk Kaymakamlığına

Altınova Kaymakamı Cemal ŞAHİN 'in,

1. Derece kadrolu Antalya/Kemer Kaymakamlığına

Kiraz Kaymakamı Murat BULACAK 'ın atanmaları,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

2/4/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Osman GÜNEŞ

Başbakan İçişleri BakanıBaşbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

3 Nisan 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27894

ATAMA KARARLARI

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/210

1 - Açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına, Avrupa Birliği Genel Müdürü (33223) Mustafa ELÇİM’in atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

2/4/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet KAHRAMAN

Başbakan Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/211

1 - Açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşyurtları Kurumu Daire Başkanı (34149) Ömür BORAZAN’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

2/4/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet KAHRAMAN

Başbakan Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/212

1 - Açık bulunan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı (32199) Sefa MERMERCİ’nin atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

2/4/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet KAHRAMAN

Başbakan Adalet Bakanı

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/213

1 - Açık bulunan Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı (40248) Sıtkı Hasan SÖYLEMEZOĞLU’nun atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

2/4/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet KAHRAMAN

Başbakan Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/214

1 - Açık bulunan Eğitim Dairesi Başkanlığına, Personel Genel Müdür Yardımcısı (34418) Muharrem ÜRGÜP’ün atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

2/4/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet KAHRAMAN

Başbakan Adalet Bakanı

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/220

1 - Bu Kararnamede kimliği yazılı sekiz askerî hâkimin Askerî Yargıtay Üyeliğine atanmaları, 1600 sayılı Askerî Yargıtay Kanunu'nun 12 ve 14'üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

2/4/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN M. Vecdi GÖNÜL

Başbakan Millî Savunma Bakanı

8'inci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.liğinden, Hâk.Yb., Yusuf Tamer ÇETİN, ISPARTA, 1990-Mu.9, 30.08.2009, Askerî Yargıtay Üyeliğine.

MSB Kan.ve Kar.D.Bşk.lığı Yas.İşl. Koor.ve Tkp.Ş.Md.lüğünden, Hâk.Yb., Muharrem KÖSE, AMASYA, 1992-6, 30.08.2009, Askerî Yargıtay Üyeliğine.

Ege Or.K.lığı As.Sav.lığı Yrdc.As.Sav.lığından, Hâk.Yb., Menderes SAĞUT, KAHRAMANMARAŞ, 1989-2, 30.08.2009, Askerî Yargıtay Üyeliğine.

1'inci Or.K.lığı As.Mah.As.Hak.liğinden, Hâk.Yb., Turgay ÖZTOPRAK, ANKARA, 1991-Top.51, 30.08.2010, Askerî Yargıtay Üyeliğine.

J.Asyş.Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.liğinden, Hâk.Yb., Hamza İLBEĞİ, KIRŞEHİR, 1991-J.12, 30.08.2009, Askerî Yargıtay Üyeliğine.

Askerî Yargıtay Başsavcı Yrdc.lığından, Hâk.Yb., Özcan ERSAYIN, MANİSA, 1990-Mu.15, 30.08.2009, Askerî Yargıtay Üyeliğine.

Gnkur.Ad.Müş.liği Uluslararası Huk.İşl.Ş.Md.lüğünden, Hâk.Yb., Muzaffer Yasin ASLAN, DENİZLİ, 1992-4, 30.08.2009, Askerî Yargıtay Üyeliğine.

Askerî Yargıtay Bşk.lığı 1'inci D.Tet.Hak.liğinden, Hâk.Yb., Şeref AYYILDIZ, AFYONKARAHİSAR, 1992-10, 30.08.2009, Askerî Yargıtay Üyeliğine.

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/221

1 - Bu Kararnamede kimliği yazılı iki askerî hâkimin Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğine atanmaları, 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 9'uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

2/4/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN M. Vecdi GÖNÜL

Başbakan Millî Savunma Bakanı

Gnkur.As.Sav.lığı Yrdc.As.Sav.lığından, Hâk.Yb., Yaşar YÜCE, GÜMÜŞHANE, 1992-5, 30.08.2010, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğine.

Gnkur.As.Mah.As.Hakimliğinden, Hâk.Yb., Cemil ÇELİK, ERZURUM, 1993-4, 30.08.2010, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğine.

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/215

1 - 1. Derece kadrolu Yenimahalle Kaymakamlığına

Çubuk Kaymakamı Meftun DALLI'nın,

1. Derece kadrolu Pursaklar Kaymakamlığına

Talas Kaymakamı Salih BIÇAK'ın,

1. Derece kadrolu Çubuk Kaymakamlığına

Altınova Kaymakamı Cemal ŞAHİN'in,

1. Derece kadrolu Antalya/Kemer Kaymakamlığına

Kiraz Kaymakamı Murat BULACAK'ın atanmaları,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

2/4/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Osman GÜNEŞ

Başbakan İçişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/216

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına, Tuncay BABALI'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

2/4/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan Dışişleri Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/205

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Sayıştay Başsavcılığına Muhasebat Genel Müdürü Ömer DUMAN’ın,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Muhasebat Genel Müdürlüğüne Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Daire Başkanı Mehmet SARITAŞ’ın,

Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B, 74 ve 76 ncı maddeleri, 6085 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

2/4/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK

Başbakan Maliye Bakanı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.