FANDOM


Bakınız

D Mapus . Mahpes. Mahbes. Mapushane. Mapushane türküleri. Mapishane. Hapishane Hapishane/Atatürk. Hapishanelere Güneş Doğmuyor Hapishane türküleri/Arabi

Bakınız

D. Hapis. Hapishane. Sicn. Mapushane. Mapushane türküleri. Tahliye. Yusuf as hapisten çıkışı

Mahpus Kelime Kökeni ~ Ar maḥbūs محبوس (#ḥbs mef.) hapsedilmiş < Ar ḥabasa حبس hapsetti → hapis

Tarihte En Eski Kaynak mahbūs "hapsedilmiş" [ Aşık Paşa, Garib-name (1330) ] mahbūshane "hapis yeri, mahbes" (Mehmet Bahaettin, Yeni Türkçe Lugat (1924) )


Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.


Kelime KökeniEdit

Arapça ḥbs kökünden gelen maḥbūs محبوس "hapsedilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥabasa حبس "hapsetti" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için [hapis] maddesine bakınız.


Ek Açıklamalar Osmanlı döneminden beri halk ağzında mahbes (hapishane) anlamında kullanıldığı görülür. Mahbushane duble galattır.

Etiketler: Arapça, Arapça ism-i meful, Türeme, Arapça kategori veya etiketlerine bağlıdır


  • Kifât eklemek, katmak ve toplamak manasına gelen "küfet"ten türetilmiştir.
  • Bir birine yapışıp, sıkışarak toplanılacak yer, toplanma yeri anlamındadır.
  • Şâir şöyle der: Bu gün sen, yer üzerinde bir canlısın. Oysa yarın bu yer seni,

toplanma yerine katar.197 Kurtubî, 19/159

  • Ebû Ubeyde 'nin okuyuşuna göre, "kap" demektir.
  • Biz bu kelimeyi "tokat" anlamında tercüme ettik.
  • Ancak bu tokat sille anlamında bir tokat değildir.
  • Sürüden sapıp, ekinlere bağlara dalan firari hayvanların bekçiler tarfından tutulup *hapsolundukları yere Anadolu Türkçesinde tokat denir.
  • Tokat şehrinin ismi de bu anlamdadır.
  • Rumeli'de böyle yerlere kapı da denmiştir.
  • Hapishane anlamında "kapıaltı" tabiri Anadolu'da bilinen bir kelimedir.

Şablon:Mapushane

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.