FANDOMMahkemeye erişim hakkının ihlaliEdit

Mahkemenin KHK Komisyonu yetkili olduğundan kendisini yetkisiz görmesi ve Anayasa Mahkemesi karari iptal etmesi davası Edit

Anayasa Mahkemesi, KHK ile ihraç edilen çalışanların durumlarını etkileyecek önemli bir karar aldı.

OHAL KHK’sı ile iş akdi feshedilen kişinin işe iade istemiyle açmış olduğu davada, Anayasa Mahkemesi önemli bir karar aldı. Karar verilmesine yer olmadığını ifade eden bir hükümle sonuçlanmasını erişim hakkının ihlali olarak saydı.


26.02.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Anayasa Mahkemesi, İdare Mahkemesince yürütülen ve OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile ihraç edilen çalışanın açmış olduğu davada “karar verilmeye yer olmadığına” dair sonucu bir hak ihlali olarak yorumladı.

Anayasa Mahkemesi’nin kararına göre, davayı açan kişinin mahkemeye erişim hakkını engelleyen bu durum, önemli bir hak ihlali olarak gösterildi.

Gazi Üniversitesi’nde hizmet sözleşmesiyle işçi olarak çalışan davacının, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname uyarınca terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle iş akdi feshedilmişti.

Davacı, iş akdinin feshedilmesinin geçerli bir nedene dayanmadığını iddia ederek işe iade istemiyle dava açmıştı.

Ankara 21. İdare İş Mahkemesi, kişinin bir kamu kurumu niteliğindeki bir işyerinde çalıştığını ve iş sözleşmesinin 667 sayılı KHK ile feshedildiğini gerekçe göstererek konuyu inceleme yetkisinin OHAL Komisyonu’nda olduğuna karar vermişti.

Davacının, konuyla alakalı Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurusu da mevcuttur.

Anayasa Mahkemesi, kararında, İş Mahkemelerinin 5521 sayılı Kanun hükümlerine göre işçi sayılanlar işverenler arasında oluşan anlaşmazlıkların çözümü için kurulduğunu, 685 sayılı KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun yetkisinin KHK hükümleri ile yapılmış olan işlemlerle sınırlı olduğunu, Yargıtay’ın uygulamalarının da KHK’ya dayalı fesih işlemlerinin denetime tabi olduğunu, 5521 sayılı Kanunla, iş hukukundan kaynaklanan bir işçi-işveren uyuşmazlığını çözme görevi verilen mahkemenin davayı OHAL Komisyonuna devrederek uyuşmazlığın esası hakkında incelemede bulunmaksızın yargılamayı sona erdirmesinin yorum yanlışı olduğunu ifade etmiştir.

Dava, davacının mahkemeye erişimi hakkının ihlali sebebiyle, Anayasa Mahkemesince Ankara 21. İş Mahkemesi’ne gönderilmiştir

Şablon:Mahkemeye erişim

{{}}

{{}}

{{}}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.