FANDOM


MAHREM


Sözlükte "haram, haram kılmak ve haram kılınmış" anlamlarına gelen mahrem, dinî bir kavram olarak, genelde Allah'ın haram kıldığı, yasakladığı şeylere, özelde ise, evlenilmesi ebedî olarak haram olan kişilere denir.

İslâm'da evlilik engelleri devamlı ve geçici olmak üzere ikiye ayrılır. Devamlı evlilik engelleri üçe ayrılır; a) kan hısımlığı: Bunlar usul (anne, baba, dedeler ve nineler), fürû (çocuklar ve torunlar), kardeş ve kardeş çocukları ile anne ve babanın kardeşleridir. b) sıhrî hısımlık: Bunlar, eşlerin anne veya babaları; eşlerin çocukları ve çocukların eşleridir. c) süt hısımlığı: Bunlar süt bakımından usul (süt anne, baba, dede ve nineler), süt fürû (emzirilen veya eşin emzirdiği çocuklar ve torunları), süt anne ve babadan olma süt kardeşler, süt anne ve babanın kardeşleri ile eşlerin süt bakımından usulü (süt anneleri, babaları, dede ve nineleri), eşin süt çocukları ve torunlarıdır.

Geçici olarak evlenilmesi yasak olanlar; evli kadınlar, üç kere boşanmış olanlar, kadınlar için mü'min olmayan erkekler, erkekler için Müslüman, Hristiyan ve Yahudî olmayan kadınlar ve eşin kız kardeşleri ve bunların çocukları ile eşin teyze ve halalarıdır.

Mahrem kavramı, devamlı olarak evlenilmesi yasak olan birinci gruptaki kimselere denir. Kadınların örtünmeleri konusunda, bunların yanında bir kolaylık esneklik getirilmiştir. Aşırıya gidilmemek kaydıyla, bunların yanında başlarını, kollarını açabilirler. (İ.P.)

Mahrem Gizli.

Dince ve şer'an müsaade olunmayan.

Birisinin hususi hâllerine ait gizli sır.

Nikâh düşmeyen, evlenilmesi haram olan yakın akraba. (Baba, dede, anne, nine, erkek ve kızkardeş, amca, dayı, hala ve teyzeler arasında bir neseb yakınlığı, bir ebedî mahremiyet vardır. Bunlar arasında nikâh asla caiz değildir.)

Çok samimi ve içli-dışlı olan kimse.

Mahrem İki dağ arasındaki yol.


Edit

Lupa Sıfat Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen (kimse).
[2] Başkalarına söylenmeyen, gizli.

Nuvola apps bookcase2 Örnekler

[2] "Müdür, dosyadan başka bir rapor çıkardı. Kenarında kırmızı bir damga: Mahrem."- R. H. Karay.

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] sırdaş

<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddeyle ilgili gerçek kaynaklardan alınmış örnekler">Nuvola apps bookcase2 Örnekler

[1] "Az vakitte mahremlerimden biri oldu."- H. R. Gürpınar.

Nuvola apps bookcase Köken

Nuvola apps bookcase Köken


Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

Edit

Lupa Sıfat Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Gizli
[2] (din) Dinin izin vermediği

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Bir kimseye ait özel ve gizli sır
[2] (din) Nikâh düşmeyen, evlenilmesi haram olan yakın soy bağlantılı akraba.
[3] Çok samimi ve içli dışlı olan kimse.
[4] İki dağ arasındaki yol.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.