Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.392
pages

Madde 61 - Ma'nây-ı hakîkî mütaazzir oldukta mecaza gidilir. MC.MC/40, MC/60, MC/62, MC/1517.; TMK. ı, 2.; TBK. 18.