FANDOM


Mahiyet

Bir şeyin içyüzü, aslı, esası. Bir şeyin neden ibâret olduğu, künhü, esası, hakikatı.

(Mâhiyet, hakikatten daha umumidir.

Hakikat, mevcudatta, mahiyet ise, hem mevcudat hem ma'dumatta müstameldir.) (L.N.)

(İnsanın kıymetini tayin eden, mahiyetidir. Mahiyetin değeri ise, himmeti nisbetindedir. Himmet ise, hedef ittihaz ettiği maksadın derece-i ehemmiyetine bakar. İ.İ.)

Benzer kelimelerEdit

2/70

Ayetlerde ma hiye veya majiyetEdit

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] (eskimiş) içyüz
[2] (eskimiş) nitelik

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.