FANDOM


MAHFÛZ


Sözlükte "korunmuş, muhafaza altına alınmış" anlamına gelen mahfûz, tasavvufta, velinin Allah tarafından günaha düşmekten değilse bile, düştüğü günahta ısrar etmekten korunması demektir. Veli, peygamberler gibi masum değildir, ama mahfûzdur. Veli beşer olması dolayısıyla günah işleyebilir, ancak, tevbe eder ve günahta ısrar etmez. (M.C.)

Edit

Lupa Sıfat Edit

Ico libri Anlamlar

[1] (eskimiş) korunaklı
[2] (eskimiş) saklı

zh:mahfuz

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.