FANDOM


Mahalle DayanışmasıEdit

Doğal, ekonomik ya da diğer kaynaklı afet ve kriz ortamlarında en çok işe yarayacak olan araçlardan birisi olan dayanışma kavramı esasına göre oluşturulmuş bir projedir.
MahDay projesinin uygulanma sürecinde Dayanışma Grupları (DGr) oluşturulur. Dayanışma Grupları, kalite çemberleri’nin işlevini sosyal alanda yapmaya aday bir kavram olarak tanımlanmıştır ve projenin konusu bu gruplar eliyle gerçekleştirilir.

Doğal afet veya ekonomik ya da diğer kaynaklı krizler gibi belli bir amaç etrafında örgütlenip dayanışma sağlamak, böylece de krizlerden daha az etkilenmek amaçlanıyor.

Proje için ne yapabilirsiniz?

Proje uygulamalarında görev alabilirsiniz, belediyeler nezdinde BNGV - MahDay projesi için girişimde bulunabilirsiniz.

Nasıl yapabilirsiniz?

  1. Proje yöneticisi olabilirsiniz.
  2. Belediyelere erişerek tanıtabilirsiniz.
  3. Proje eğitimleri vermek üzere moderatör olabilirsiniz.
  4. Projeye fon sağlama görevini üstlenebilirsiniz.

Ne kazanırsınız?

Afet, kriz ortamlarında kendinizi ya da başkalarını belirsizlikten ve mahrumiyetten asgari zararla kurtarabilirsiniz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.